Carl A Arfwedson

Född:1774-01-21 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1861-02-11 – Stockholms stad, Stockholms län

Grosshandlare, Kompanidirektör


Band 02 (1920), sida 164.

Meriter

3. Carl Abraham Arfwedson, den föregåendes son, f. 21 jan. 1774 i Stockholm, d 11 febr. 1861 därstädes. Efter köpmansutbildning först på faderns kontor och därefter under resor på kontinenten och i England bolagsman i handelsbolaget Tottie och Arfwedson 1802; borgare som grosshandlare i Stockholm 22 mars 1808; direktör i ostindiska kompaniet under en del av dess sista oktroj; medlem av borgerskapets femtio äldste 1812—36; ledamot av tullförfattningskommittén 25 jan.—16 maj 1834; ledamot av sjöförsäkringsöverrätten 1854. RNO 1826; KVO 1832; KmstkVO 1848; LLA 1854.

Gift 23 maj 1805 med Maria af Sandeberg, f. 17 apr. 1786, d 4 mars 1825, dotter till ryttmästaren Johan David af Sandeberg.

Biografi

Under A: s ledning fortsattes den lyckliga tiden för handelshuset Tottie och Arfwedson, av vilket han blev ensam ägare 1817; det spelade dock icke samma dominerande roll som tidigare utan måste utstå besvärlig konkurrens från nybildade firmor, särskilt i Göteborg och Malmö, varunder det även fick vidkännas svåra förluster. 1839 upptog A. sina söner Karl David och John Edvard Arfwedson till meddelägare. Släktens rikedom ökades ansenligt av honom. Hans efterlämnade förmögenhet uppgick efter bouppteckningsvärdet till 1,794,954 rdr banko. Till sina ärvda egendomar hade han då lagt Sparregodset Åkerö i Södermanland. I sin ungdom hade A. varit anställd hos bankhuset Clary i Marseille och lärde där känna Désirée Clary, Sveriges blivande drottning. Enligt en sägen skall hon icke varit den vackre svensken obenägen, och hon glömde honom icke heller, sedan hon flyttat över till Sverige: vid en för hans firma kritisk situation under en ekonomisk kris skall hon ha utverkat Karl XIV Johans bistånd åt honom. — Liksom farfadern och fadern förvärvade A., den siste verklige storborgaren inom sin släkt, ett sällsynt medborgerligt anseende och var medlem i ett stort antal ekonomiska direktioner och styrelser för välgörenhetsinrättningar. Han uppnådde en mycket hög ålder. Sådan han för ett yngre släkte framstod som ett mönster av gammaldags mandom och heder, är han i en ståtlig dikt tecknad av K. V. A. Strandberg.

Författare

Ivar Simonsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Se föregående artiklar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl A Arfwedson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18786, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson.), hämtad 2021-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18786
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl A Arfwedson, urn:sbl:18786, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivar Simonsson.), hämtad 2021-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se