Leonie (Nelly) Sachs

Född:1891-12-10 – Tyskland (i Berlin)
Död:1970-05-12 – Högalids församling, Stockholms län

Poet


Band 31 (2000-2002), sida 213.

Meriter

Sachs, Leonie (Nelly), f 10 dec 1891 i Berlin, d 12 maj 1970 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: fabrikören William Georg S o Mar-garete Karger. Elev vid privatskola i Berlin 97–00, erhöll privatundervisn 0002, åter elev vid privatskola där 0308, kom som flykting till Sverige 16 maj 1940, sv medborgare 25 april 1952. Förf.  Led av uti akad:er, erhöll ett flertal lyrikpriser, Nobelpristagare i litt (tills med Josef Agnon) 66.  Ogift.

Biografi

S växte upp i Berlin som enda barn till en välsituerad judisk industriman. Själv skulle hon 1967, då hon valdes till hedersmedborgare i den gamla hemstaden, rapportera att barndomen varit harmonisk, om än inte utan orosmoln: "Det härskade en konstnärlig atmosfär i vårt hem." Familjen bodde furstligt på en av Berlins finaste adresser. Fadern var en mångsidig begåvning som även sysslade med uppfinningar och hyste konstnärliga ambitioner - ofta spelade han egna "fantasier" på familjens piano om kvällarna. I den firma som han ledde tillsammans med sina bröder var han den naturliga auktoriteten. Modern ägnade sig åt hemmet och skall ha haft en sorgfri natur. Efter några år fick S avbryta skolgången på grund av bräcklig hälsa. Istället undervisades hon privat. Dock kunde hon återvända ett par år senare och slutföra skolgången.

Föräldrarna uppmuntrade S:s konstnärliga intressen. Redan som barn hade hon gripits av de sköna konsterna och fastnat för dansen som människans sanna formel. "Dansen var min uttrycksform före ordet", framhåller S i ett brev i jan 1959: "Mitt innersta element. Bara genom tyngden i det öde som träffade mig fördes jag från denna uttrycksform till en annan: ordet." Vid knappa sexton års ålder hade S hunnit skriva en rad sagor och berättelser, präglade av längtan och ensamhet. Från denna tid stammar även bekantskapen med en man, som kom att utlösa en intensiv kris. Mannen var redan bunden och lämnade snart S, som drabbades av "kärlekens största smärta". Hennes häftiga psykiska reaktion utvecklades till anorexi och hon skall ha varit nära döden. Senare återkom S ofta till mannen i beslöjade ordalag och talade om honom som "den döde brudgummen" (han mördades i ett av nazisternas utrotningsläger under kriget).

1921 debuterade S med Legenden und Erzählungen. Upplagan var blygsam och boken rönte föga uppmärksamhet. Starkt påverkad av en tysk berättartradition formade S texterna till romantiska tablåer och stämningsfyllda scenerier, med narrar, artister och helgon som huvudaktörer. En viktig influens var Gösta Berlings saga, som hon fått i present femton år tidigare och som hon tycks ha skattat mer än någon annan skrift.

Legenden und Erzählungen är inget mästerverk men kom att spela en viktig roll i S:s liv. I nov 1921 skickade hon boken till Selma Lagerlöf med orden: "Denna bok ... skrevs av en ung tyska som i den stora svenska diktarinnan hedrar sin lysande förebild". En månad senare kom svaret: "Hjärtligt tack för den fina boken! Kunde inte ha gjort det bättre själv." När S i mitten av maj 1940 lyckades fly från Tyskland med sin mor - fadern hade avlidit redan 1930 efter långvarig sjukdom - skedde det med just Lagerlöfs hjälp. Den sv staten fordrade en garantisumma om 100 kronor per person och månad och intyg från två inflytelserika personer för att släppa in flyktingar. Under en äventyrlig resa till Mårbacka sommaren 1939 hade S:s väninna Gudrun Dähnert, född Harlan, utverkat Lagerlöfs hjälp. En kort tid senare lyckades hon vinna även prins Eugens stöd. Tack vare deras intyg samt bistånd från lektor Enar Sahlin (se släktart) fick S och modern till sist inresetillstånd.

Tidpunkten var kritisk. Ännu beviljades utresetillstånd för judar som saknade straffregister, men det överväldigande flertalet arresterades vid gränserna. Att mor och dotter lyckades fly kunde de tacka en humant sinnad polisman för, som bestämt avrådde dem från att ta tåget och istället ombesörja flygbiljetter. Med två handväskor och några få riksmark i börsen fick kvinnorna plats på det sista flyget från Berlin till Sthlm. Paret ankom till Bromma flygplats 16 maj 1940.

De första dagarna inkvarterades S och modern på ett barnhem, senare hos olika familjer. I okt 1941 flyttade de så till en egen lägenhet i den judiska församlingens hus på Bergsundsstrand på Södermalm i Sthlm. Under stora umbäranden levde de här i "dunkelhet och kyla". Ekonomin var knapp, men ur korrespondensen talar förtröstan. Vänner fanns, omtanke likaså. Snart stiftade S bekantskap med kolleger. Sivar Arnér bodde i samma fastighet och under de närmaste åren fick hon vänner i Brita och Johannes Edfelt, Margaretha och Bengt Holmqvist samt Lenke Rothman och Peter Weiss – senare även Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren och Ragnar Thoursie. 1948 flyttade S tillsammans med modern in i den enrummare på tredje våningen i samma hus som skulle förbli S:s hem fram till hennes död. Med utsikt över Mälarens vatten och cementfabriken på andra stranden blev detta S:s fasta punkt i tillvaron. Här tog hon hand om modern fram till dennas död 1950, och i det rosa-målade köket – kallat "Kajutan"  tillkom dikter som inte påminde om något hon skrivit tidigare. I ett brev framhåller S: "Har ju aldrig varit en dikterska av det slag som man antagligen förstår därmed. Har fram tills idag aldrig ägt ett skrivbord  mina manuskript ligger här i köksskåpet."


