Carl Dellwik

Född:1862-12-19 – Säbrå församling, Västernorrlands län (i Bondsjö gård)
Död:1924-12-12 – Storbritannien och Nordirland (i Rickmansworth, Hertfordshire, England)

Uppfinnare, Elektroingenjör


Band 11 (1945), sida 70.

Meriter

2. Carl Dellwik, den föregåendes son, f. 19 dec. 1862 å Bondsjö gård, Säbrå sn (V.norrl.), d. 12 dec. 1924 i Rickmansworth, Hertfordshire, England. Studentex. i Stockholm 1880; utexaminerades 1883 vid Tekniska högskolan som civilingenjör på mekaniska avdelningen. Utövade ingenjörsverksamhet i Förenta staterna 1884—93 och i Sverige vid G. de Lavals företag 1893—99; ingenjör vid The Dellwik-Fleischer Water-Gas Syndicate, London, 1899 —1914; konsulterande ingenjörsverksamhet från 1914 till sin död.

G. 16 juli 1888 i Milwaukee, Wis., U. S. A., m. Esther Bartholomew (från Nordamerika), f. 11 april 1868.

Biografi

Under D: s vistelse i Förenta staterna ägnade han sig åt framställning av s. k. vattengas samt dess användning för belysning medelst glödkroppar, för vilket senare ändamål bildades ett amerikanskt bolag, The Fahnehielm Incandescent Gaslight C: o. D. lyckades avsevärt höja ljuseffekten hos glödkropparna, som utgjordes av kammar av hårdbränd magnesia, genom impregnering av desamma med vissa salter av tunga metaller såsom krom, sedermera i förening med zirkonium. Detta belysningssystem utträngdes emellertid småningom av det s. k. Auer-ljuset.

Under sin verksamhet i Amerika utexperimenterade D. en ny metod för vattengasens framställning, medförande en högvärdigare sammansättning av den i processens senare del alstrade gasen.

På grund av denna uppfinning, som patenterades i de flesta industriländer, grundades ett tyskt bolag, Dellwik-Fleischer Wasser-gas A. G., för kontinenten och England jämte Amerika. Vattengasen fann genom denna förbilligade metod och genom den relativt låga anläggningskostnaden för vattengasverk en vidsträckt användning för svetsning och smide, ävensom i martinugnar m. m. och infördes vid en mängd betydande stålverk i Tyskland, Österrike, England, Amerika och Sverige. Därjämte har vattengasen funnit användning för smältning av andra metaller än järn, glasblåsning samt även för belysningsändamål genom utspädning med vanlig lysgas eller genom karburering.

D. var 1893—99 anställd vid Gustaf de Lavals många företag, huvudsakligen för införande av vattengasen. Åren 1899—1914 var han ombud för ovannämnda tyska bolag i England, där han sedermera kom att kvarstanna. Under och efter världskriget ägnade han sig åt konsulterande ingenjörsverksamhet och nedlade därvid ett betydande arbete för framställning av torvbränsle. Under de senare åren av hans liv tillstötte ohälsa, och han avled i England.

Författare

Axel Dellwik. Carl Sahlin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Nytt sätt för framställande af vattengas. Utdrag ur Jernkontorets annaler för år 1898 [sic]. Sthm 1898. 1 bl., 24 s. 2 pl.-bl. (Särtr. ur Jernkontorets annaler, Ny ser., Arg. 52, 1897, s. 329—352). — Vattengasen, dess framställande, kostnad och användning. Föredrag.. . Sthm 1898. 8: o 24 s. (Avtr. ur Tekn. tidskr.. Arsr. 28. 1 RQR. AfH. for lrpmi o bergsvet., s. 28—34).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Dellwik, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17449, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Dellwik. Carl Sahlin.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17449
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Dellwik, urn:sbl:17449, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Dellwik. Carl Sahlin.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se