Oscar G Lövgren

Född:1899-04-18 – Norra Råda församling, Värmlands län
Död:1980-08-19 – Sollentuna församling, Stockholms län

Psalmdiktare, Hymnolog


Band 24 (1982-1984), sida 621.

Meriter

Lövgren, Oscar Georg, f 18 april 1899 i Norra Råda, Värml, d 19 aug 1980 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: skogsarb Olof Gustaf L o Maria Gustafsdtr. Skogs-, linje- o telegrafarbetare till 18, deltog i evangelistkurser 18 o 19, genomgick Missionsskolan, Sv missionsförb:s (SMF) teol sem, Lidingö, 20–24, pastor i Hammarö, Värml, 24–31, i Visnum o Visnums-Kil, Värml, 31–39, i Gustavsberg, Sth, 39–47, anställd på deltid vid SMF:s förlag 39–47, sekr i SMF:s sångbokskomm 45–50, anställd vid SMF:s exp o förlag 47–53, förlagsred 53–64. – Teol hedersdr vid UU 2 juni 71.

G 1) 16 aug 1924 i Stenstorp, Skar, m Naemi Hedvig Maria Jonsson, f 22 okt 1898 där, d 28 dec 1933 i Visnums-Kil, dtr till hemmansäg Anders Gustaf J o Klara Sofia Johansdtr; 2) 17 juli 1935 i Visby, m Augusta (Asta) Linnea Johansson, f 26 dec 1900 i Visnums-Kil, dtr till hemmansäg Peter Hilding J o Selma Karolina Eriksdtr.

Biografi

Oscar L föddes på ett av Uddeholmsbolagets torp som det fjärde av elva syskon. Efter folkskolan arbetade han som skogs- och linjearbetare, tills han i 20-årsåldern fick möjlighet att studera och därmed lägga grunden för sin gärning som förkunnare, författare och forskare. Avgörande för L:s väg till intellektuell och vetenskaplig verksamhet blev tidiga impulser från hans lärare i folkskolan L N Johnson och dennes familj samt den kristna väckelserörelsens ungdomsverksamhet och press, där L medverkade. Redan vid 16 års ålder började han sända notiser, insändare och dikter till bl a Värmlands-posten, under pseudonymen Georgius.

L:s kunskapstörst kunde på ett betydelsefullt sätt tillfredsställas under studierna på Missionsskolan. Där väcktes också hans intresse för hymnologi. Under den följande pastorstiden samlade han målmedvetet uppgifter om folkväckelsens sångskatt, samtidigt som han på egen hand skaffade sig de hymnologiska insikter som behövs för att spåra upp de enskilda sångernas tillkomsthistoria, deras ofta snåriga publiceringsöden i tidningar och sångsamlingar samt deras sammanhang med kristen tro, psalm och visa i skilda länder och tider. Resultatet av detta i många avseenden banbrytande arbete redovisades i Våra psalm- och sångdiktare, som utkom i tre delar på 1930-talet.

Vid sidan av sitt arbete som pastor och förlagsman fullföljde L sitt forskningsprogram genom att outtröttligt samla material och utveckla metoder att bearbeta och presentera det. 1964 utgav han Psalm- och sånglexikon, ett för nordiska förhållanden unikt verk, en rik källa till kunskap om mer än 3 000 psalmer och sånger som vid denna tid förekom i de kristna samfundens psalm- och sångböcker i vårt land. Där finns också uppgifter om ca 1 450 författare och kompositörer. L har även skrivit många separata monografier om sångförfattare och trubadurer inom den andliga sången. I nära 850 artiklar har han gjort sina fynd och insikter tillgängliga för samfundstidningars och fackpublikationers läsare. Hans excerpter, anteckningar och artiklar har donerats till Teologiska seminariet, Lidingö, och kommer därmed vara disponibla för framtida forskning.

L, som själv var psalm- och sångförfattare, är väckelserörelsens främste hymnolog och en av de främsta inom sv hymnologisk forskning. Han har verksamt bidragit till att göra sv kristenhet medveten om det viktiga kulturarv och trosvittnesbörd som psalm, läsarsång och andlig visa utgör. Han var både forskare och förmedlare.