De första diktsamlingarna som S utgav under efterkrigsåren, In den Wohnungen des Todes (1946) och Sternverdunkelung (1948), lever hon sig in i de mördades martyrium. Redan i öppningsdikten i den första boken, tillägnad "mina döda bröder och systrar", talas om "skorstenar / på Dödens sinnrikt byggda boningar", där "Israels kropp, upplöst i rök, / gled genom luften". Denna rök utgör den svarta andning som flämtar i S:s första dikter i exilen. Hennes texter vill vara "gravskrifter skrivna i luften" som erbjuder en "andningspaus för längtan".

S:s tidiga dikter uppvisar en del likheter med efterkrigstidens så kallade "ruinlyrik", en bekännelseinriktad poesi i vilken lidandemystik och fromhetspatos ofta desarmerar kraften i utsagorna. Först i och med 1950-talets böcker  framför allt Und niemand weiss weiter (1957) och Flucht und Verwandlung (1959)  finner hon en poetisk form där allvar legeras med klarhet, lidelse med skärpa. S:s dikter blir nu komplexa och dynamiska. Det motivstoff som tidigare hämtats nästan intakt ur religiös vishetslitteratur - indiska och kinesiska fromhetsböcker, chassidiska berättelser och Grimms sagor – får här en vikt och ett värde som endast ett poetiskt universum med egna koordinater uppvisar. Ännu skriver S i marginalen till en religiös tradition, men hennes behandling av dess teman kodas nu på ett personligt sätt.


S:s mogna diktning vill "skriva de första bokstäverna / i det ordlösa språket" - en ambition som antyder det nära samröre S vill se mellan poesin och det osägbara. Pauser, avbrott och djärva sammandragningar organiserar ofta stoffet. På så vis uppstår ett tystnadens skrivsätt, där gåtfulla åtbörder och sinnliga överklivningar erinrar om S:s tidiga kärlek till dansen. Dikterna öppnar sig för en tidigare okänd rumslighet, ett "osynligt universum" till vilket S ofta återkommer och i vilket döda och levande inte längre kan skiljas åt.

Mot slutet av 1950-talet kom erkännandet. Den tillbakadragna S tilldelades nu priser och utmärkelser i sitt forna hemland. Hennes verk översattes och fick stor spridning. Sceniska dikter sattes upp och en yngre författargeneration, däribland Peter Hamm och Hans Magnus Enzensberger, visade starkt intresse. Till denna sena skapandeperiod, märkt av upprepade vistelser på mentalsjukhuset Beckomberga, hör också den för S viktiga bekantskapen med Paul Celan, en annan poet av judisk börd som skrev på tyska. 1966 delade S Nobelpriset i litteratur med Josef Agnon.

"Döden var min läromästare", bekänner S på ett ställe. Under det sena 1960-talet skrev hon dikter vars knappa utsägelse-form och blixtartade konkretion gör hennes verk till ett av de bestående i den moderna tyska litteraturen. De fyra diktcyklerna Gluhende Rätsel blandar elliptisk abstraktion med vardagens drabbande konkretion, ångestens tyngd med hoppets lätthet. S skapar en poesi med självlysande kraft, där "glödande gåtor" brinner i den oerhörda förvandling från stoft till stoft-löshet som kom att bli hennes poetiska signatur. Här är allt förändring och ögon-blicksskarp insikt. Materian genomlyses och dammet, askan och röken andas med den pågående skapelsens plågsamma skönhet: "Den skapande luften drar långsamt på sig / den nya födelsens hud / Smärtan inpräglar sig / med ansiktenas solfjäder / Levandet och Döendet går vidare-."

