Aulin, släktBand 02 (1920), sida 442.

Biografi

Aulin, släkt, härstammande från rådmannen i Kristianstad Bernt Olsson, vilkens son Olof A. (f. 1651, d 1698) gifte sig med Kristina Katarina Rönnow (d 1727), dotter till den bekante prosten och dv. kyrkoherden i Åhus Kasten Rönnow, som berättas ha räddat Karl XI:s liv och som i varje fall till belöning för visade tjänster hugnades med betydande fördelar. Att han jämväl fått ärftlig rätt till Åhus pastorat för sina efterkommande, är en senare uppgift, som aldrig bestyrkts, men i varje fall övergick detta vid hans befordran till mågen Olof A. och tillföll sedan genom (den vanliga successionen gång på gång söner inom släkten eller i denna ingifta prästmän. Vid senare befordringar åberopades det föregivna arvsprivilegiet utan att dock någonsin uppvisas, och 10 nov. 1777 erhöll det formlig K. bekräftelse men förklarades 29 sept. 1854 upphävt. Icke desto mindre hemföll pastoratet, som dittills innehafts av medlemmar av en yngre släktgren, under ett par generationer till präster, genom giftermål förbundna med släktens äldre gren. Denna, till vilken samtliga nedannämnda släktmedlemmar [A 1, A 2 o A 3] räknas, hade tidigt övergivit de prästerliga traditionerna.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne, 5 (1858); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal för år 1889.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aulin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18912, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18912
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aulin, släkt, urn:sbl:18912, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se