Livsten

Född:1000-tal
Död:1000

Runristare


Band 23 (1980-1981), sida 766.

Meriter

Livsten, uppsvensk runristare.

Biografi

L var verksam i västra Uppland o i östligaste Västmanland. Inom detta gränsområde har samtliga av L signerade runstenar påträffats. Hittills har sju ristningar kommit i dagen, där han namnger sig, en gång tillsammans med runmästaren Balle den röde (bd 2) o Frösten, vilka på en runsten vid Altuna kyrka, Uppland, betecknas som L:s följeslagare. Till dessa sju av L signerade verk kan emellertid ytterligare några få ristningar läggas, som på grund av slående överensstämmelse i huggningsteknik, runformer, ortografi o ornamentik med full säkerhet kan attribueras till denne originelle o ganska framstående runristare. L kan sålunda ej betecknas som en särskilt produktiv runmästare, men han förtjänar dock att nämnas vid sidan av Åsmund Kåresson, Fot, Balle o Opir, även om han ej alls kan mäta sig med t ex Fot (bd 16), när det gäller säkerhet, stramhet o elegans.

På några av L:s stenar domineras ristningsytan av ett stort fyrfotadjur med långt utdragen hals o långa ben. "Hans betydelse ligger i att han bevarar det stora runstensdjuret intakt och gör det till centrum; en mäktig, osymmetrisk komposition, utförd med klarhet och rytmisk kraft" (Lindblom). L torde ha ristat sina stenar någon gång mot mitten av tiohundratalet.

Författare

Sven B F JanssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Bråte, Sv runristare (VHAAH 33:5, 1925); O v Friesen, Runorna (Nord kultur, 6, 1933), s 211 f; S B F Jansson, Västmanlands runinskrifter (Sveriges runinskrifter, 13, 1964); A Lindblom, Sveriges konsthist från forntid till nutid, 1 (1944), s 32 f; E Wessén o S B F Jansson, Upplands runinskrifter (Sveriges runinskrifter, 6-9, 1940-58).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Livsten, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10777, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven B F Jansson), hämtad 2019-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10777
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Livsten, urn:sbl:10777, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven B F Jansson), hämtad 2019-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se