Författare

Aris FioretosSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

S:s arkiv (ms, brevkoncept, bibliotek, korrespondens o klipp) i KB. Brev från S i GUB (bl a dll Emilia Fogelklou-Norlind), KB (bl a till J o Brita Edfelt, Mia Leche-Löfgren o Selma Lagerlöf samt många till E Lindegren o M o Ilse Pergament), LUB o i UUB (bl a till Margit Abenius o många till G Ekelöf; delar av S;s brev utg 1977, 1989 o 1993, se Tr arb).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Legenden und Erzählungen. Ber-lin-Wilmersdorf 1921. 124 s. [Faksimilutg:] Stuttgart-er Arbeiten zur Germanistik Nr. 178. R Dinesen, "Und Leben hat immer wie Abschied geschmeckt" Stuttgart 1987, s 123-242. - Aftonsång (Vi, årg 28, 1941, Sthlm, fol, nr 51/52, s 4; sv tolkn avj Edfelt). -Bibliska melodier IJakobs Traum / Jakob und Rahel / Esther geht zum König / Lied eines Mädchens aus ba-bylonischer Gefangenschaft / Eine Mutter singt in der Wuste ihr Kind in den Schlaf] (Judisk tidskrift, årg 14, 1941, Sthlm, s 309 f; delvis förut i tyska tidskr 1937). - Två dikter... Liten visa vid Moseskorgen / Visa vid brunnen (ibid, 16,1943, s 259; övers av B Wallberg). - Tre dikter efter N S [Inskriptionen på min faders urna / Gammal Saraband / Hagar och ängeln] (OoB, årg 53, 1944, Sthlm, 4:o, s 22; undert Carl Elof Svenning). - Gravskrifter, skrivna i vatten och vind [Dansösen D. H. / Spinozaforskaren H. H. / Den allt förgätande A. R.] (Vi, 31, 1944, 4:o, nr 28, s 9; omtr: Nya tolkningar avj Edfelt, Sthlm 1945, s 47-50, de två sista även i AVB, årg 8, 1952, Sthlm, s 103). - In den Wohnungen des Todes. Berlin 1947. 75 s. [Dikter: Dein Leib im Rauch durch die Luft / Gebete fur den toten Bräutigam / Grabschriften in die Luft geschrie-ben / Chöre aus der Mitternacht.] Härur bl a: Abraham (Judisk tidskr, 20, 1947, s 343). Övers härur: Trois poémes ... Choeur des orphélins / Choeur des pierres / Choeur des ombres (Documents, revue mensuelle des questions allemandes, [année 8,] 1953, Paris, s 487-490). De ufodtes kor (Digte om b0rn. Red af Tove Ditlevsen, Khvn 1965, s 24 f; overs af I 0rnskov). - Israels land (Vi, 35, 1948, nr 23/24, s 7; dikt, sv tolkn avj Edfelt). - Erde, alle Saiten ... / Wer weiss ... Zwei Gedichte (Die neue Rundschau, 1948, Sthlm, s 413-415). - Sternverdunkelung. Gedichte. Amsterdam 1949. 82 s. - Gedichte: Wenn im Vorsom-mer der Mond ... / Völker der Erde (Sinn und Form, Beiträge zur Literatur, Jahr 2,1950, Berlin, H 1, s 83 f; omtr tills med föreg i Fahrt ins Staublose 1961). - Eli. Ein Mysterienspiel vom Leiden Israels. Malmö 1951. 74 s. [Utg: Walter A. Berendsohn.] Omtr: Spectacu-lum, 5. Sechs möderne Theaterstucke, Frankfurt am Main 1962, s 177-229; Deutsches Theater, Berlin ... 1966, s 87-143; skolutg Vaassen [Nederländerna] 1965, 69 s, Wörterverzeichnis 8 s. [Som hörspel se nedan 1963.] Övers: Eli (Mercure de France, T 351, Paris 1964, s 52-79; trad par L Servicen). Eli. Ett mysteriespel om Israels lidande. I tolkn avj Edfelt. Sthlm 1965. 78 s. [Ny tr] 1966. Eli. Eit mysteriespel om Israels liding. Til norsk ved Ä-M Nesse ... Oslo 1967.114 s. (Orion-bekene, 66.) Eli ... [även hebr titel:] 'Eli [Jerusalem] 1967.155 s. Eli. Et mysteriespil om Israels lidelse. Overs ... af I Buhl, Khvn 1968. 87 s. (Hassel-balchs kulturbibliotek nr 270.) Eeli. Musteerium Iisra-eli kannatustest. [Övers:] J Kaplinski. Tallinn 1971. 54 s. („Loomingu" raamatukogu, 52 (736).) - Tre elegier, tolkade avj Edfelt (BLM, 20, 1951, Sthlm, 4:o, s 93-95). Härur: När alla stängsel fallit (Lyrikvännen, årg 13, 1966, Sthlm, nr 6, s 1). - Fire dikt (Vinduet, Gyldendals tidsskr for litteratur, årg 5, 1951, Oslo, s 249-252; undert: Gjendiktet av I Hagerup). - Viisi ru-noa (Arena, 1951, [Hfors,] nr 1, s 38-40).