Lindroth, släktBand 23 (1980-1981), sida 571.

Biografi

Lindroth, släkt, härstammande från frälsebonden Anders Andersson (1695—1778) i Näs, Östra Vingåker, Söd, som var far till snickaren Eric L (1734—96) vid Väderkvarnen i Västra Vingåker, Söd. Dennes sonson snickaren Carl Fredrik L (1824—66) i Karlslund, Skedevi, Ög, var far till Carl Fredrik L (1858-1945). Carl L prästvigdes 1883 efter studier vid Johannelunds missionsinstitut o blev 1884 en av Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionärer i Indien, där han till en början var verksam i Betul, från 1886 i Narsingpur o från 1892 i Chhindwara. 1914 återvände han till Sverige, där han blev pastor vid tvångsarbetsanstalten i Norrköping 1916 o var pastor o förste lärare vid centralfängelset i Härlanda i Gbg 1921-28. Han var far till prof Augustinus Hjalmar Johannes L (L 2).

Eric L:s bror frälsebonden o kyrkvärden Anders Andersson (1726—1807) i Näs var far till åldermannen vid järnvågen i Sthlm Anders L (1758-1823). I äktenskap med Anna Johanna L, dtr till den med honom sannolikt obesläktade vaktmästaren i Jernkontoret Claes L (1735- 1815), var denne far till kamreraren vid järnvågen i Sthlm Anders Axel L (1800—73), även verksam som kommissionär för försäljningen av stål från Österby bruk o plåt från Klosterverken. Söner till honom var grosshandlarna i Sthlm Carl Anders L (1833 — 1904) o Johan Axel L (1835-99). Den förre övertog 1870 sin svärfar — o fasters make — Nils Magnus Höglunds (bd 19, s 677) efterlämnade firma, som var Sveriges största o mest ansedda järnfirma, förläggare åt ett tjugotal järnbruk o huvudredare för tio fartyg. Den var emellertid bland de företag som måste inställa betalningarna i samband med den stora krisen 1878. Carl L var 1871 en av de fyra grundarna av Rederi ab Svea. Han var också amatörmusiker o invaldes 1875 i MA o var ledamot av dess förvaltningsutskott. Hans son prof Hjalmar Axel L (L 1) var i äktenskap med riksantikvarien Hans Hildebrands (bd 19) dtr Hilda Cecilia Christina far till prof:erna Carl Hildebrand L (L 3) o Sten Hjalmar L (L 4). Deras bror prof emeritus i ekologisk zoologi i Umeå Arne L (f 1910, d 1985) är far till förste arkivarien i RA docent Jan L (f 1940).

Anders L:s syster Annica var i äktenskap med torparen Jon Ersson i Rosendal, Östra Vingåker, mor till lärftskramhandlaren i Sthlm Eric L (1778-1849). Dennes son Adolf Fredrik L (1824—95) blev andre violinist i hovkapellet i Sthlm 1844 o var förste violinist där 1852 — 69 o biträdande lärare vid konservatoriet 1868-71 samt blev LMA 1864. Han var även verksam i Mazerska kvartettsällskapet o som kompositör.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Sv släktkal, 12 (1938; tr 1937), 17 (1965). Carl Fredrik L (t 1945): Evangeliska fosterlandsstiftelsen genom 75 år, 1 (1931), s 113; Linköpings hm, 3 (1919), s 190; H Th Ohlsson, Biogr M över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); N Rodén, Johannclunds missionsinstitut genom 75 år (1938); Sv folkrörelser, 2 (1937). Claes L: B Boëthius o A Kromnow, Jernkontorets hist, 2:1-2 (1968). Anders Axel L: Rånäs bruks arkiv, fack 518, nr 17, o 537, nr 3, Österby bruks arkiv, fack 367, nr 2, båda i Gimo; A Attman, Aderton-hundratalet (Fagerstabrukens hist, 2, 1958), s 100, 141, 229, 232-35, 437, 671, 676. Carl Anders L: TU 7:67, KB; [W Bergstrand,] Sista krisen, af Ivar Blå (1880), s 26 fT, 32, 179; I Hammarström, Sthlm i sv ekonomi 1850-1914 (1970); G Hilleström, MAM 1771-1971 (1971); C Kinberg, Mazérska qvartett-sällskapet (1899), s 34; R Lindroth, Väster Skägga i Värmdö socken (Värmdö skeppslags fornminnesförenings Å 1932-34), s 38-41; E Lundmark, Rederi-Svea (1951); SPG.>Aan Axel L: TU 5:10, KB; I Anderson, Arvid Lindman o hans tid (1956); Kinberg, a a, s 34. Adolf Fredrik L: TU 7:67, KB; F A Dahlgren, Ant:ar om Sthlms theatrar (1866); E Hedin, Mazérska kvartettsällskapet 1849—1949 (1949), s 17, 20, 43; Hilleström, a a; Kinberg, a a, s 28 f; Norlind; T Norlind o E Trobäck, K hovkapellets hist 1526-1926 (1926); [E Schlesinger,] Ur Mazérska kvartettsällskapets liv o leverne under sjuttiofem år 1849 13/1 1924 (1924), s 31; SPG.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindroth, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10645, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10645
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindroth, släkt, urn:sbl:10645, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se