Författare

Harry LindströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den frikyrkliga verksamheten på Hammarö. Utg av Hammarö missionsfbren vid dess 60-årsfest 1926. [Hammarö, tr] Kristinehamn 1926. 49 s. - Dopet till Kristus. Från bibelns, historiens o nutida trossynpunkt. Hammarö (tr Karlstad) 1928. 119 s. - Fredrik August Boltzius och troshelbrägdagörelsen. Biogr anteckningar. Sthlm 1931. 131 s. - Minnesskrift, utg med anl av Visnums o Kils missionsförenings 60-årsjubileum 1931 o Vike missionsförenings 70-årsjubileum 1932. Kristinehamn 1931. 60 s. - Oscar Ahnfelt. En Herrens sångare. Sthlm 1932. 153 s. - Varför är du med i juniorföreningen? Dialog för två (13 dialoger. Utg av A. Kyrk, [omsl:] till tjänst för juniorföreningar o söndagsskolor, Sala 1932, s 15— 17). — Våra psalm- och sångdiktare. En hist fram-ställn. 1-3. Sthlm 1935-39. 1. 1935. 277 s. 2. 1937. 462 s. 3. 1939. 465 s. - Nils Frykman. En andlig sångare o en religiös brytningstid. Sthlm 1936. 189 s. [Nya uppl:] N F. Den kristna glädjens sångare. 2. uppl Sthlm (tr Falköping) 1955. 159 s, 6 pl. 3., bearb uppl [Sthlm, tr] Falköping 1972. 158 s, 8 pl. - Fredrik Engelke. Sthlm (tr Motala) 1938. 154 s. — Är en gemensam frikyrklig sångbok önskvärd och möjlig att åstadkomma? (Frikyrkosamfunden och dagens frågor. Föredr vid sjunde allm frikyrkomötet d 12-14 april 1939, Sthlm 1939, s 87-94). - Värmländskt fromhetsliv. Sthlm 1940. 248 s. (Ur väckelserörelsens historia, 2.) — Tre dalsländska kvinnor i de andliga sångarnas led [Lina Almqvist, Selma Nygren o Gerda Fernholm] (Dalsländsk jul, årg 6, 1940, Åmål, 4:o, s 22 f). -Joel Blomqvist. En andlig sångare. Sthlm 1941. 71 s. — Luciadagen och Luciafesten. Sthlm 1941. 31 s. — Solskenssångaren J. A. Hultman. Sthlm (tr Mariestad) 1942. 157 s. [2. uppl] så. 158 s. 3., bearb uppl Sthlm (tr Motala) 1971. 165 s, 10 pl. - Minnesskrift, utg av Gustavsbergs missionsförsaml med anl av dess 70-årshögtid. [Gustavsberg, tr] Motala 1943. 79 s. — Minnesskrift, utg av Gustavsbergs konsumtionsfören med anl av dess 25-åriga tillvaro. [Gustavsberg, tr] Motala 1944. 63 s. -Passions- och påskmotivet i vår psalm och sång (Påsk, [årg 5,] 1947, Sthlm, 4:o, s 5-10). - Bibelns ord i psalm och sång (Bibelläsaren, utg av Svenska bibelläsningsförb, 1947, Sthlm, 4:o, nr 4, s 2 f). — Så fick vi sånger. En bok om sånger, sångdiktare o kompositörer. Sthlm (tr Motala) 1949. 269 s. — Nu kommer Lucia. Dialoger, dikter, sånger m. m. för ungdoms- o juniorföreningarnas Luciafester. Sthlm (tr Falköping) 1949. 31 s. - En sångbok kommer till. Några ord om bakgr till Sånger och psalmer o om hur denna sångbok utarbetats. Sthlm (tr Motala) 1951. 83 s. - De fria kristna sammanslutningarna i Värmland (Värmland förr och nu, årg 49, 1951, Karlstad, s 110-127). -Söndagens sånger. Sångförslag ur Sånger och psalmer. Utarb. Sthlm 1953. 