-Dein Leib im Rauch durch die Luft (Frankfurter Hefte, Zeit-schriflftir Kultur und Politik, Jahrg 7,1952, Frankfurt a M, s 192 f). - Im Jahre 1940 ... (En bok till Johannes Edfelt, Sthlm 1954, s 153 f). - Unterm Polarstern (Ak-zente, Zeitschrift fur Dichtung, Jahrg 1, 1954, Mun-chen, s 204-206). - Landskap av skrik (Vår lösen, kristen kulturtidskr, årg 46, 1955, Sthlm, s 262 f; övers av O Hartman). - Und niemand weiss weiter (Collection "Paralléle" [3]. Poésie allemand d'aujourd'hui ... éd par P Garnier, Paris 1955, s 132-135, tysk o fr text). -Im blauen Kristall (Transit, Lyrikbuch der Jahrhun-dertmitte, Frankfurt a M 1956, s 82). - Leben unter Bedrohung (Ariel, [H 3 = Jahrg 2, H 1,] Darmstadt 1956, s 19; prosa; omtr: N Sachs. Einfiihrung in das Werk der Dichterin judischen Schicksals von W A. Berendsohn Darmstadt 1974, s 9-12). - Ein schwarzer Jochanaan / Aus: Flügel der Prophede / Landschaft aus Schreien (Texte und Zeichen, Jahr 3, 1957, Berlin, s 9-13; omtr i följ arb). Övers härur:... Landscape of screams (The Beloit poetryjournal, vol 7,1957, Be-loit, Wisc, 2, s 26-29, transl by H Salinger; tysk o eng text). - Und niemand weiss weiter. Gedichte. Hamburg und Miinchen 1957. 98 s. - Kain ... / O die Schornsteine ... / Lauschen — / Daniel... (Die Bibel im deutschen Gedicht des 20. Jahrhunderts, Basel & Stuttgart 1958, s 10 f, 52, 65 f, 76). - Chor der Tröster / Choeur des consolateurs; Grabschriften in die Luft geschrieben ... / La noyée (Anthologie de la poésie feminine allemande, ... choix de F Klee-Palyi, éd bi-lingue, Paris 1958, s 132-134). - Wer zuletzt hier stirbt (Akzente, 5, 1958, s 547). - Gedichte (Merkur, deut-sche Zeitschrift fur europäisches Denken, Jahrg 13, 1959, Stuttgart, s 37-41; omtr i följ arb). Övers härur: ... But perhaps — (A New directions paperbook, 148. Contemporary German poetry... transl and ed G Clo-rius Schwebell, Norfolk, Conn., 1964, s 22 f; tysk o eng text). - Flucht und Verwandlung. Gedichte. Stuttgart 1959, 69 s. - Und immer... / Da du ... (Expeditionen, deutsche Lyrik seit 1945, Miinchen 1959, s 9-12). -Drei Gedichte (Neue Schau,Jahr 20,1959, Kassel und Basel, 4:o, s 275). - Der Magische Tänzer. Versuch ei-nes Ausbruchs. Fur zwei Menschen und zwei Marionetten (Hortulus, illustr Zweimonatsschrift fur neue Dichtung,Jahrg 9, 1959, St. Gallen, s 138-145). Övers: Den magiske dansaren (BLM, 37,1968, s 90-93; övers av M Holmqvist). - [Dikter] (Agorå, eine humanisti-sche Schriftenreihe, Bd 13/14. An der Wind geschrieben, Lyrik der Freiheit - Gedichte der Jahre 1933-45, gesammelt, ausgewählt und eingeleitet v M Schlösser, Darmstadt 1960, s 43,85,162,179,226, 292, 303; 2.... Aufl [1961], [ny utg] Miinchen [1962]).-Wasistein Opfer? Zwei Szenen (Hortulus, 10, 1960, s 65-72). -Dikter (Lyrikvännen, 7, 1960, nr 2, s 12 f; övers av E Leiser). - Två dikter [Den allt förgätande / Om jag blott visste] (Clarté, årg 33, 1960, Sthlm, 4:o, nr 1, s 13; sv tolkning: J Edfelt, Miriam Nathanson). - Du in der Nacht... / Wer von der Erde kommt... (Akzente, 7, 1960, s 204 f). - Noten zu Harry Martinson (Blätter + Bilder, 1960, Wiirzburg, Wien, H 6, s 43 f). - Simson fällt durch Jahrtausende (ibid, 9, s 55-62). [Omtr:] ... Ein dramatisches Geschehen in vierzehn Bildern (Theater heute, Jahrg 8, 1967, Zurich, 4:o, H 1. K Wunsche, Uber die szenischen Dichtungen von N S, s 14 f, s 63-68). [Även i maskinskr radioversion:] U o o å. 4:o. 37 bl. - Poesie (L'approdo letterario, anno 12, 1960, Roma, Firenze, Torino, s 35-41, traduzione di R Paoli). - Flykt och förvandling. Ett dikturval red av E Leiser. Med inl avj Edfelt. Sthlm 1961. 76 s. [Övers: J Edfelt, O Hartman, I Laaban, E Leiser, E L Lennartsson, M Pergament, M Rying, RThoursie.] (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 68.) [Ny uppl] 1966. - Aus dem Zyklus: Noch feiertTod das Leben (Notizen, Jahrg 5, 1961, Tübingen, 4:o, s 5 [i löpande nr 31]; omtr i följ arb). - Fahrt ins Staublose. Die Gedichte der N S. Frankfurt a M 1961. 386, (17) s. [In den Wohnungen des Todes / Sternverdunkelung / Und niemand weiss weiter / Flucht und Verwandlung / Fahrt ins Staublose / Noch feiert Tod das Leben.] [Nya utg:] 1966, 1971. (= Die Gedichte der N S [Bd 1].) 1988. 386 s. (Suhrkamp Taschenbuch 1485.) 1991. 402 s. Härur övers: Al di lä della polvere. Prefazione di H M En-zensberger. Trad di I Porena. Torino 1966. 134 s. (Collezione di poesia, 39.) Izzö rejtvények. G Gåbor és V Istvån forditäsa. Budapest 1968. Tv-8:o. 195 s. Ho-dina v Endore. Prelozil ... I Kupec. Bradslava 1970. 