N Åke J Lindström

Född:1913-03-13 – Burträsks församling, Västerbottens län
Död:1959-12-09 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Journalist


Band 23 (1980-1981), sida 661.

Meriter

Lindström, Nils Åke Johannes, f 13 (enl fb 3) mars 1913 i Burträsk, Vb, d 9 dec 1959 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Johannes L o Jenny Emerentia Forsgren. Studentex vid Umeå h a l vt 33, inskr vid StH ht 33, medarb i Västerbottens-kuriren 35—38, FK vid StH 11 mars 39, medarb i DN 39-44, i Expressen från nov 44.

G 5 mars 1950 i Khvn (ant i vb för Sthlm, Engelbr) m leg läk Maja-Greta Burlin, d 18 dec 1913 i Gällivare, Norrb, dtr till överlär Olof August B o Julia Teodora Engelmark.

Biografi

Åke L:s studier vid StH omfattade utom engelska, som kom honom till godo som översättare, även litteraturhistoria o statskunskap. Den kritiska skepsis som angav tonen vid både Martin Lamms o Herbert Tingstens seminarier förblev han trogen i sin journalistik. Under studentåren medverkade han i Gaudeamus (något år som redaktör) o tog också — särskilt sommartid — gärna anställningar på den frisinnade tidningen Västerbottens-kuriren i Umeå. Där skall den några år äldre Thorsten Jonsson (bd 20), som haft en likartad bildningsgång, ha fäst sig vid kvaliteten i hans bidrag.

Om hur han blev fast knuten till DN har L själv berättat. Det var i brist på kompetentare kraft som vikarien från Burträsk fick uppdraget att som lantbruksexpert medverka i den nystartade C-upplagan. För den skull anskaffades "en kostym i grön diagonalväv, lämpad för besök vid mönsterladugårdar. Habiten skaffade mig vedernamnet Agronomen, och det i den principfast urbana DN nästan oplöjda jordbruksfältet visade sig bördigt på uppslag." Sin talang för reportaget utsträckte L snart också till områden som låg honom närmare, o han medverkade dessutom på Namn och Nytt-sidan, bl a vid behov som ersättare åt dagsverspoeten Alf Henriksson.

Då Ivar Harrie på hösten 1944 tillträdde ledningen för Expressen, utverkade han, att L gjorde honom sällskap till den nya tidningen. Fastän det inte från början varit avsikten, blev L efterhand till gagnet chef för kulturavdelningen o förste kritiker. I dessa uppgifter kom hans kringsyn o goda beläsenhet liksom hans omutliga självständighet i omdömet väl till sin rätt.

En ännu markantare, ja, oöverträffad insats gjorde emellertid pseudonymen Åstrom med sin dagsvers, vars poetiska egenskaper var lika framstående som de intellektuella. L kunde presentera sig själv som gesäll hos mästersmeden Henrik, men han blev snart fullärd o redan kring decenniegränsen 1940— 50 är det en mogen konst, klok o kvick, som han utövar. Indignation o ironi, munterhet o melankoli spelar över ett brett stilregister, o antika eller andra exklusiva strofformer tas flitigt i bruk utan varje synbar ansträngning. I flera år arbetade L i lag med den ypperlige tecknaren Edward Lindahl, vars anknytning till den politiska redaktionen motiverade att deras ensembler återfanns på ledarsidan, en auktoritativ placering, som är näst intill unik i den lyrisk-artistiska presstraditionen. Det är skada, att det inte kom till stånd något större urval i bokform av Åströms o Lindahls journalistiska konst. Trots sin ofta efemära föranledning skulle den utmärkt väl tålt detta hållbarhetsprov.

L var stolt över tidningsmannens yrke, lycklig att få lägga sitt väl valda ord för vettets o frihetens sak. "Hans botten, en botten av urberg, var redbarheten" (Ivar Harrie). Med dess mått prövade han både sina åsikter o sina formuleringar. I kraft av den o förmågan att lyssna generöst o samtala mänskligt o eftertänksamt blev han en medelpunkt i den redaktionskrets han tillhörde.

Författare

Staffan BjörckSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Landet under havet. En bok för Holland. Sthlm 1953. (61) s. (Tills med E Lindahl, teckningar, o I Harrie.) — [Minnen] (Ur Dagens nyheters historia, d 3. I Ljungquist, 1922-1946, Sthlm 1954, s 289-291). - Herre med hund. Sthlm 1955. (31) s. (Tills med E Lindahl, teckn.) -Hygglighet är hans patos. Hos Alf Henrikson på Ljusterö (Röster i radio, årg 24, 1957, Sthlm, 4:o, nr 28, s 6, 32). — Expressens redaktionsklubb presenterar Det absurda dramat om Ivar Harrie. Spektakel i tre akter på Stallmästaregården den 17-18 mars 1959. Sthlm 1959. (12) bl. [Utg till Harries 60-årsdag.]

Redigerat (utgivit): Intåg i fcmtitalet. En bok till Ivar Harrie 19 18/3 49. Sthlm 1949. 173 s, 1 pl. (Utg tills med W Stillert.) - A Lundkvist, B Norman, K Vennberg m fl. Besök i barndomen. Sthlm 1956 (tr 1955). 82 s. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 19: [omshl FIB:s lyrikklubb,'årsboken 1956.)

Översatt: } Galsworthv, Ovcr floden, roman, Sthlm 1933., 343 s; [R W Wcbb o H C Wheclcr, pseud] Qucntin Patrick, Bridgemvstcrict. Sthlm 1934, 233 s, [nva uppl] Hfors 1942, 159 s. Sthlm 1944, Borås 1950, 186 s; R Halliburton, Den flv-gande mattan, [Sthlm, tr] Hfors 1934, 302 s, 33 pl-bl, 1 karta; Kristmann Gudmundsson, Den blå kusten, Sthlm 1935, 313 s, 2.-5. uppl så; E Lin-klater, Djuphavspirater, Sthlm 1950, 357 s (verserna; texten av M Odelberg).

Källor och litteratur

Källor o titt: S Björck, Dikter för dagen (1978); I Harrie. A I, död (Expressen 12 dec 1959); I Ljung-quist, Ur DN:s hist. 3 (1954); PK:s porträttmatr 1952 (1951); Å L död (DN 12 dec 1959).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
N Åke J Lindström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Björck), hämtad 2020-09-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10708
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
N Åke J Lindström, urn:sbl:10708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Björck), hämtad 2020-09-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se