Adils

Född:500-talet
Död:500

Kung


Band 01 (1918), sida 101.

Meriter

Biografi

Adils, Ottars son och Angantyrs sonson, svensk konung av ynglingaätten, omtalas dels av norrmannen Tjodolf (i Ynglingatal från slutet av 800-talet) och av Snorre m. fl. islänningar, dels i det fornengelska Beowulfskvädet (från omkr. år 700). Enligt sistnämnda källa, vars uppgifter om de svenska fornkonungarna ofta, ehuru gärna i förvanskad form, återfinnas i den isländska traditionen, tog A. med hjälp av en götisk här väldet i Svealand efter en långvarig fiendskap med sin farbroder Ale. A. dog under senare hälften av 500-talet. Snorre uppger, att han, och tidigare hans farfar och dennes fader (Aun) höglagts i Gamla Uppsala. Också ha de tre därvarande »kungshögarna» kunnat på arkeologiska grunder dateras till ungefärligen samma tidpunkter, varunder nämnda konungar dött, liksom den likartade »Ottars-högen» i Vendel befunnits vara uppkastad ungefärligen när A:s fader Ottar Vendelkråka dog. Med största sannolikhet kan man fördenskull såsom A:s grav utpeka den västligaste av de tre mäktiga Uppsalahögarna.

Författare

S. Lindqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: B. Nerman, Vilka konungar ligga i Uppsala högar? (1913). — Se i övrigt: L. Levander, Sagotraditioner om sveakonungen Adils (Antikv. tidskr., 18:3 1910) Samt S. Lindqvist, Ottarshögen i Vendel (Fornvännen 1917)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Adils, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5538, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2022-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5538
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Adils, urn:sbl:5538, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2022-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se