241 s. - Chor der Tröster (Freie Akademie der Kunste in Hamburg, Jahrbuch, 1961: Traditionen, s 10). - Du in der Nacht / Mund saugend am Tod (Lyrik aus die-ser Zeit, [F 1,] 1961, Munchen & Esslingen 1961, s 101). - [Dikter] (Deutsche Lyrik, Gedichte seit 1945, Stuttgart 1961, s 40 f, 118, 126, 198). - Cisla-Våm ... (Svetovå literatura, 1961, Praha, 4, s 66 f). - Zeichen im Sand. Die szenischen Dichtungen der N S. Frankfurt a M 1962. 357 s. [Eli / Abram im Salz / Nacht-wache / Simson fällt durchJahrtausende / Der magi-sche Tänzer / Versteckspiel mit Emanuel / Vergebens an einem Scheiterhaufen / Was ist ein Opfer? / Be-ryll sieht in der Nacht / Abschieds-Schaukel / Verzau-berung / Viermal Galaswinte / Der Stumme und die Möwe / Eine Scheidelinie wird weiter hinausgezogen. Omtr utan de tre första:] Verzauberung. Späte szeni-sche Dichtungen. 1970.156 s. (Bibliothek Suhrkamp, Bd 276.) Härur: Anmerkung zu Eli (Akademie der Kunste, Schiller-Theater ... N S zu Ehren, [program till framförande av Eli febr 1969 med musik av E Hart-ung,] s [6]). - Uttalanden om Judisk krönika ... (Judisk krönika, 31, 1962, s 236; omtr ibid, 35, 1966, s 182). - Zeichen im Sand ... uber ihr dramatisches Werk. Aus Briefen an Alfred Andersch ... (Dichten und Trachten, Jahresschau des Suhrkamp Verlages, Folge 20, Frankfurt a M 1962, s 26-29). - Ich glaube an die Liebe. Aus einem Brief an den Herausgeber (Ehe, heute und morgen, 22 Beiträge deutscher Schriftsteller, Hamburg 1962, s 27). - [8 dikter] ([S-L Tulonen, pseud] Sirkka Selja, Juuret, runoja, Porvoo ... 1962, s 57-72; övers till finska). - Vergebens an einem Scheiterhaufen. Ein Spiel von der Freiheit (Hor-tulus, 12, 1962, s 1-5). - Poemas. Versäo portuguesa e nota de P Quintela (Vertice, revista de cultura e arte, no 230, Coimbra 1962, s 547-562; även sep, 1963, 20 s). - Eli. Hörspiel. [Omsl.] Hamburg 1963 [duplic]. 4:o. 51 bl. (Norddeutscher Rundfunk, Hamburg; Bayerischer Rundfunk, Munchen.) [Overs:] Eli, Ra-dio-play; Eli, Jeu radiophonique; Eli, Radiogramma; alla Hamburg 1963 [duplic], 4:o, 51 uppsl; Eli, Hoyre-spil, til norsk ved Å-M Nesse, [Oslo 1970, duplic,] 4:o, 49 bl. - Ausgewählte Gedichte. Nachwort von H M Enzensberger. Frankfurt a M 1963. 95, (8) s. (Edition Suhrkamp 18.) [Ny utg:] ... ed by G Stern and G Ma-thieu. New York ... 1968. 95 s. (Ed Suhrkamp in American text editions.) - Gluhende Rätsel. Gedichte. [1-2.] Frankfurt a M 1964. 54 s. (Insel-Bucherei Nr 825 [pärm].) - Als der grosse Schrecken kam (Hier, (Jahrg 1,] 1964, Dortmund, 4:o, 1, s 10). - Das Leiden Israels: Eli / In den Wohn-ungen des Todes / Sternverdunkelung. Nachwort: W Weber. Frankfurt a M 1964. 179, (12) s. (Ed Suhrkamp 51.) Overs: La pasiön de Israel: Eli / En las mo-radas de la muerte / Eclipse de la estrella. Con un epilogo por W Weber ... Version castellana de M Rosa Borras. Barcelona ... 1966. 182 s. [Spanska.] 2. ed [1967]. 212 s. Lapassiö dTsrael. Versio catalana i prö-leg par D Guansé amb un epileg par ... Barcelona ... 1966. [Enl uppg. Ny uppl?:] ... Israel. Eli / En las estances de la mort / L'enfosquiment de 1'estrella. Trad i pröleg ... Barcelona ... 1967.175 s. Israelin kär-simys: Eeli / Kuoleman asunnoissa / Tähdenpimen-nys. Suomentanut A Meriluoto. Porvoo, Hfors 1966. 164 s. 2.-3. painos 1966,1967. Isurareru nojunen. Tokyo (Showa 43) [= 1968]. 346 s. - Nio dikter. Tolkn av E Lindegren (BLM, 32,1964, s 253-259). - Än hyllar döden livet. Dikter. Tolkade av E Lindegren. Sthlm 1964. 70 s. [Ny tr] 1966. - Poémes (Europé, revue mensuelle, année 42, 1964, Paris, s 266-271; undert: Presentation et adaptation de L Richard). - Danksag-ung [jämte 7 dikter] (Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1965 [rubr], [Frankfurt aM 1965,] 4:o, s 8 f). - In meiner Kaminer (Dichten und Trachten, 26, 1965, s 13). - Choeur de ceux qu'on a sauvés / Tous les pays sont préts / Dans la fuite / Ce collier d'énigmes (Les lettres nouvelles, Paris, Numéro special décembre 1965 -janvier 1966: Ecrivains allemands d'aujourd'hui, 1965, s 46-53; övers av B Lortholary). - Nicht hier noch dort... / Einmal wie Wickelkinder / Um Mitternacht / Vier Tage, vier Nächte (Lyrik aus dieser Zeit, F 3, 1965/66, tr 1965, s 62, 81, 83). - Spä-te Gedichte. Frankfurt a M 1965. 