35 s. — Värmländska insatser för Svenska missionsförbundets utformning (Årsbok. Värmlands o Dalslands distr av Sv missionsförb 1953, Motala, s 15-29). - Stor-Olle. En originell förkunnare. Sthlm (tr Falköping) 1954. 45 s, 1 pl. 2. uppl så. — Nils Bolander, Samfund och sångbok, Lund 1954 [rec] (KÅ, 1954, Upps ..., s 243—249). — Bibeln i sånger och psalmer. En studie med studieplan. Sthlm (tr Mariestad) 1956. 42 s. — De sjöng Guds lov och sjunger än (Ansgarius, Sv missionsförbundets årsbok, [årg 51,] 1956, Sthlm, s 48—57). - Glädjesångare i sorgetid [P Gerhardt] (Kom, kära jul [omsl], 1956, Sthlm, 4:o, s 9—11). — Sång för sommarkvällen [Härlig är kvällen ...] (Sol, årg 13, 1957, Sthlm (tr Falköping), s 61—63). — Pennfäktare och predikare. En bok om Carl Boberg. Sthlm (tr Falköping) 1958. 183 s, 2 pl. — Konventikelfolket - ett sjungande folk (H Pleijel mfl, På stugmötenas tid. Till 100-års-minnet av konventikelplakatets upphävande 1858, [Sthlm, tr] Klippan 1958, s 66-85). - Psalmen vi sjunger. Morgonsamlingar kring psalmer. Sthlm (tr Falköping) 1959. 101 s. — Hinsidesmotivet i vår psalm och sång (Psalm och sång. Studier tillägnade Emil Liedgren ..., [1,] Lund (tr Malmö) 1959, 4:o, s 245—263). — Frälsningsarméns nya sångbok färdig! [rec] (Stridsropet, oflic organ för Frälsningsarmén i Sverige, årg 77, 1959, Sthlm, fol, nr 51, s 7). — "Detta sköna land." Fosterlandssånger som blev andl hemlandssånger (Julgåvan, [Evangeliska fosterlands-stiftelsens jultidn,] 1960, Sthlm, 4:o, s 24— 26). — Sångboken och sångvalet (Lärarnytt, [tidskr för söndagsskollärare o bibelstudieledare,] årg 6, 1963, [Sthlm, tr] Falköping, s 256 f). -Psalm- och sånglexikon. Sthlm (tr Falköping) 1964. X s, 941 sp. — Mitt sökande efter sångare (Ansgarius, 59, 1964, s 22-27). - Ett stycke av min släkthistoria. [Sollentuna, tr] Falköping 1965. 25 s. — Lina Sandell. Hennes liv o sångdiktn. Sthlm 1965. 206 s, 14 pl. Finl deluppl [Hfors] så. (Förbundet för sv församlingsarbete i Finland r. f.) 2. uppl så. 3. uppl 1971. O vers [Oslo, tr] Gjavik 1966. 202 s, 14 pl. - Jakob Byström och Andlig sång (Sången, tidskr för det baptistiska musiklivet, årg 45, 1965, Sthlm, nr 1, s 4-6). - "Det är advent —" (Vinterljus, [utg till förmån för Baptistungdomens sociala mission,] 1965, Sthlm, 4:o, s 14—16). — "Nu tändas tusen juleljus" (Under julhelgen, [Svenska alliansmissionens jultidn,] 1965, Jönköping, 4:o, s 14—16). — Oscar Ahnfelt. Sångare o folkväckare i brytningstid. Sthlm (tr Falköping) 1966. 172 s, 8 pl. [Jfr ovan 1932.] - En ungdomspsalm [Gud, i mina unga dagar] (Ansgarius, 61, 1966, s 26—36). — Med Gud och hans vänskap. C. O. Rosenius' sångdiktning (Julgåvan, 1966, s 21 — 25). — Tre trons trubadurer (Missionsförbundet, [studieplaner for Sv missionsförb, årg 1*,] 1966— 67, [Sthlm,] 4:o, nr 1, s 3). — Psalm, sång och andlig visa (ibid, 2, s 3). — Nils Frykman - Fryks-dalens väckelsesångare (Karlstads stifts julbok, årg 55, 1966, [Karlstad, tr] Katrineholm, s 61-88). -Fanny Crosby. Blind författarinna - hennes liv o sångdiktn. Sthlm [tr Falköping] 1968. 