David K Lindström

Född:1882-12-01 – Sköllersta församling, Örebro län
Död:1962-01-20 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Boktryckare, Förläggare


Band 23 (1980-1981), sida 669.

Meriter

2 Lindström, David Knut, bror till L 1, f 1 dec 1882 i Sköllersta, Ör, d 20 jan 1962 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: hemmansägaren Lars Johan L o Kristina Lovisa Olsdtr. Anställd vid Jämtlands tidn, Östersund, 97—06, studier vid handelsskola 04, yrkesstudier i USA, tryckeriförest vid Såningsmannens tryckeri, Sthlm, 08—10, drev tryckerirörelse o tidningsutgivning i Karlstad 11 — 13, grundade tills med bröderna J L-Saxon o Edvard L flera förlagsab 13 — 23, vice VD o led av styr för Saxon & Lindströms förlagsab från 28, led av styr för Stiftelsen Grafisk forskn 42, för Grafiska inst 43.

G 2 dec 1907 i USA m Gerda Andersson, f 27 april 1884 i Revsund, Jämtl, d 24juni 1942 på Algö (enl db för Engelbr, Sthlm), dtr till handlaren Jonas A o Karin Olofsdtr.

Biografi

David L föddes i ett bondehem i Närke, som yngst i en stor syskonskara, vars mest kände medlem var den äldste av bröderna, författaren o tidningsgrundaren Johan Lindström-Saxon. Efter genomgången folkskola o merkantil skolning inträdde L tidigt i det grafiska yrket hos brodern, när denne började utge Jämtlands tidning i Östersund. L praktiserade här inom tidningens sätteri, tryckeri o kontorsavdelning. Efter en tid i USA, där L skaffade sig mer praktik, förvärvade han några år efter återkomsten till Sverige aktiemajoriteten i Värmlands läns tidning, som under hans ledning gick en stark expansion till mötes, o drev samtidigt tidningen Fryksdalsbygden.

Tillsammans med bröderna J L-Saxon o Edvard L grundade L Såningsmannens ab 1913, Nutidens förlagsab 1914, Violas förlagsab 1920 o Bröderna Lindströms förlagsab 1923, vilka 1928 uppgick i Saxon & Lindströms förlagsab. Förlaget utvecklades till ett av de större i Sverige o intar alltjämt en betydande ställning. Härifrån utgick flera veckotidningar: Sv damtidning, Lektyr o Såningsmannen (nu Saxons veckotidn), som kanske var den mest kända, bl a som föregångare när det gällde den sk djuptryckstekniken.

L var särskilt inriktad på bokutgivningen. Speciellt intresserad var han av litterära standardserier som Svenska mästare o Världens rriest lästa böcker. I den långa rad av sv skönlitterära författare som L tog sig an märkes bl a Rosa Fitinghoff, Jeremias i Tröstlösa o Waldemar Swahn. På facklitteraturens område utgav L bl a kulturhistoriska arbeten o reseskildringar av J G Andersson, T Gislén, T Nerman o B Waldén. Andra av L utgivna fackböcker gick ut i mycket stora upplagor, bland dem Folke R Rösiös Svenska fåglar o K O Sjöströms Amatörfotografen, som redan i början av 1960-talet hade tryckts i respektive 168 000 o 172 000 ex.

Som vice VD o styrelseledamot i familjeföretaget ägnade sig L också åt den organisatoriska o tekniska sidan av rörelsen, vilket han var utomordentligt lämpad för genom sin tekniska sakkunskap o uppslagsrikedom. L var dessutom en drivande kraft, då det nya förlagshuset vid Sveaplan planerades. — Vid sidan av sin dagliga gärning som bok- o tidskriftsförläggare fick L olika uppdrag av pressens organisationer. Han var bl a vid ett flertal tillfällen delegat för Tidningarnas arbetsgivareförening vid avtalsförhandlingar o initiativtagare till Grafiska institutets garantifond 1947. — L var en älskvärd o godhjärtad man, som hade ett vänligt ord att säga till var o en i den stora personalkretsen.

Författare

Sven Erik TäckmarkSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Aftonbladet 7 jan 1932; Bergslaget 1951, nr 4; Grafiska inst 1944—1954. Minnesskr... (1954); Metallarbetaren 1942, nr 47; PK:s porträtt-matr 1952 (1951); På fritid 1939, nr 4; L Saxon o K Jonson, Från Rådmansgatan 90 till Sveavägen 98 (1937); SMoK; [S Söderström,] Tidningarnas arbetsgivareloren under tjugofem år 1919—1944 (1944); Värmlands läns tidn 29 juni 1916; Östersunds-posten 18 maj 1961. — Nekner över L i SvD 22 jan o i S-T 21 jan 1962 samt i Såningsmannen 1962, nr 5.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
David K Lindström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10686, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10686
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
David K Lindström, urn:sbl:10686, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Erik Täckmark), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se