220 s. [Flucht und Verwandlung / Fahrt ins Staublose / Noch Feiert Tod das Leben / Gluhende Rätsel 1-3.] (Ed Suhrkamp 160.) Overs härur: Fem dikter. Ur "Gluhende Rätsel III", tolkade av Percival [Backlund] (Lyrikvännen, 16, 1969, nr 5/6, s 6). - Gluhende Rätsel [4] (Jahresring, Beiträge zur deutschen Literatur und Kunst der Ge-genwart, 66/67, Stuttgart 1966, s 7-13). - Gluhende Rätsel. Ein Zyklus Gedichte. [Förtitel.] Glödande gåtor. En diktcykel i sv tolkn av G Ekelöf. Sthlm 1966. 67 s. [Tysk o sv text.] - Landschaft aus Schreien. Ausge-wählte Gedichte ... Auswahl und Nachwort: F Hof-mann. Berlin und Weimar 1966. 110 s. - Die Suchen-de. Frankfurt a M 1966. 4:o. (8) bl. Även: Merkur, [20,] 1966, Köln s 1105 f.-Lesungzu Ehren von N 5, anlässlich der Verleihung des Nobelpreises fur Literatur. Sthlm 1966. (20) s. [Program dll musik o recitation 14/12 s å med 7 dikter i original o 7 övers från sv.] - Tre dikter... tolkade av M Pergament... O dessa skorstenar / Vadan denna sorgsenhet? / Ett steg bakom dig syster; Urkunden uppslagen undert: Sv tolkn E Lindegren; [Nobeltal] (Judisk krönika, 35, 1966, Sthlm, 4:o, s 178, 196, 231). - Gl0dende gåder. Overs af P Borum (Vindrosen, årg 13, 1966, Khvn, nr 6, s 10-17). - Cuatro poemas (Papeles de son armadans, no 128, Madrid 1966, s 179-182). -Four poems (The Jewish quarterly review, N S, vol 13,1966, Phila-delphia & London, 4:o, no 4, s 21 f; div övers). - Dikter i sv tolkning av O Lagercrantz, E Lindegren, G Ekelöf. Sthlm 1967. 92 s. [Förord av B Holmqvist.] (Svalans lyrikklubb, 16.) [Ny tr] så. - Brasier d'é-nigmes et autres poémes trad ... par L Richard. Paris 1967. 289 s. [Gluhende Rätsel m m. Annan utg:] 1970. 201 s, (8) pl-bl. - Secmeler. Eli - Oyun ... Siirler ... Istanbul [1967], 103 s. [Eli o dikter. Övers: S Serim o N. Sel. Förord av W Weber.] -1 opstandelsens aske. Digte 1946-1966. Udvalgt og overs af P Borum. Khvn 1967. 68 s. - Poemas. Gedichte. Antologia, versäo por-tuguesa e introd de P Quintela. Lisboa 1967. XXXVIII, 251 s, 1 portr. [Ur Späte Gedichte m m.] Även: ... Tiragem bilingue ... XXVIII, 470 s, 1 portr. [Portug o tysk text.] (Båda: Colleccao Poetas de hoje, 24.) - Selected poems and scenes from Eli, a dramatic play. [Även hebr titel.] New York 1967. 80 s, 1 portr. [Overs: M Sticker.] - O the chimneys. Selected poems including the verse play, Eli. Transl... by M Hambur-ger, C Holme, R and M Mead, M Roloff. New York 1967. XXI, 387 s. [Ur Zeichen im Sand o Späte Gedichte.] Även: Selected ... London 1968. - Simson fällt durch Jahrtausende und andere szenische Dicht-ungen. Miinchen 1967.152, (8) s. ([Pärm:] DTVSon-derreihe [57].) - Gegrusst seien die deutsche Bucher ... (Tyska böcker i dag ... Bokutställning i Stockholm, Göteborg o Malmö hösten 1967, Katalog, Frankfurt a M 1967, s V). - Grabschrift (Nicht klagen solist du: loben, Jochen Klepper in memoriam, Giessen & Basel 1967, s 9). - [Dikter] (Freundesgabe fur Max Tau, Ro-thenburg ob der Tauber 1967, s 237 f). - [4 dikter] (Gyémånttengely, a költészet napjai Budapesten, 1966, Budapest 1967, s 17 f; övers till ungerska av G Somlyö o P Lengyel). - [10 dikter] (Poesia alemana de hoy (1945-1966) ... trad de R Alonso y K D Ver-vuert, Buenos Aires 1967, s 77-89; övers till spanska). - Pesmi (Sodobnost, Leto 15, 1967, Ljubljana, 1, s 49-57; övers till slovenska av L Krakar). - Vägen är en hand. Fyra sceniska dikter i sv tolkn av M Holmqvist. Sthlm 1968. 92 s. [Nachtwache / Der magische Tänz-er / Viermal Galaswinte / Versteckspiel mit Emanuel.] - Rekviem for Israel. I norsk gjendikting ved Å-M Nesse. Oslo 1968. 110 s. [Ur olika saml.] - Dichtung-en ... (Das Buch der N S. Hrsg v B Holmqvist, Frankfurt a M 1968, s 71-287; [ny utg] 1977). - Nur eine Weltminule. Szenenfragment (Aus aufgegebenen Werken, Frankfurt a M 1968, s 143-147). - Der Schwan (Hommage fur Peter Huchel München 1968, s 36 f; dikt o tillägnan). - Présence ä la nuit. Po-émes présentés et adaptés ... par L Richard. [Paris] 1969, 85 s. [Ur Fahrt ins Staublose o Die Suchende.] -Zemja ot bolki. Izbrani stichotvorenija. Sofia 1969. 109 s. [Dikter; bulgarisk övers:] D Dublev. - Beryll sieht in der Nacht oder Das verlorene und wieder gerettete Alphabet. Einige Szenen aus der Leidensge-schichte der Erde. Beryll sees in the night or The alphabet lost and regained. Transl by I Novak Myers and E Bahr (Dimension, contemporary German arts and letters, vol 2, no 3, Ausdn 1969, s 500-529). -Traum der den Schlafende uberwächst ... Réve sur-croit du dormeur... (L'Ephémére, vol 9, Paris 1969, s 130-133; trad par B Lortholary). - Fyra diktcykler. Glödande gåtor II-IV, Den sökande. I sv tolkn av Per-cival [Backlund]. Sthlm 1970. 