Carl F Lindahl

Född:1841-12-16 – Västra Vingåkers församling, Södermanlands län
Död:1911-01-18 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare


Band 23 (1980-1981), sida 189.

Meriter

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare.

G 4 okt 1873 i Sthlm (enl vb för V Vingåker) m Johanna Georgina Emilia Gentele, f 29 nov 1847 där, Brännk, d 22 juli 1928 i V Vingåker, dtr till färgfabriköreh Johan Georg G o Karolina Henrietta Amalia Blechschmidt.

Biografi

Carl L kom från en släkt som i ett par generationer ägnade sig åt affärsverksamhet i vingåkerstrakten. Efter studentexamen o handelsinstitut övertog L faderns rörelse i Hacksta. 1881 lämnade han affären o ägnade sig i stället åt spannmålsgrosshandel i stor skala. Affärerna gick till att börja med bra, men i slutet av 80-talet igångsatte fordringsägare omfattande processer mot L, vilket ledde till att han gick i konkurs. Han dömdes 1889 för vårdslöshet mot sina borgenärer. L anhöll då hos K M:t om tillstånd att få överklaga vissa delar av Svea hovrätts dom utan kostnad, eftersom han var utblottad. Ärendet prövades o det befanns av en s å förrättad bouppteckning, att L endast ägde personliga tillhörigheter till ett värde av c: a 200 kr. Bland dessa upptogs emellertid inte mindre än 60 skjortor, ett minne från bättre tider. L:s anhållan villfors. 29 sept 1890 fastställde dock HD hovrättens dom.

Efter konkursen hade L o hans familj flyttat till Sthlm, o L började nu i skandaltidningen Fäderneslandet avporträttera både .historiska o samtida välbärgade människor under rubriken Rikt folk. Dessa biografier väckte stort uppseende. De lär ha mottagits med glädje av tidningens ägare o utgivare J F Hagström, som även skall ha betalt bra för dem (Fäderneslandet 1923). Artiklarna samlades så småningom i bokform o utkom 1897—1905 under titeln Svenska millionärer. Minnen och anteckningar af Lazarus. 1923 hette det i Fäderneslandet, att verket "i den antikvariska bokhandeln uppväges med guld". L:s porträtt präglas av kvickhet o ofta av en oerhörd elakhet. Särskilt de potentater som försummat att skänka pengar till välgörenhet gisslas obarmhärtigt. Stora filantroper bemöttes å andra sidan stundom med välvilja. 

L synes ha ägt en omfattande personkännedom. Under sin tid som storgrosshandlare kan L ha rört sig i kretsar, där han kunnat snappa upp en hel del intimt skvaller som sedan influtit i hans artiklar. Som källor för personhistoria har L:s biografier kritiserats hårt. De svårkontrollerade anekdoterna, den insinuanta tonen o de många giftigheterna har retat många. Ett sentida exempel utgör G Hasselberg, som i sitt stora arbete om DN:s grundare Rudolf Wall betonar att Lazarus är fientligt inställd mot Wall o att han "alltid godtar de fulaste rykten" (s 379). Hasselberg konstaterar t ex, att de siffror som anges från Walls konkurs är för höga, men det går tydligen inte att fullständigt gendriva L:s uppgifter. Han medger t ex att det kanske finns någon grund för den fantastiska historien som Lazarus berättar om Walls misslyckade skogsspekulationer. De siffror L anför ur bouppteckningen efter Wall är helt korrekta.

När det gäller möbelhandlaren A L Levin (bd 22, s 654), som enligt L skulle ha varit inblandad som penningupplånare i kungaparets misslyckade statskupp 1756 påpekar M Lagerquist, att L sannerligen inte är något personhistoriskt sanningsvittne o att hans skildringar genomsyras av ett "monotont hat gentemot alla finansgenier, Lagerquist erkänner dock att det torde "ligga åtminstone ett uns av sanning bakom hans (dvs L:s) påstående i föreliggande fall".

Det står emellertid helt klart att det är vanskligt att utnyttja Svenska millionärer som historisk källa, särskilt när det gäller det anekdotiska materialet. Sifferuppgifterna bygger å andra sidan på testamenten, bouppteckningar o andra handlingar, företrädesvis hämtade ur rättsväsendets arkiv — det är väl inte otroligt att L blivit förtrogen med dessa under de processer han var invecklad i. Det kan efter en jämförelse med originalen konstateras, att L i de flesta fall troget återger bouppteckningarnas uppgifter, även om han någon enstaka gång förfallit till att öka på en siffra för att höja upp den biograferade till miljonär! Stickprovsvli utförda Kollationeringar av biografiska data o av den historiska bakgrundsteckningen visar att L mestadels är pålitlig. Utan personhistoriskt värde är inte L:s skildringar av rike män i fäderneslandet.

L:s son Carl Fredrik L (1874-1943) studerade medicin i Uppsala o utbildade sig till ögonläkare. 1907 blev han docent i oftalmia-trik vid Kl o 1915—27 var han prof i samma ämne vid UU.

L:s kusindtr Ester Erika Katarina L (1868— 1920), som efter sin far ärvde Norrby gård i Bogsta nära Nyköping, har gått till eftervärlden genom sina stora donationer. FrKA erhöll 450000 kr (Ester L:s stipendiefond) o VA en lika stor summa. Denna donation.var till faderns minne o benämndes Per Erik L:s stipendiefond.

Författare

Göran NilzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Svenska millionärer. Minnen och anteckningar af Lazarus. Saml 1—4, [5] —10 (även Ny följd, [l]-6). Sthlm (1-4: tr Norrköping) 1897-1905. [Pseud.] 1. 1897. 293 s. 2. 1898. 328 s. 3. 1898. 396 s. 4. 1900. 345 s. [5.] 1900. 385 s. 6. 1901. 376 s.7. 1902. 389 s. 8. 1903. 350 s. 9. 1904. 308 s. 10. 1905. 304 s. - Bidrag under 1890-talet i Fäderneslandet, Sthlm, fol.

Källor och litteratur

Källor o litt: Justitierevisionen, konc 29 sept 1890 o revisionsakt nr 289; Svea hovrätts arkiv, B II a:376 nr 136, 253, 306 o adliga bouppteckn:ar E IX b:283 (nr 79), 286 (nr 60), 303 (nr 58, 61), 318 (nr 57), 325 (nr 81), 327 (nr 79), 346 (nr 66), 349 (nr 41), 352 (nr 31), RA. R Walls bouppteckn 1894-111-10, SSA.

N Eriksson, Lindahlarna i Vingåker. En betydelsefull sörmlandssläkt (Sörmlandsbygden 31, 1962); Fäderneslandet 15 dec 1923; G Hasselberg,
 Rudolf Wall. DN:s skapare (1945); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation ... 1595-1900 (1933); M Lagerquist, Sthlms möbelhandlaresocietet under 1700-talet (SSEÅ 1951); SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl F Lindahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2022-10-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10405
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl F Lindahl, urn:sbl:10405, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2022-10-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se