Abraham Rydberg

Född:1780-04-03 – Lidköpings församling, Skaraborgs län
Död:1845-03-23 – Nikolai församling, Stockholms län

Donator, Skeppsredare, Grosshandlare


Band 31 (2000-2002), sida 24.

Meriter

Rydberg, Abraham, f 3 april 1780 i Lidköping, d 23 mars 1845 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Anders R o Elsa Maria Lidbeck. Elev vid Skara gymn 9 sept 88, inskr vid UU 5 okt 98, informator hos grosshandlaren C F Bohnstedt (bd 5), Sthlm, 99, kontorsbiträde o senare handelsbokhållare hos firman Bohnstedt & co, erhöll burskap som grosshandlare 26 sept 09, affärsman o skeppsredare, allt i Sthlm, led av borgarståndet vid riksdagen 23 (led av KU), av komm rör sv handlandes genom uppbringn:ar lidna förluster april 18–24, av tullförfattmkomm jan–maj 34, av komm rör handelssjöfartens tillstånd febr 38–maj 39. Donator. – Ogift.

Biografi

R begav sig som ung till Sthlm där han fick anställning hos järnexportören och skeppsredaren C F Bohnstedt. Han började att driva affärer för egen räkning, fick burskap som grosshandlare och etablerade sig omsider som en av stadens mer betydande skeppsredare. Sin handel inrikta- de R mot Sydamerika, dit han utskeppade järn och trä i utbyte mot socker, kaffe och specerier. Vissa år tillhörde R de större järnexportörerna i Sthlm, varvid han huvudsakligen använde sig av egna fartyg. Ett var fregatten Fanchon, byggd i Karlskrona ca 1825, som 1826–30 gjorde flera framgångsrika resor till Brasilien. R var också andelsägare i den lika populära som för ägarna lönsamma linjetrafiken Sthlm-Lübeck. Ångfartygen Svithiod och Gauthiod, insatta på traden 1838 resp 1841, transporterade både post och passagerare mellan huvudstaden och kontinenten.

R skötte sin verksamhet från patricierhuset Skeppsbron 34 i kv Phoebus 4, som han köpte 1823. Han erhöll även allmänna uppdrag och representerade s å Sthlms borgerskap i riksdagen, en syssla han fann sig mindre väl tillrätta med. Med tiden samlade R på sig en ansenlig förmögenhet, vars användning kom att göra honom känd också som donator.

I sitt under koleraepidemin 1834 upprättade testamente anvisade R en stor summa pengar till inrättandet av en "förbättrad navigationsskola" i Sthlm. För medlen bildades Abraham Rydbergs stiftelse till danande af skicklige sjömän i det praktiska sjömansyrket, vanligen kallad Rydbergska stiftelsen, vars reglemente stadfästes av K M:t 4 maj 1850. Ändamålet var att kostnadsfritt undervisa ynglingar mellan 12 och 20 års ålder i sjömansyrket. Utbildning och praktik skedde under maj-sept, dels i stiftelsens egendom Alberget nr 4 B på Djurgården, dels på den inköpta briggen Carl Johan som 1879 ersattes av fullriggaren Abraham Rydberg. Sedan även denna tjänat ut sjösattes 1912 ett modernare skolfartyg med samma namn. På den nya Abraham Rydberg fanns plats för 120 elever, vilka i hamn och på expeditioner i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön drillades i sjömanskap.

R testamenterade även en stor penningsumma till Sthlms grosshandelssocietet. Enligt direktiven skulle medlen användas "till inköp eller hellre till nybyggnad av ett Hôtel de Ville i Stockholm". Huruvida härmed avsågs ett kombinerat stads- och värdshus i kontinental tradition eller helt enkelt ett stadshotell vållade bryderi bland societetens deputerade. Efter att ha stannat för det senare alternativet inköpte man 1852 Kastenhof i kv Vinstocken vid Gustav Adolfs torg. Där fanns sedan 1650-talet en värdshusrörelse; där hade också Norra kämnärsrätten legat till dess upplösning 1849.

Grosshandelssocieteten förordade rivning och uppförande av en hotellbyggnad med tillhörande restauration – något som dittills saknats i huvudstaden. Arkitekterna J F Abom och A Törnqvist anlitades att göra upp ritningar, och 1857 stod Hotel Rydberg färdigt att ta emot gäster. Innanför den ljusa fasaden i renässansstil fanns bekväma resanderum, utrustade med gasljus och rinnande vatten. Efter det att Regis Cadier 1859 tillträtt som hotellchef utökades lokalerna. Nymodigheter som badkar och vattenklosetter installerades. Hotellet fick två nya matsalar och ett elegant kafé, som ledde in till en exotisk punschgrotta. Satsningen lyckades. Med intäkterna finansierade Cadier det än större Grand Hôtel, öppnat 1874. Efter 1890 fortsatte Hotel Rydberg med en rad nya ägare. 1902 invigdes en American Bar, ett för tiden populärt vattenhål. 1914 revs hotellet för att ge plats åt Skandinaviska kreditaktiebolagets nya bankpalats. Kvar finns den klassiska maträtten Biff Rydberg, som indirekt fått sitt namn efter R.

Författare

Åke AbrahamssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Grosshandlarsocietetens handl:ar rör burskap 1763-1861 o rör kv Vinstocken 3 o 4, ser F III o II, SSA.

H Beskow, Husen Skeppsbron 34 o 36 (SSEÅ 1975); D H T Börjeson, Sthlms segelsjöfart (1932); För fulla segel: en bok om A R:s stiftelsens verksamhet, ed E Moberg (1957); G Gustavsson o E Hägg, Sthlms ångbåtssjöfart.. . 1857-1932 (1933); B Holmbäck, Den gamla Mälarstaden: några anteckn:ar om Hjalmar Söderbergs Sthlm (SSEÅ 1990); Lindahl, 1 (1897); M Olsson, Alberget o Oakhill på Djurgården (1970); O Pihl, Sthlm energi presenterar "Hovmästarn får jag beställa": klassiska krogar o klassiska recept från ett svunnet Sthlm (1996); SMoK; Sv biogr lex, N F, 9 (1883); J Swensk, Norra kämnärshuset (SSEÅ 1944). - Art:ar om R i AB 26 mars o i Post- o inrikes tidn:ar 29 mars 1845.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham Rydberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6264, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Abrahamsson), hämtad 2021-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6264
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham Rydberg, urn:sbl:6264, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Abrahamsson), hämtad 2021-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se