72 s. - The seeker and other poems. Transl... by R and M Mead, M Hambur-ger. New York 1970. XI, 399 s. [Die Suchende m m.] -Teile dich Nacht. Die letzten Gedichte. Hrsg v M Holmqvist und B Holmqvist. Frankfurt a M 1971. 79 s. - Die Gedichte der N S. [ 1 ] -2 [skyddsomsl]. Hrsg v M Holmqvist und B Holmqvist. FrankfurtaM [1971], 1. Fahrt ins Staublose. 386, (17) s. 2. Suche nach Leben- den. 177 s. [Gluhende Rätsel 1-4 / Die Suchende / Teile dich Nacht.] 2. Aufl 1987. - Gedichte. Zurich [1971]. 1 portr, 451 s. [Med bidr av K Strömberg, A Österling, J Bernfeld.] (Nobelpreis fur Literatur [62], 1966.) - Poesie. Introd e trad di I Porena. Torino 1971. XVIII, 281 s. - Poezija. Urednici P Segedin, O Solc. Zagreb 1971. 72 s. [Tysk o serbokroausk text.] -[Selected poems] (A Kovner & N S, Selected poems, Harmondsworth ... & Ringwood, Victoria, Australia, 1971, s 77-123; transl by M Hamburger, R and M Mead, M Roloff, selected by S Spender). - Gedichten / Toneel (Pantheon der winnaars van de nobelprijs voor literatuur, 47. N S en SJ Agnon, Gedichten / Toneel en proza Hasselt 1971, s 33-180; dll flamländska av M Mook). - Poesias (Biblioteca dos prémi-os Nobel de literatura, 63. Poesias, trad de P Quintela, Rio de Janeiro 1973, s 41-254). - Eli & Three cycles of poems. Transl by G Skilnik. [Även hebr titel.] Tel Aviv 1974. 117 s. -30Briefe... aus den Jahren 1946-1958. Ausgewählt und mit Anmerkungen versehen v M Schlösser (N Sachs. Einfuhrung in das Werk der Dich-terin ... von W A. Berendsohn Darmstadt 1974, s 129-178). - Gedichte. Hrsg und mit einem Nachwort versehen v H Domin. Frankfurt a M 1977. 138, (10) s. (Bibi Suhrkamp, 549.) - Elf Briefe an Shin Shalom (Literatur und Kritik, 1977, Salzburg, s 449-453 [i H 118]). - Izbrane pesmi. Ljubljana 1979. 158 s, 1 portr. [Ur flera saml.] (Nobelovci 48.) - Gloeiende raadsels - gedichten. Vertaling en selectie door H Beurskens. Amsterdam 1979. 91 s. [Ur Gluhende Rätsel.] - Selected poems. Hebrew translation YPeles. [Även hebr titel.] Tel Aviv 1981. 94 s. - Gedichte. Einfuhrung: H Domin ... Schwifting 1984. 50 bl, 1 portr. - Briefe ... Hrsg v R Dinesen und H Mussener. Frankfurt a M 1984. 394 s. - Elegiot al ha-akevot behol. [Elegien von den Spuren im Sande; hebr övers:] Y Peles. Tel Aviv 1987. 46 s. - Gedichte (Stuttgarter Arbeiten zur Ger-manistik Nr. 178. R Dinesen, "Und Leben hat im-mer wie Abschied geschmeckt". Friihe Gedichte und Prosa der N S, Stuttgart 1987, s 243-261; ur tidskr o tidn 1929-39 nämnda nedan). - Eli / Lettres / Enigmes en feu, trad par M Broda, H Hartje, C Mou-chard. [Paris] 1989. 347 s. [Urval.] - Sand. Gedichte. Landau 1989. (32) s. - P Celan, N Sachs: Briefwech-sel. Hrsg v B Wiedemann. Frankfurt a M 1993. 181 s. [Ny utg] 1996. 181, (10) s. - Bidrag i bl a: Vossische Zeitung, Berlin, 1929: 18/10, Berliner Tageblatt, 1933: 26/2, 9/7, 21/12,Jugend, Miinchner illustrier-te Wochenschrift, 4:o, Jahrg 40, 1935: Nr 23, 25, 40, C.-V.-Zeitung, [utg av Central-Verein deutscher Staats-biirger judischen Glaubens,] Berlin, 4:o, Jahrg 15, 1936: Nr 15 o 41,16,1937: 25, o 17,1937: 44, Israeliti-sches Familienblatt, Hamburg, 1936: Nr 35, 50, 51, 1937: 42, Der Morgen, Zeitschrift des judischen Kul-turbundes, Berlinjahrg 12,1936-37: H 10 (jan 1937) o 12 (mars), 13, 1937-38: 4 (juli), 14,1938-39: 2 (maj 1938), Judischer Kulturbund in Deutschland, Monats-blätter, Berlinjahrg 7,1939: H 4 (april); enl Dinesen, ovan nämnda arb 1987, s 263-265; senare enl uppg bl a: Aufbau (Reconstruction), [vol 12,] 1946, New York, N. Y, fol, 12/7, s 24, Botteghe oscure, Roma, quaderno 21, 1958 (8 dikter), 23,1959 (5 st), 25,1960 (3 st), Jahresring Stuttgart, 58/59, 59/60, 61/62, 68/69, tr 1958-68, Neue Zurcher Zeitung, 1960: 7/8, 1961: 29/1 (8 st), 24/2, 24/6 (2 st), Stuttgarter Zeitung, 1962: 22/3; se verkregister av B Wiedemann i Ce-lan & Sachs: Briefwechsel .... ovan 1993 o 1996, s 145-162, som även anger när i brev nämnda dikter först blivit tr.

