Laurentius Bojerus

Född:1563 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1619-02-13 – Polen (i Braunsberg)

Poet, Jesuit


Band 05 (1925), sida 269.

Meriter

Bojerus, Laurentius, eller, som hans polska namn lyder, Wawrzyniec Bojer (f. 1563 i Stockholm, d 13 febr. 1619 i Braunsberg), kom tidigt utomlands och avslutade med all sannolikhet sina studier i Douai eller Louvain. Vid tjugufyra års ålder inträdde han i jesuitordens novitiat i Krakow och vann här rykte som utmärkt humanist och framstående diktare. Han flyttades sedan till Vilna, där han under nio år undervisade främst i poetik och retorik, måste dock lämna den klassiska litteraturen för att under tre år undervisa i matematik, varpå han ånyo förflyttades, nu till Braunsberg, där han i tvenne år föreläste i teologi och där han slutade sitt arbetsrika liv. Under dessa i religiöst såväl som i politiskt avseende upprörda tider är den svenske jesuiten ensam i sin provins om att ägna sig åt diktning på klassiskt språk. Under pseudonymen Emilian Ensgler skildrade han det högtidliga överflyttandet år 1604 av den helige Kasimirs fana till Vilna i »Pompa Cazimiriana». Under en annan pseudonym, Krzysztof Zawisza, utgav han 1606 »Carolomachia», en hjältedikt, vari han förhärligar segern vid Kirkholm. Även några smärre dikter av B. finnas, däribland ett par, som äro intagna i pater Jedrzej Jurgiewicz mot Andrzej Wolans »Apologia contra calumnias jesuitarum» riktade »Svar» (Odpowiedzi). Utanför den kyrkliga och samtidspolitiska intressesfär, varifrån B. vanligen hämtar ämnena för sin vittra alstring, faller hans lilla dikt »Historia de somniis eorumque eventibus».

Biografi

Författare

G. Ericsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: se texten.

Källor och litteratur

Källa: Stanislaw Zalenski, Jesuici w Polsce, 1:2, 1587—1608 (1901).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Laurentius Bojerus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17894, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Ericsson.), hämtad 2023-04-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17894
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Laurentius Bojerus, urn:sbl:17894, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Ericsson.), hämtad 2023-04-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se