John A Bauer

Född:1882-06-04 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1918-11-20 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län (drunknad på Vättern)

Målare, Tecknare


Band 02 (1920), sida 783.

Meriter

Bauer, John Albert, f. 4 juni 1882 i Jönköping, d 20 nov. 1918 vid ångfartyget Per Brahes förlisning på Vättern, Föräldrar: handlanden Josef Bauer och Emma Charlotta Wadell. Elev vid Jönköpings h. allmänna läroverk ht. 1892–vt. 1898 och vid konstakademin 29 aug. 1900–vt. 1905; företog en studieresa till Italien 1907–09. Erhöll pris i Rom 1911 och hedersmedalj vid utställningen i San Francisco 1915.

Gift 18 dec. 1906 med målarinnan Ruth Ester Elisabet Ellqvist, f. 4 okt. 1880, d 20 nov. 1918 vid ångfartyget Per Brahes förlisning på Vättern, dotter till folkskolläraren i Ausås Karl Kristersson Eliqvist.

Biografi

B:s betydelsefullaste gärning utfördes inom sagoillustrationens område. Han lämnade bilderna till barnboksserien »Tomtar och troll» (1907–09) och lyckades redan från början anslå en ton, som vann allmänhetens, ej minst barnpublikens tycke, och samtidigt utmärkte sig för stilkänsla och konstnärlighet. Tyngdpunkten lades på helsidesbilder, reproducerade efter original i akvarell med helt få och dämpade färger, i viss mån erinrande om engelsmannen A. Rackhams maner, samtidigt som teckningen röjer någon inverkan från Karl Larssons konst. Utom helsidorna lämnade B. även förträffliga teckningar till omslag, vinjetter och annan utstyrsel. »Tomtar och troll» blev tack vare honom den vackraste billiga bok, vårt land dittills frambragt. B. var i besittning av en hög artistisk kultur och en kunnighet, som han med klok känsla av sin begränsning förstod att väl utnyttja. Hans fantasi låg företrädesvis åt det mystiskt poetiska, mindre åt det humoristiska och naivt groteska i den äkta folksagan. I synnerhet förstod han att med lycklig verkan betona motsatser i storlek och mått: en lurblåsande gosse i förgrunden och det försvinnande skogslandskapet vid hans fötter, en liten vit prinsessa sittande i en stor svart skog. B:s fåtaliga arbeten av större mått ge knappast något utöver bokillustrationerna. Hans bråda bortgång genom ett sällsynt upprörande olycksfall väckte inom de vida skaror av det svenska folket, vilka han glatt med sitt vackra konstnärskap, en djup förstämning. De som kände honom närmare, beklagade förlusten av en älskvärd och fin personlighet.

Författare

Axel L. RomdahlSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John A Bauer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19089, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:6821:Axel L. Romdahl]), hämtad 2024-07-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19089
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John A Bauer, urn:sbl:19089, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:6821:Axel L. Romdahl]), hämtad 2024-07-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se