Översatt: Dan Andersson, Lied am Kohlenmeiler / E Södergran, Das Land, welches nicht ist / K Boye, Allés enthältst du — / A Osterling, Winterschwan / H Gullberg, Undine / J Edfelt, Archaisches Bild o Hier, wo das Wasser begegnet Granit / O Lagerkrantz[!], Vogel in Eis, K Vennberg, Sieger / E Lindegren, Ich sah sein Dunkles Bild ... o Bei des Alptraumes Ziel... / G Ekelöf, Meerverwandlung (Die Tat, Jahrg 11,1946, Zurich, fol, 18/10, s 11 f). - Von Welle und Granit, Querschnitt durch die schwedische Lyrik des 20. Jahr-hundertsBerlin 1947,188 s; R Enckell, Ödipus am Meer / S Dagerman, Die roten Wagen / R Parland, Johannes Edfelts diktning [citerad vers] / Edfelt, Die Schwedische Lyrik im 20. Jahrhundert / Vennberg, Sieger / RThoursie, Schulabschluss (Literarische Re-vue, Jahrg 4, 1949, Miinchen, s 337, 339-351, 355-357, 358-360, 361, 383 [i H 6: Nordische Dichtung heute]); Gullberg, Singendes Haupt / Edfelt, Eines ist nötig ... (Bokbladet, 1955, Lund, h 2, s 6); Aber auch diese Sonne ist heimatlos, Schwedische Lyrik der Gegenwart Darmstadt [& Sthlm 1957], 63 s; Osterling, Meerwiese... Haväng / Edfelt, Eines ist nötig ---(Das Parlament, die Woche im Bundeshaus, Jahrg 7, 1957, Bonn, stor fol, Nr 32 (21/8), s 20); Schwedische Lyrik in Ubertragung [Edfelt, Eines ist nötig---Harry Martinson, Koch auf dem Pfefferschiff, Ekelöf, Jarrama, Lindegren, Aus: Der Mann ohne Weg Vennberg, Teekenner, W Aspenström, Maler Rousseaus Abfahrt vom Leben, Thoursie, Mit-telalter o Schulabschluss] (Texte und Zeichen.Jahr 3, 1957, Berlin, s 40-48); Edfelt, Der Schattenfischer, Ausgewählte Gedichte Dusseldorf und Darmstadt [1958], 35 s (s 32 f: Nachwort); Ekelöf, Gedichte (Merkur, 14,1960, Stuttgart, s 235-239); dens, Poesie, schwedisch, deutsch Nachwort v B Holmqvist, Frankfurt a M 1962, 95 s; D Roqeah, Jerusalem (dens, Poesie: hebräisch, deutsch, Frankfurta M 1962, s 63); Lindegren, Weil unser einziges Nest unsere Fltigel sind,... mit einem Vorwort v B Holmqvist, Neuwied a. Rh. & Berlin-Spandau 1963, Tv-8:o, 89 s (sv o tysk text); Vennberg, Poesie, schwedisch, deutsch Nachwort v Lars Gustafson, Frankfurt a M 1965,117 s (tills med H M Enzensberger [utg]); Schwedische Gedichte ausgewählt Neuwied, Berlin, 1965, 126 s; Edfelt, Schattenfischerei, Eines ist nötig o Klangfiguren / Ekelöf, Torna Zeffiro o Zur Kunst des Unmögli-chen / Lindegren, Hamlets Himmelfahrt o Weil unser einziges Nest... (Lesung zu Ehren von N S .... 1966 [se ovan], s [10-17]); Edfelt, Gespräch mit einem Schatten / Samtal med en skugga (Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm studies in classical ar-chaeology, 5. Opuscula Carolo Kerényi Sthlm 1967, 4:o, s 8-10); Södergran, Der Mond (Buchers Miniaturen, Bd 5. Der Mond, Einleitung und Auswahl ... XSchnieper, Luzern & Frankfurt a M 1967, s 41).

Källor och litteratur

Källor o /z'M.Justitiedep:s konseljakter 25 april 1952, RA.

E Bahr, N S (1980); W A Berendsohn, N S: Einfuhrung in das Werk der Dichterin judischen Schicksals (1974); H Bieber, N-S-Bibliographie: N S (1962-63); R Dinesen, N S: en biogr (1991); G Fritsch-Vivié, N S (1993); O Lagercrantz, Den pågående skapelsen: en studie i N S' diktn (1966); P Kersten, Die Metaphorik in der Lyrik von N S (1970); N S (Text + Kritik, nr 23, 1969);NSzuEhren, [1-2] (1961-66).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leonie (Nelly) Sachs, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6307, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aris Fioretos), hämtad 2023-02-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6307
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leonie (Nelly) Sachs, urn:sbl:6307, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aris Fioretos), hämtad 2023-02-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se