Sven H Körling

Född:1879-01-27 – Ystads Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1948-10-08 – Örgryte församling, Västra Götalands län

Dirigent, Musiklärare, Tonsättare


Band 22 (1977-1979), sida 11.

Meriter

3 Körling, Sven Holger, bror till K 2, f 27 jan 1879 i Ystad, d 8 okt 1948 i Gbg, Örgryte. Inskr vid Musikkonservatoriet i Stockholm vt 99, organist-, kyrkosångar- o musiklärarex där 11 dec 01, klockare o kantor i Kristine Svenska o Tyska förs, Gbg, 05 (organist från 17), musiklärare vid Gbgs östra realskola 10 sept 07—13, musiklär vid Sigrid Rudebecks skola o Gbgs gynm för flickor 09—46, vid Gbgs h reallärov 30 sept 13— juni 42. Dirigent, tonsättare.

G 12 juni 07 i Falun, Kristine, m Anna Elisabet (Lisa) Lindholm, f 22 juni 82 där, ibid, dtr till handl Anders Fredrik L o Hilda Elisabeth Lagervall.

Biografi

Efter utbildning vid Musikkonservatoriet var Sven K från 1905 verksam som kantor o klockare vid Kristine kyrka i Gbg, där han 17 även blev organist. Han var också musiklärare vid skolor i staden o ledde flera körer, bl a Gbgs studentsångförening, Sångsällskapet TS o Gbgs sångargille. 09—14 var han förste förbundsdirigent för Västergötlands sångarförbund o 23—31 för Gbgs o Bohus läns sångarförbund. Han var en kunnig o omtyckt körledare o en god organist o anlitades flitigt som ackompanjatör (han var även bl a organist i Odd Fellow-logen Gustaf II Adolf 15—25 o 29—31).

Som tonsättare blev K mest bekant för sina barnvisor, av vilka flera blivit allmänt sjungna, t ex Pelle Sjöskum, Pilleman, Positivvisa, Traskvisa eller Vandrarvisa. K:s manskvartetter ger uttryck åt lyriska stämningar eller fosterländskt patos, medan hans sånger till piano visar ett bredare uttrycksregister med utrymme för intimare o mer personliga tonfall, dock även här förbundna med patetiska drag. Stilistiskt är K:s verk förankrade i den nordiska efterromantiken.

Författare

Lennart HedwallSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev från K i MAB.

Tryckta arbeten

Kompositioner i tryck (förlagsorten Sthlm om ej annat anges): Sångsamlingar: Sju blomvisor (S Dahllöf) [1913]; En liten visbok för den första sångundervisningen i skolan (A M Roos) (1920) [Notutg 1921 med tit: Fyrtio barnvisor]; Traskvisa och andra småsånger för barn (L G Sjöholm) (1932). — Solosånger med piano: Landsstormssång (K G Ossian-Nilsson) (1914); Sånger och visor [1915]: Koral (H Procopé), Vinden och bäcken (B Risberg), Musik (V Ekelund), Valborgsmässovisa (B Risberg) [1915]; Tre dikter av Anders Österling [Lund 1913] : Ack, alltid lära åren, Gammal sorg, Solvisa; Tre sånger [1911] : Jag vill fylla ditt öra med sång (K G Ossian-Nilsson), Om våren (dens), Hymn till morgonstjärnan (S Agrell). —För manskör: Beati (L Ribbing) [1911]; De svenske (K G Ossian-Nilsson) [1909]; En visa (V Ekelund) [1913]; Fäderna (K G Ossian-Nilsson) [1912]; Nu faller natt (L Ribbing) [1911]; Vore jag ett litet barn (V v Heidenstam) [1918]; Vårens dag (K G Ossian-Nilsson) [1913]. — Ytterligare barnvisor i div skol-sångböcker.

Komposition i handskrift: "Låt henne gråta ut!" (A T Gellerstedt) f sång o piano (1901, ms i MAB).

Tryckta arbeten: Dikt och ton. Sångsamling för realskolor, kommunala mellanskolor och därmed jämförliga skolor. Sthlm 1934. 212 s. (Tills med B Anrep-Nordin.) 2. uppl 1937. 2. tr s å. 3. uppl 1944. 2.-3. tr 1946, 1948. 4. uppl 1951. 2. tr 1952. 3. tr 1955. — En saga om sången. Arlöv 1935. 62 s, 4 pl-bl. (De små läseböckerna för bredvidläsning . . ., 10.) [Ny uppl] 1937. — Arbetsuppgifter för sångundervisningen jämte notpapper i lösa blad. Arlöv 1937. 22 s. (Tills med L G Sjöholm.) [Nya uppl] 1957, 1964.

Källor och litteratur

Källor o litt: Lärarmatr 1934 (1934); Sohlman, 3 (1951); Vem är vem. Götalandsdelen (19481.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven H Körling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10806, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Hedwall), hämtad 2024-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven H Körling, urn:sbl:10806, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Hedwall), hämtad 2024-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se