Jonas Otto Beronius

Född:1820-09-11 – Films församling, Uppsala län
Död:1895-02-02 – Strängnäs stadsförsamling, Södermanlands län

Kanslist, Sångare


Band 04 (1924), sida 21.

Meriter

2. Jonas Otto Beronius, den föregåendes son, f. 11. sept. 1820 i Films församling; d 2 febr. 1895 i Strängnäs. Student, i Uppsala 6 juni 1838; disp. 6 juni 1839 (Konsttheoriernas historia, d. 8; pres. K. J. Lenström); fil. kand. 29 apr. 1848; disp. 14 juni s. å. (Anteckningar i filosofiens historia, d. 7; pres. E. A. Schröder); fil. magister 16 juni s. å.; avlade kameralexamen, 11 juni 1850. E. o. kammarskrivare i kammarkollegiet 27 juni 1850 och i statskontoret 19 nov. s. å.; e. o. tjänsteman hos krigskollegiet 24 sept. s. å.; e. o. kanslist i statskontoret 12 okt. 1852; utsedd till generalmönstringskommissarie 4 maj 1853 och 8 maj 1855; kanslist hos bondeståndet vid riksdagen. 1853–54; e. o. tjänsteman vid städernas allmänna brandstodsbolag 1 okt. 1853; tf. kanslist i krigskollegiets avlöningsavdelnings kansli 27 maj 1856; erhöll avsked från krigskollegiet 1858; tf. sekreterare och ombudsman i brandstodsbolaget vid åtskilliga tillfällen fr. o. m. 7 juli s. å.; uppbördsman därstädes 4 aug. s. å.; sekreterare och biträdande sakkunnig hos kommittén för bolagsreglementets ombildande 1859; tf. kamrerare i städernas allmänna brandstodsbolag 1 juli 1874; erhöll avsked på grund av sjukdom 25 juni 1879; bosatt först på Stensund i Trosaskären, därpå i Strängnäs. RVO 1879.

Gift 11 sept. 1873 med Emma Gunilla Nordblad, f. 9 dec. 1833, d 23 juli 1890, dotter till stadsmäklaren Johan Nordblad och änka efter överjägmästaren Karl Oskar Bildt.

Biografi

Utrustad med en utomordentlig basröst av fenomenalt omfång och dessutom en hjärtegod människa, kom B. att spela en stor roll i kamratlivet inom Uppsala under den Wennerbergska epoken. I juvenalkretsen knöt han med Gunnar Wennerberg ett vänskapsband för livet, och för honom som »Glunten» och sig själv som »Magistern» diktade och tonsatte Wennerberg dels under sin sista Uppsalatid, dels under den första tiden som Skaralektor sitt mest beståndande verk, »Gluntarna». B. var likaledes en av »De tre» — B., Wennerberg och Daniel Hwasser — för vilka Wennerberg förut skrivit sina trior för mansröster. Sitt smeknamn »Glunten» hade B. fått på grund av sin synnerliga förmåga att föredraga uppländska bondvisor, särskilt en, som började:

»Inte vet ja, va hä ä som fallerar / gamla glunten, Mitkel vår».

För Wennerberg var B. livet igenom den förnämste ungdomsvännen, den som framför alla andra representerade minnet av studenttiden. Och för B. var »Gluntarne» den viktigaste glädjekällan under hela hans liv. Den strålade igenom arbetet med den enformiga, minutiöst noggrant skötta tjänsten och lyste och värmde honom in i sena ålderdomen.

Författare

G. Kallstenius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: B: s betyg och andra originalhandl., jägmästare G. Beronius, Umeå; Upplands nations i Uppsala matrikel med egenh. anteckn. av B.; Films församlings husförhörsbok 1841—45 och 1846—50; akad. konsistoriets och fil. fakultetens i Uppsala prot.; inbjudan till magisterpromotionen 1848 av E. Fries; P. M. av B. till styrelsen för städernas allm. brandstodsbolag 28 maj 1878 samt prot. vid bolagsstämma med samma bolag 4 juni s. å. och' anteckn. av dess styrelse 1879. — G. Wennerberg, Inledning till Gluntarne (Samlade skrifter, 2, 1882); Signe Taube, Gunnar Wennerberg, 1—3 (1913-16).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Otto Beronius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18107, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Kallstenius.), hämtad 2023-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18107
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Otto Beronius, urn:sbl:18107, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Kallstenius.), hämtad 2023-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se