115 s, 4 pl. — Berg- och Hälle-Vissla-släkterna i Visnums-Kil. [Sollentuna, tr] Falköping 1968. 31 s. — "Änglasången" i Norsjö kyrka. Märkl traditioner kring en 120-årig sång [O, vad sällhet...] (Julgåvan, 1972, s 16—19). — Från påskens psalm och sång (För-samlingsnytt, programblad för Sollentuna mis-sionsförsaml, 1972, Sollentuna, nr 3, [s 1 (]). — Två sånger från Lapp-Lisas hembygd (Stridsropet, 91, 1973, nr 1, s 8 f). — Fanny Crosby. Författarinnan som skrev åttatusen sånger (Värmländsk julglädje, Utg av Värmlands läns blindfören [omsl], 1974, [Torsby, tr] Malung, 4:o, s 3f; även Dalarnes jul, [utg av] Dalarnes blindfören Frihet, 1974, ibid, 4:o, s 28 f). — Läsarsång och folklig visa. Texter o melodier med hist kommentarer. D [1]—2. Sthlm (tr Falköping) 1975-77. 1. 210 s. [Notskrift: A Bulund.] 2. uppl så. 2. 199 s. [Notskr: B Lund- blad.] — Gamla och nya julsånger (Under julhelgen, 1977, s 16 f). — Våra äldsta julsånger (Jul, [Filadelfia-förlagets jultidn,] 1978, Bromma, fol, s 20 f, 24). — Den heliga veckan (Församlingsnytt för Sollentuna missionsförsamling, 1979, nr 4, [s 1]). — Det ringer nu till julefest (Aret, Baptistsamfundets kalender Betlehem, årg 94, 1979, [Sthlm, tr] Klippan, s 6—15). — Sången från askträdet, Tryggare kan ingen vara (Kompis, [barntidn för Evang fosterlands-stiftelsen,] årg 6, 1980, Sthlm, nr 9, 4:o, s 6). — Härs och tvärs genom psalm, sång och visa (Sumlen, årsbok för vis- o folkmusikforskn. Utg av Sv visarkiv o Samf för visforskn, 1980, Sthlm, 4:o, s 96-105). - Art i SBL om N Fryk-man, I Granqvist, JA Hultman, J T Jacobsson, I Kolmodin o O Kolmodin, 1965—76; i Tidskrift för predikanter, 1926/27, 1942-43, Sthlm, Friska vindar, kristl juniortidn utg av Sv missionsförb, 1931 — 32, 1935-37, 1946-49, 1958-60, Sthlm, 4:o, Årsbok, utg av Värmlands Ansgariifören o Värmlands o Dalslands ungdomsförb, 1933—36, Kristinehamn, Sångarbladet, organ för Sv missionsförbundets sångarförb, 1933-55, 1958-60, Sthlm, 4:o, jämte Sången fortsatt av Mixturen, musiktidn utg av Frikyrkliga studieförb på uppdr av MSF, SBS o SMS, 1973/74, nr 1 (=1973:4), 1975/76:6 (1976:2), 1976/77:3 (1976: 6) o 4 (1977:1), 1977/ 78:4 (1978:1), Sthlm, Vinterny, [Sv missionsförbundets jultidn,] 1938, 1944, 1958, 1967-68, 1971, 1975, 1978-80, Sthlm, 4:o, Tro och liv, utg av Frikyrkliga samarbetskomm o Frikyrkl ungdomsrådet, 1942-44, 1973, [Sthlm, Lidingö,] Hem -hem, 1961, 1964, 1972, 1977-78, Sthlm, 4:o, Ung väg, 1964:20, 1965:1-14, 1966:3-4, 5-7, 10-12, Sthlm, Samfundet för unison sång, årsskr 1965— 66, 1967/68, 1973, 1975, 1978/79, Sthlm, Missionsbladet för Värmland och Dalsland, [utg av deras distrikt av Sv missionsförb,] 1971:10, 1972:2-6, 1973:2, 5, Karlstad; vidare i Hemmets