Johan Abraham Aleander

Född:1766-12-10
Död:1853-05-15 – Stockholms stad, Stockholms län

Tecknare


Band 01 (1918), sida 374.

Meriter

Aleander, Johan Abraham, f. 10 dec. 1766, d 15 maj 1853 i Stockholm. Fadern var stadstjänare i Nora kämnärsrätt. Gick i snörmakerilära; elev vid konstakademins läroverk okt. 1784–1793 och erhöll därvid sex medaljer, varibland stora eller första medaljen 1791, då han förklaras vara den bäste i arkitekturskolan, samt ånyo 1793. Tecknare, målare och gravör; v. amanuens och extra lärare vid konstakademins läroverk 25 dec. 1801–mars 1843; dessinatör vid vetenskapsakademin 11 mars 1795–1829; konduktör vid K. museum 1807–53. Agré vid konstakademin 1803. — Ogift.

Biografi

A. var mycket använd av vederbörande som tecknare, särskilt vid de täta förändringarna av de militära uniformerna, som han utförde i konturteckning och sedermera själv graverade och målade i de reglementerade färgerna. Även sysslade han med landskaps- och ornamentsteckning och framträdde likaså som blomstermålare. Bland annat har han graverat den samling blomster, som utgavs efter teckningar av Per Gerhard Gahm. År 1807 utgav A. en serie folkdräkter i gravyr. Såsom porträttgravör är han mest känd genom K. A. Grevesmöhlens bild efter V. Le Moine's miniatyr, vilken gravyr gav anledning till F. Cederborghs kvicka satir mot Grevesmöhlen och den därav förorsakade rättegången ävensom till broschyren »Rättwisan i skönhets-twisten emellan herr öfwer-direktören C. A. Grevesmöhlen och hans porträt», innehållande handlingarna i nämnda rättegång (tryckt i Stockholm 1815). — Om något högre konstnärskap vittna icke A:s arbeten.

Författare

L. Looström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: E. W. Dahlgren, K. sv. vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739–1915 (1915); L. Looström, Den sv. konstakademien 1735–1835 (1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Abraham Aleander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5651, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5651
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Abraham Aleander, urn:sbl:5651, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. Looström.), hämtad 2021-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se