Bagge, släktBand 02 (1920), sida 568.

Biografi

Bagge, gammal smålandssläkt, vilken 29 febr. 1517 fick frälse genom Sten Sture d. y:s sköldebrev för Måns Pedersson till Berga i Högsby socken. Dennes son Halsten Månsson, som efter modern, Karin Bagge av Botatorp, upptog släktnamnet Bagge, var far till de båda nedannämnda Bengt och Peder B. Släkten fortlever ännu i de båda ätterna Bagge af Berga och Bagge af Söderby. Bland medlemmar av den senare märkes Karl Fredrik B. (f. 1750, d. 1828), vilken blev major vid amiralitetet 22 dec. 1793 och överstelöjtnant därstädes 3 mars 1802. År 1790 utnämndes han till kommendant på S:t Barthélemy men råkade där i en svår ställning under kriget mellan engelsmännen och fransmännen samt ådrog sig i hög grad de förras missnöje, vilket möjligen bidrog till att han 1795 entledigades från kommendantsbefattningen. Han uppvaktade senare regeringen och de maktägande med enträgna suppliker utan att dock lyckas åter få inträda i tjänst på ön.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: E. O. E. Högström, S. Barthélemy under sv. välde (1888); Lydia Wahlström, Sverige och England under revolutionskrigens början (1917), s. 217—243.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bagge, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34577, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:34577
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bagge, släkt, urn:sbl:34577, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se