Baazius, släktBand 02 (1920), sida 515.

Biografi

Baazius, släkt, härstammande från kyrkoherden i Gårdsby Benedictus Johannis (d 1601), en av Växjö stifts mest betrodda prästmän, vilken deltog i Uppsala möte 1593; han ligger begraven å Gårdsby gamla kyrkogård, varest en av sonen Johannes och en dennes bror rest minnessten med nött men ännu läsbar inskrift finnes bevarad. Släktnamnet antogs under den utländska studieresan av Benedictus' son Joannes B. d. ä. (se nedan 1). Av dennes söner blev Karl Gustavs bekante lärare, slutligen underståthållaren i Stockholm Bengt Baaz (f. 1612, d 1650) 20 mars 1647 adlad med namnet Ekehjelm (se d. o.) samt översten och v. landshövdingen Erik Baaz (f. 1621, d 1687) likaledes, 20 mars 1667, adlad med namnet Leijonhielm, medan en tredje broder, Johannes B. d. y. (se nedan 2) inträdde i kyrkans tjänst liksom fadern och uppnådde dess högsta värdighet; han avled barnlös. En dotter till Johannes B. d. ä., Annika Baaz (f. 1638), blev gift med rådmannen och postmästaren i Halmstad Albrekt Börjesson (d 1695) och mor till lagmannen (titulär) landshövdingen Birger Baaz, adlad Rosensparre 16 febr. 1698. Av de här nämnda från Johannes B. d. ä. härstammande släkterna fortlever nu blott friherrliga ätten Leijonhielm.

Författare

 R. HOLMSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Baazius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18954, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. HOLM), hämtad 2020-02-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18954
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Baazius, släkt, urn:sbl:18954, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. HOLM), hämtad 2020-02-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se