Anders Björkqvist

Född:1741-11-02 – Finland (på Härjänsilmä hemman, Nousis socken)
Död:1809-09-07 – Finland (i Vemo)

Präst, Pietist


Band 04 (1924), sida 607.

Meriter

Björkqvist, Anders, f. 2 nov. 1741 på, Härjänsilmä heminan i Nousis socken, d 7 sept. 1809 i Vemo. Föräldrar: bonden och nämndemannen Anders Grelsson och hans hustru Maria. Student i Åbo 23 juni 1760; prästvigd i Stockholm 20 nov, 1765. Nådårspredikant i Sagu; tjänstgjorde som adjunkt i Loimijoki under åtta månader år 1766; adjunkt i Sagu och Karuna 1767;. enhälligt kallad till andre kaplan i Vemo 1781; erhöll v. pastors titel 30 aug. 1797.

Gift 1) 1767 med Helena Elisabet Helleday, f. 1 apr. 1746, d i jan. 1787 i Vemo, dotter till öyerfyrverkaren Robert Helleday; 2) 2 sept. 1787 med Anna Lovisa Forseli.us, f. 21 sept. 1754, d 30 nov. 1819 å Saaris i Lemo, dotter till kyrkoherden i Euräåminne Mikael Forselius.

Biografi

B. växte upp och utförde sin prästerliga gärning i en trakt, där en väldig religiös folkrörelse av pietistisk läggning med starkt eksta-tiskt inslag uppstått på 1750-talet för att sedan under de följande årtiondena av det adertonde århundradet utbreda sig över stora delar av Finland. Till denna de djupa ledernas väckelserörelse, vars förnämste ledare i sydvästra Finland var kyrkoherden i Nousis Abraham Achrenius (se denne), anslöt sig B. och verkade såsom själasörjare med utomordentligt nit i pietismens anda, vårdande sig i synnerhet om de väcktas skaror. För B., som var en kärv, rättfram och ända till brutalitet kraftig natur, var icke blott en religiöst ytlig och ljum kyrklighet motbjudande och förkastlig, utan han tog även avstånd från den böjelse till känslosamhet och den dragning till ekstatisk fromhetsövning, som gjorde sig så starkt gällande inom de väcktas krets. Hans förkunnelse, som nog hade den äkta pietistiska grundtonen, utmärktes dock även av ett starkt framträdande evangeliskt drag genom betonande av den objektiva försoningsnåden i Kristus såsom den enda bestående, grunden för den kristnes frälsningsvisshet. Detta evangeliska drag framstår hos B. såsom en motvikt mot den ensidigt subjektivistiska fromheten, i vilken han såg en den största fara för de väcktas trosliv. Den postilla, »Uskon harjoitus autuuteen», på vilken han arbetat i åtta år och som utkom i tryck år 1801, var ett kärnfullt uttryck för hans pietistiska förkunnelse. Den fick sedan en mycket stor spridning inom de väcktas kretsar under 1800-talet och utkom i flera nya upplagor samt i svensk översättning.

Författare

M. Ruuth.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Uskon härjoitus autuuteen. Sovitettu niiden vuotisten juhla- ja sunnundai-päiväistert evangeliumein tutkinnosa. Turusa 1801. 4: o 69 ark 6 pano. Turusa 1876. 4: o 435 s. Svensk övers, med titel: Trones* öfning till saligheten framställd i betraktelser öfver de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier. Övers, från finskan af L. J. Achrén. Umeå 1843. 4: o XV, 434 s. 3:e uppl. Helsingfors [tr. Nyköping] 1875. 476 s. Ny övers, av Lars Johansson med titel: Trons öfning till salighet. Betraktelser framställda i tretton anderika predikningar. Norrk. 1865. 2 s., s. 15—145. (Oavslutad och makulerad.)

Källor och litteratur

Källor:. Meddelanden av amanuensen Ragnar Rosén efter källor i finländska statsarkivet, Helsingfors; Åbo tidningar 11 sept. 1797; M. Rosendal, Suomen herännäisyyden historia 19: llää vuosisadalla (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Björkqvist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18308, Svenskt biografiskt lexikon (art av M. Ruuth.), hämtad 2020-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18308
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Björkqvist, urn:sbl:18308, Svenskt biografiskt lexikon (art av M. Ruuth.), hämtad 2020-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se