Per Otto Adelborg

Född:1781-04-24 – Västerviks församling, Kalmar län
Död:1818-03-02

Tecknare, Arméofficer


Band 01 (1918), sida 63.
Se pdf av tryck.

Meriter

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premiärlöjtnant 4 maj 1805; deltog i 1808 års fälttåg, från slutet av sept. såsom fördelningsadjutant och chef för staben vid svenska fördelningen av finska armén, och bevistade därunder ett stort antal strider; ryttmästare i regementet 10 okt. 1808 samt vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 19 juni 1810; andre major vid livgrenadjärernas rusthållsdivision 23 dec. 1811; överstelöjtnant i armén 22 maj 1814; bevistade såsom chef för staben och överadjutant under generalmajor Mörner norska fälttåget s. å.; erhöll avsked 3 febr. 1818. Fick tapperhets-medaljen i guld 1808; RSO 1814.

Gift 26 maj 1807 med Lovisa Eleonora Ramsay, f. 11 juli 1785, d. 11 apr. 1841, dotter till landshövdingen Otto Vilhelm Ramsay.

Biografi

Det är egentligen som tecknare, A. är av intresse, dels genom flyktigt utkastade porträtt av samtida, dels och isynnerhet genom sina »Karikatyrer öfver konung Gustaf IV Adolfs regering», vilka senare utgåvos i en serie av tjuguett blad etsningar (av Cumelin) med förklarande underskrifter. I K. biblioteket i Stockholm finnas två fullständiga exemplar i handteckning och ett i etsning. De visa en bitande ovilja mot konungen både som människa och regent. Med den slöa blicken, den halvöppna munnen och den långa spetsiga näsan ser konungen ut som; en fåne, med en oproportionerligt stor trekantig hatt tvärs över hjässan; denna typ gick sedan igen i andra karikatyrer över honom, som spredos över land och rike samt även i utlandet, särskilt England.

Flera av A: s karikatyrritningar ha med orätt under 1800-talet tillskrivits andra (Brunow, Almfeldt, Per Nordquist), vilket förklaras därav, att de, såsom fallet ofta är med politiska karikatyrer, utgåvos anonymt, då ingen vågade erkänna sig som deras upphovsman.

Författare

L. LOOSTRÖM.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Andra lifgrenadiärregementets tjänsteförteckningar, krigsarkivet.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Per Otto Adelborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5520, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. LOOSTRÖM.), hämtad 2023-02-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5520
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Per Otto Adelborg, urn:sbl:5520, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. LOOSTRÖM.), hämtad 2023-02-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se