Lizell, släktBand 23 (1980-1981), sida 766.

Biografi

Lizell, släkt — i fråga om sina allmogeled på grund av det vanligaste förnamnet kallad Pålarna eller Pålesläkten —, härstammande från skattefrälsebonden Påvel Amundsson (d 1728, 82 år gammal) i Västra Lerkvilla i Lerdal, Älvsb. Dennes son Amund Pålsson (d 1760, 63 år gammal) deltog som dragon med namnet Gullberg i Karl XII:s fälttåg till Norge o befordrades till korpral (Sven L:s brev) men blev sedan med det ursprungliga namnet bonde i Västra Lerkvilla. Hans hustru härstammade från en bror till biskop Isaac Rothovius o superintendenten Jonas Rhotovius. Deras son kyrkvärden Pål Amundsson (1743-1801) i Västra Lerkvilla var far till riksdagsmannen Erik Pålsson (1775—1830) i Västra Lerkvilla. Dennes brorsons son var kh Paul Påhlgren (1857-1937) i Grythyttan, Ör.

Erik Pålssons farbror kaplanen Sven L (1738-98) i Älvsbacka, Värml, var far till lektor Johan Fredrik L (1777-1841) i Karlstad, som var på förslag till biskop där 1834. Son till denne var kontraktsprosten Johan Viktor L (1836-1913) i Bolstad, Älvsb. Viktor L var far till domprosten prof Gustaf Vilhelm L (se nedan) o till Sven Olof L (1877-1935). Sven L blev 1907 pianolärare vid Richard Anderssons (bd 1, s 729) musikskola i Sthlm, vars VD han var 1918—35. Han blev ledare för Orfeuskören 1916, dirigent för Sthlms körförbund 1921 o förste dirigent för Sthlms sångarförbund 1925 samt deltog så i grundandet av Sveriges körförbund, vars förste dirigent han var. 1926 blev L tf kantor i Tyska kyrkan i Sthlm, o från 1930 (tf 1929) var han kantor i Storkyrkan. Bland hans skrifter märks Kortfattad lärobok i musikens första grunder med tonträffningsövningar till folkkörernas tjänst (1927; ny tillökad uppl 1932). L dog i Sthlms stadshus, drabbad av hjärtförlamning, när han dirigerade vid Sthlms körförbunds uppvaktning i Blå hallen för den danske kronprinsen Frederik o hans blivande gemål, prinsessan Ingrid av Sverige. Hans hustru Paula Maria Lindberg-L, f Frödin (1873-1962), 1897-1905 gift med läkaren F A H Lindberg, var 1893—1911 operasångerska vid K teatern i Sthlm, där hon hörde till de ledande sopranerna. 1910—17 var hon lärarinna i plastik vid Richard Anderssons musikskola o 1922—31 föreståndare för K teaterns operaskola. Hon erhöll 1934 Litt et art. Utan samband med denna släkt är direktör Bengt L (f 1925), vars far, rektorn för Sannaskolan i Gbg Ernst Wilhelm L (1894-1981), var son till en rättare i Fagre, Skar, som var född i Kristinehamn o tog detta släktnamn. Av annat ursprung är också den finländska släkten Lizelius (Litzelius), av vilken vissa medlemmar kallat sig Litzell.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: C Bodell, En gammal dals-iandssläkt. Ant:ar om den s k Pålesläkten i Lerdal (Färgelanda, 11, 1930); dens, Ur Pålesläktens hist (Dalsländsk hembygd, 2, 1951); A Edestam, Sur-sillsätthar på Dai (Nationen o hembygden, 7, 1956), s 86—90. Pavel Amundsson: A Edestam, Om Pålesläktens ursprung (Färgelanda, 32, 1951). Amund Pålsson: 1719 års generalmönsterrulla för Bohusläns dragonregemente: Livkompaniet, nr 119, KrA; brev från Sven L (xeroxkopia hos SBL) i A Lignells saml, vol 18, Föreningen Värmlandsarkiv, Karlstad; Edestam, a a 1951. Erik Pålsson: S Björklund, Oppositionen vid 1823 års riksdag (1964); C Bodell, Sägner från Lerdal (Färgelanda, 5, 1924); dens, a a 1930, s 7-12; A Härnelius, Bondeledaren Hans Jansson (1926), s 134. Paul Påhlgren: H Th Ohlsson, Biogr M över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); SjVerml; SjVestg. Sven L: Karlstads hm; SjVerml. Johan Fredrik L: O Hedlund, Kyrkolivet i Karlstads stift under 1800-talets förra häift (1949); Karlstads hm; M Kinnander, Sv frimureriets hist (1943), s 102; SjVerml. Johan Viktor L: Karlstads hm; Gustaf L, Johan Viktor L (Karlstads stifts julbok 1914); SPG. Sven Olof L: Norlind; SMoK; Sohlman; Till Sven L:s minne (Extranr av Vår sång 1935); A Wahlstedt, Minnespenningar över enskilda sv män o kvinnor, 3:e följden (1937). Paula Maria Lindberg-L: sign -E-, Paula L. Tjugofem år i den dramatiska sångens tjänst (Idun 1918); W Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); Norlind; Paula Frödin (SM 1894); Paula Lindberg (SM 1903); Paula L (SM 1911); d:o (SvD 21 jan 1962); SMoK; Sohlman; Sv konstnärer inom teaterns, musikens o filmens värld (1943). Den finländskasläkten: Uusi sukukirja (1943—46).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lizell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10778, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10778
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lizell, släkt, urn:sbl:10778, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se