Carl Johan Backman

Född:1825-08-26 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1874-06-23 – Värmdö församling, Stockholms län (på Rensätra gård)

Tidningsredaktör, Journalist, Översättare


Band 02 (1920), sida 536.

Meriter

Backman, Carl Johan, f. 26 aug. 1825 i Stockholm, d. 23 juni 1874 å Rensätra gård på Värmdön. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Anders Backman och Johanna Karolina Hagborg. Student i Uppsala 13 febr. 1845; disp. 12 dec. 1846 (Foederum inter Sveciam et urbes hanseaticas sub Folkungis expositio, p. post., pres. A. V. af Sillen); fil. kand. 31 mars 1851; disp. 6 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å. Redigerade Uppsalabiet 30 dec. 1854–9 jan. 1858; medarbetare i Svenska tidningen 1855–57; biträdande redaktör för Ny illustrerad tidning jan.–okt. 1865; redigerade och utgav romantidningen Idun 5 jan. 1867–31 dec. 1870; medarbetare i Nya dagligt allehanda och Morgonbladet samt i Stockholms dagblad 1869–74.

Gift 21 apr. 1867 med Hildegard Eleonora Nystedt, f. 20 maj 1839, d. 23 okt. 1919, dotter till juvelerarmästaren Ludvig Anakreon Nystedt och omgift med apotekaren Axel Esaias Dahlander.

Biografi

B. är mest känd som översättare av utländsk skönlitteratur. Som hans gradualavhandling visar, hade han även teoretiskt intresse för det diktslag, som han framför allt ägnade sin översättarverksamhet, nämligen romanen. Det lilla arbetet äger dock intet större intresse. Det bygger på tidigare och samtida erkända teoretiker av olika riktningar, framför allt på Hegel. Det då redan gamla kravet på förening av idealitet och verklighet i konsten uttryckes i hegelska termer; romanen är tidens enda möjliga epos. B. var med rätta högt skattad av samtiden som översättare. Från 1850-talets början till hans dödsår följde en rad översättningar ur tidens främsta prosalitteratur, ledigt och säkert gjorda. Bland dem märkas framför allt prov på engelsk romankonst: Dickens, Thackeray, Ch. Bronté, Bulwer; därjämte verk av Fr. Reuter, G. Sand, V. Hugo, Turgenjev i översättning från franskan o. a. Flera av B:s översättningar ha utkommit och utkomma alltjämt i nya upplagor.

Författare

E. Lindström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om romanen. Upps. 1851. 16 s. (Gradualavh., pres. P. D. A. Atterbom.) Översättningar i den av B. utgivna: Idun. Tidning för utländsk novell-och romanlitteratur i svensk öfversättning. Sthm 1867—70. [Innehåller övers, av bl. a. Edm. About, V. Cherbuliez, W. Collins (Månstenen, 1868; särsk. utg. i senare uppl. Sthm 1893, 1907, 1908—09), Ch. Dickens, Oct. Feuillet, Paul Heyse, Pr. Merimée, George Sand och I. Turgenjev.] — Särskilt utgivna översättningar, bland vilka märkas: H. C. Andersen, Lycko-Per. Berättelse. Sthm 1870. 12: o, 84 s. — Dens., Sagor och berättelser. D. 1—2. Sthm 1876, 77. 557, (1); 646, (2) s. 2: a uppl. D. 1—2. Sthm 1880. — Currer Bell [Charlotta Bronté], Tane Eyre, En sjelfbekännelse. D. 1—2. Sthm 1856. 16: o VIII, 332; 364 s. 4:e uppl. Sthm 1905. 539 s. — E. Lytton Bulwer, Romantiska skildringar ur lifvet i England. (»My novel».) D. 1—4. Upps. 1853. 16: o 412, 399, 357, 535 s. — Dens., Guy Darrel eller Hvad ämnar han göra dermed? D. 1—4. Sthm 1860. 12: o 303, 279, 497, 582 s. — Dens., En underlig historia. D. 1—3. Sthm 1862. 12: o 258, 308, 269 s. — Dens., Natur, lynne och sed. Betraktelser. Sthm 1866. 12: o 144 s. — Dens., Parisarne. Roman. D. 1—2. Sthm 1875. 410, 415 s. (Tills, med M. A. Goldschmidt.) — Ch. Dickens, Dombey och hans son. D. 1—3. Upps. 1855. 16: o 413; 384; 492 s. (Tills, med E. R. Henschen.) Ny uppl. D. 1—2. Sthm 1880, (4), 542^ (2); 476. (2) s. — Dens., Lilla Dorrit. Roman. D. 1—4. Upps. 1856—57. 16: o 344; 323; 311; 286 s. — Dens., Pickwick-klubbens efterlemnade papper. Roman. D. 1—2. Sthm 1871. 472, 462 s., 1 portr. 2: a uppl. Sthm 1876. 464, 452 s. Ny uppl. Vol. 1—3. Sthm 1913. 639 s. — Dens., Martin Chuzzlewitz, hans slägtingars, vänners och fienders lif och lefnads-öden. D, 1—2. Sthm 1871, 72. 477, 491 s. Ny uppl. D. 1—2. Sthm 1915. 476, 478 s. — Dens., Oliver Twist. 2: a uppl., omarb. af C. J. Backman. Sthm 1872. VIII, 448 s. Ny, förkort, uppl. Vol. 1—2. Sthm 1913, 192, 192 s. — Dens., David Copperfield den yngres lefnadshistoria och erfarenhet af lifvet. D. 1—2. Sthm 1872. 488, 565 s. 3:e uppl. D. 1—2. Sthm 1914. 479, 553 s. — Dens., Nicholas Nicklebvs lif och äfventyr. Roman. D. 1—2.' Sthm 1873. 477, 499 s. 2: a uppl. b. 1—2. Sthm 1904. 464, 480 s. — Dens., Den gamla antikvitetshandeln. Vol. 1—3. Sthm 1913. 480 s. — Paul Heyse, Valda, noveller. D. 1—2. Sthm 1875. 209, 243 s. 2: a uppl. Sthm 1878. 213, 194 s. — Victor Hugo, Samhällets olycksbarn. D. 1—10. Sthm 1862. Tills. 2450 s. — Ch. Reade, Mammon. Roman. D. 1—2. Sthm [tr. Norrköping] '1881. 424, 452 s. — Mayne Reid, Oceola eller den uppgående solen. D. 1—2. Sthm 1862. 644 s. — Fr. Reuter, Lifvet på landet. Roman. D. 1—2. Sthm 1870. 348, 400 s. 3: e uppl'. D. 1—2. Sthm 1877. — Dens., Onkel Brassigs äfventyr, berättade af honom sjelf. Sthm 1872. (2), 88 s. — Fr. Spielhagen, På sandreflarna. Sthm 1871. 210 s. — W. Thackeray, En lycklig hustru. Sthm 1867. 130 s, — Dens., Verldsmarknaden. En roman utan någon hjelte. D. 1—3. Sthm 1873. 324, 288, 228 s. Ny uppl. Sthm 1913'. 271, 240, 189 s. — H. C. 0rsted, Anden i naturen. Sthm 1860. 12: o 386, XXI s. 2: a öfvers. och tillök, uppl. D. 1—2. Landskrona 1869. (4), 359 s., 1 portr.

Ang. B:s publicistiska verksamhet se texten.

Källor och litteratur

Källa: Nekrolog i Stockholms dagblad 1874 N:o 143.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Johan Backman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18966, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lindström.), hämtad 2021-06-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18966
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Johan Backman, urn:sbl:18966, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lindström.), hämtad 2021-06-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se