Charles Felix Lindberg

Född:1840-04-18 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1909-08-05 – Askims församling (Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län)

Affärsman, Donator, Redare


Band 23 (1980-1981), sida 207.

Meriter

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Ångfartygs ab Nordsjön, Gbg, led av styr för Ångfartygs ab Vidar, Gbg, av styr för Gbg:s sjömanshem 93-01. - Ogift.

Biografi

L växte upp i ett köpmanshem i Gbg. Hans far grosshandlaren Charles Gustaf L (1798— 1878) fick sin första anställning hos den kände köpmannen o politikern O Wijk. 1826 fick Charles L burskap som minuthandlare o utvidgade så småningom rörelsen till grosshandel med import huvudsakligen av stenkol o kolonialvaror o export av trävaror. Han etablerade sig även som redare.

Under årtiondena kring 1800-talets mitt ökade förutsättningarna för sv trävaruexport avsevärt. I Västsverige hade produktion o försäljningsorganisation nått en sådan grad av mognad att den nya tidens krav kunde mötas. Det är inte förvånande, att L påkostades en grundlig merkantil utbildning. Redan som barn sändes han till Smiths Academy i Fordyce i Skottland för studier. När han återkom hem 15 år gammal, fortsattes hans utbildning vid Gbgs handelsinstitut o avslutades med en flerårig praktik som bokhållare på köpmanskontor. Tiden ansågs härefter mogen för ett närmare samgående mellan far o son, o 1865 bildades bolaget Charles G L & Son. Det upplöstes i o med att L 1875 utträdde ur firman.

3 jan 1876 startade L tillsammans med sin kusin, sjökaptenen A O Andersson, handelsfirman Andersson & L. Andersson hade under mångåriga sjöfärder skaffat sig en ingående kännedom om shipping o avsättningsförhållanden. L hade å sin sida satsat mycket pengar i firman. 1888 hade han att fordra drygt 840000 kr. Störst var summan 1902, året efter L:s avgång, då firmans skuld till L belöpte sig till drygt 2,3 milj. kr. Härefter minskade den undan för undan, åtminstone fram till 1906 (då upphör serien av L:s privata räkenskaper i GLA). Till att börja med importerades främst järnvaror av olika slag, cement, bly- o zinkvitt, klorkalk o soda. På exportsidan kan noteras att firman under sitt första verksamhetsår utskeppade 128 kubikmeter plankor o bräder, 2379 kubikmeter gruvstolpar o 2 550 kilo tändstickor. Från denna jämförelsevis obetydliga början ökade undan för undan import- o exportvolymerna kraftigt. Importen inriktades främst på olika större lagerartiklar för metallindustrin som engelskt gjuttackjärn, järnbalkar, olika slag av plåt o rör, koppar o mässing i tackor eller stänger. Exporten av trävaror, främst gruvstolpar, blev av mycket betydande omfattning, o från slutet av 1880-talet intog firman en av de främsta platserna bland Gbgs exportörer. 1892-94 utfördes varje år över 100000 kubikmeter o höjdpunkten nåddes 1894, då nära 119000 kubikmeter utskeppades enbart över Gbg. Firman exporterade även gruv-virke från de norrländska hamnarna. Från slutet av 1880-talet exporterades också stång-o tackjärn o andra metaller o malmer. — 1892 startade firman en mindre sågverksrörelse på Hisingen. Från ångsågen exporterades efter några år stora kvantiteter slipers, laths o posts, särskilt till den engelska ostkusten.

Exporten o importen både från Gbg o övriga hamnar i Sverige, skedde till stor del med egna ångare. Andersson o L etablerade sig nämligen också i rederibranschen. Mellan Englands ostkust o Gbg startades reguljär ångbåtsförbindelse. Av 1895 — 96 års skeppslista kan utläsas att firmans flotta bestod av följande fartyg: Björn 126 ton, Lindholmen 658 ton, Maria 327 ton, Ring 144 ton, Silva 878 ton, Wally 328 ton, Vanadis 754 ton o Verdandi 732 ton.

Vid sekelskiftet hade firman blivit en av de största i landet. Sedan Andersson & L firat sitt 25-årsjubileum, drog sig L tillbaka. Anderssons son Harald Grebst inträdde i hans ställe. 1907 dog Andersson, o kort härefter övertogs järn- o trävarurörelsen av en nygrundad firma vid namn Carl Brun & Co. Andersson & L fortlevde som agentur- o importfirma.

L, som aldrig gifte sig, var tystlåten, något av en enstöring o visade, trots sin ställning i staden, aldrig något intresse för kommunala värv. I sitt testamente donerade han över 2 milj kr till Gbgs stad. Det är den största donation som hittills på en gång kommit staden till del. Pengarna skulle enligt testamentet användas till stadens prydande o förskönande. De utgjorde större delen av den förmögenhet L tjänat under sin affärsverksamhet. Exempel på vad som anlagts o uppförts med hjälp av donationsfonden är Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen, Hedlundsparken, Poseidonbrunnen på Götaplatsen av C Milles o Järntorgsfontänen av Tore Strindberg.

Författare

Göran NilzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s enskilda räkenskaper för åren 1886—1906 i GLA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A Attman, Gbg 1863-1913 (Gbgs stadsfullm 1863-1962, 1:1, 1963); BachCl; G Cle-mensson, C F L o hans släkt, ed H Beyer o A L Romdahl (C F L:s donationsfond 1912-1937, 1937); Gbgs Morgonpost 16 april 1940; M över Gbgs handelsinst:s elever 1826—85, ed A Ahlström (1918); A Ramm, Sveriges handel o industri i ord o bild. Gbg (1903); dens, Gbgs donationer (Skrifter utg till Gbgs 300 års jubileum, XII, 1923); SMoK; Sveriges skeppslista 1895-96 (1895); E Söderlund, Sv trävaruexport under hundra år (1951).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Charles Felix Lindberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10421, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10421
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Charles Felix Lindberg, urn:sbl:10421, Svenskt biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se