Lindstedt, släktBand 23 (1980-1981), sida 612.

Biografi

Lindstedt, släkt, härstammande från torparen Lars Jansson (1742—1800) i Finntorp, Tierp, Upps. Dennes son Johan L (1775 — 1840) var en tid frälsefogde vid Alkvettern i Bjurtjärn, Värml, o bokhållare vid Kengis i Pajala, Nb, o avlade lantmäteriexamen 1805. Han engagerades i storskiftet 1809, blev kommissionslantmätare 1813, var styresman för storskiftet i Leksand, Kopp, 1820 o 1830 o blev tf styresman för storskiftet i Kopp 1839. Genom sitt äktenskap kom han i besittning även gård i Karlborn, Sundborn, Kopp. Där bodde sedan sonen kommissionslantmätaren Samuel L (1814—93), som var far till presidenten Anders L (L 1) o apotekaren Samuel Engelbrekt L (1856-1937) i Uppsala. Barn till L 1 var bl a chefbibliotekarien Hilda Sofia L (L 2) o överläkaren Ernst Folke L (L 3). Deras äldste bror, Samuel (Sam) L (1880-1949), blev kapten i flottan 1910 o kommendörkapten av 2 gr i marinens reserv 1920. Han kom också i likhet med fadern att ägna sig åt försäkrings-tekniska frågor. 1918—37 var han VD i Civilstatens änke- o pupillkassa, o efter dess upphörande var han direktör för Statens pensionsanstalt 1937 — 45. L var ordf i folkskolans pensionssakkunniga 1942, lärarpensionssakkunniga s å o järnvägspensionsutredningen 1943—45 o led av 1944 års pensionsutredning. Han skrev minnesskriften Civilstatens änke- o pupillkassas verksamhet 1826-1926 (1926) o redigerade 1925-39 den nya omarbetade upplagan av Uppfinningarnas bok. En tredje bror var Gustaf Ferdinand L (1883-1977). Gustaf L blev hovrättsråd i Svea hovrätt 1918, militieombudsman 1919 o häradshövding i Frosta o Eslövs domsaga 1924 samt var 1947 — 50 lagman i Svea hovrätt o 1950—54 ordf i Statens hyresråd. Han var sekreterare i gruvlagstiftningskomm 1916—17 o i mul- o klövsjukekomm 1925 samt ordf i steriliseringskomm 1927 — 29 o i Eslövs drätselkammare 1935—47. L blev 1947 juris hedersdr i Lund. Bland hans tryckta skrifter märks Högbroforssaken, 1—3 (1953—54). Han var far till kommerserådet Anders L (f 1911) o advokaten Inga L-Piltz (f 1913).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Johan 1.: Ekstrand; K-E Forsslutid, Med Dalälven från källorna till havet. 3:3 (1931). s 100; H Samzclius, Den äldre sv kolonisationen i Norrbottens finnbygder (PHT 1902). Samuel L: TU 7:67. KB; Ekstrand. Samuel Engelbrekt L: SPG; Svc- rigcs apotckarhist, 4—6 (1922—49). Satnuel (Sam) L: G Bjurncr, Sam L död (SvD 15 sept 1949); dens, Samuel L (TiS 1950, s 62-65); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867-1942, 2 (1942); SMoK; SPG. Gustaf Ferdinand L: Gustar L (H8D 25, 1923-24); d:o (SvD 13 jan 1977); Lags o doms; SMoK; Sv juristM (1964).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lindstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10669, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10669
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lindstedt, släkt, urn:sbl:10669, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se