Burén, släktBand 06 (1926), sida 720.

Biografi

Burén, släkt, härstammande från Måns i Änge i Tjällmo socken, som omtalas 1587. Sonsons son till honom var häradsdomaren Joen Danielsson i Skönnarbo, vilken enligt traditionen skötte sin husbondefrus, kanslirådinnan Kristina Estenbergs båda bruk Skönnarbo och Folkström med »karvstock» och som gav sin son brukspatronen Daniel Jonsson Borijn senare Burén (f. 1708, d. 1791) en boklig uppfostran. Söner till denne, vilken genom gifte med Hedvig Altijn (f. 1712, d. 1754) förvärvade del i Grytgöls bruk i Hällestads socken och bergslag och sedermera ägde och bebodde Sonstorp, voro brukspatronerna Carl Daniel B. (se nedan 1) och Olof B., adlad Burenstam 17 dec. 1791 (se denna släkt). Bland den förres barn märkes bruksägaren Peter Carl B. (f. 1773, d. 1828), vilken efter fadern övertog Boxholms säteri och bruk och 26 apr. 1814 adlades med namnet af Burén. Efter honom ägdes Boxholm av sonen Didrik Pontus af B.(f. 1802, d. 1878), ledamot av riksdagens första kammare 1870—71 och fader till godsägaren Carl Pontus af B. och överintendenten Axel B. (se nedan 2 och 3). En broder till Didrik Pontus af B. var presidenten i kammarrätten Karl Otto Vilhelm B. (f. 1814, d. 1893). — Från yngre söner till Carl Daniel Burén, den originelle brukspatronen Adolf B. (f. 1777, d. 1848) och brukspatronen Olof Ulrik B. (f. 1783, d. 1842) stamma tvenne ofrälse släktgrenar, av vilka den äldre alltjämt är bofast på den 1893 till aktiebolag förvandlade släktegendomen Grytgöl. Bland dess medlemmar märkes Adolf B:s son juris utriusque doktorn Axel Wilhelm B. (f. 1807, d. 1870), vilkens gästfria hem gärna uppsöktes av musikens idkare och älskare.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: [Alma Burén], Minnen och anteckningar om Grytgöls bruk och ofrälse släkten Burén (1920); G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1914, 18; K. A. K: son Leijonhufvud, Ny sv. släktbok (1905); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal 1905.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Burén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17160, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2020-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17160
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Burén, släkt, urn:sbl:17160, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2020-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se