vän, Örebro, sporadiskt från 1926, 1954:7, regelbundet 1959-79 c:a 300 o 1980 12 artiklar, Missionsförbundet, utg av Sv missionsförb, 4:o, 1929— 39 c:a 60, Ungdomsvännen, 1930-34, 1937, c:a 19, jämte föreg forts av Svensk veckotidning, utg av Sv missionsförb, 1939—41 regelbundet o 1942—80 c:a 95, Sanningsvittnet, 1936:2, 16, 32, 1937:35, 38, 40, 1938:3, 32, 52, 1939:25, 31, 44, Vecko-posten, 1939:17, 1973:11, 1974:1, Svenska posten, Jönköping, 1954:47, 1975:21, 23, 36, 1979:35, 42, 48, 1980:13, 25, 32, Göteborgs veckotidning, Gbg, 1961-62, 1969, 1971-77, c:a 30, EFS Budbäraren, 1964, 1967-68, 1972-75, c:a 40, Svenska journalen, (för) hemmet o familjen, 1972—76, c:a 56, Kvälls-stunden, hemmets o familjens veckotidn, Västerås, 1980:6 o 24, samt Värmlands-posten sporadiskt från 1915, 7 o 14/10 1931 o dess Söndagsläsning 20/9 o 5/12 1937, Kristinehamn, Svenska morgonbladet 31/10 1934, 27/3 o 10/4 1941, 1/11 1950,27/1 1955, nästan varje vecka 18/ 5-29/12 1956 o 30/4 1957, Dagen 30/7 1957, 26/3, 27 o 28/9 1977, 24/5, 15/7, 23 o 30/12 1978, Expressen 20/2 1978; vanl Sthlm o fol; titlar se Söderberg, nedan anf arb, s 13—20, o efter 1964 förteckn av Ä Lövgren o Alf Johanson hos Teologiska seminariet. Redigerat: Gustavsbergaren. Utg av diskussionscirkeln Forum i Gustavsberg. 1944—46. Umeå. 4:o. (Tills med J Movinger; i redaktionskomm 1943 o 1947.) — Biografiskt album for Svenska missionsförbundet. Fotografier o biogr uppgifter ... 3. uppl Sthlm 1946. 325 s. [Föret.] 4. uppl 1947. 340 s. 5.-6. uppl 1954, 1959. 362 s. 7. uppl 1964. 367 s. [Tills med O Melander; föret.] — Låt oss sjunga. [Omsl: Sångsamling för musikföreningar.] H 12—13. Sthlm 1949-50. 12. Sångerna 111-120. 19 s. (Tills med Joh. Gustafsson o Gösta Ohlin.) 13. Sångerna 121-130. 19 s. (Tills med A Keijer, G Ohlin o E Sundström.) — Genom Guds nåd. Svenska missionsförbundet under 75 år. Sthlm 1953. 4:o. 384 s. (Tills med W Bredberg.)

Utgivit: Den segrande sången. Upplevelser med psalmer och sånger. Sammanställda. Sthlm (tr Falköping) 1967. 112 s. - En bondes dagbok 1809-1833, skriven av Gustaf Persson i Berg, Visnums-Kil, Värmland. Karlstad (tr Ystad) 1970. 118 s. (Småskrifter utg av Värmlands museum 9.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Biografiskt album för SMF (1978); A Sandén, O L o hans märkliga livsgärning (Samf for unison sång, Årsskr 1980–81); B Söderberg, Sv hymnologisk forskn o O L:s verk (Tro o liv 1965, nr 1).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar G Lövgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10128, Svenskt biografiskt lexikon (art av Harry Lindström), hämtad 2021-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10128
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar G Lövgren, urn:sbl:10128, Svenskt biografiskt lexikon (art av Harry Lindström), hämtad 2021-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se