Niclas Lafrensen

Född:1698 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län
Död:1756-03-16 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län

Målare, Miniatyrmålare


Band 22 (1977-1979), sida 35.

Meriter

1 Lafrensen, Niclas, dp 13 nov 1698 i Sthlm, Ty, d 16 mars 1756 där (begr 20 mars 56 i Sthlm, Maria). Föräldrar: skeppsklareraren Michael L o Engel Scheel. Gesällbrev som fältskär 17. Porträtt- o miniatyrmålare.

G 5 dec 36 i Sthlm, Ty, m Magdalena Stuur, f 12 maj 04 där, ibid, d 14 mars 52 där, Maria, dtr till skepparen Johan S o Katrina Beckman.

Biografi

L började först utbilda sig till fältskär men övergick snart till att lära sig porträttmåleri o påträffas 1731 i taxeringslängden som "conterfeijaren La Vrentz" boende i staden mellan broarna. Han slog sig senare ner på S:t Paulsgatan i Maria församling, där han bodde större delen av sitt liv. Då L ytterst sällan signerade sina dukar, är hans produktion svår att bestämma. De enda kända målningarna i stort format är ett porträtt av hans hustru (privat ägo) o ett av svärfadern (Malmö mus).

Sedermera övergick L helt till miniatyrmåleriet. Han verkade där huvudsakligen som kopist, vilket gör det vanskligt att ge vare sig någon kritisk eller kronologisk översikt av hans arbeten. I gouache på pergament har han i förminskad skala bl a kopierat David och Saul (sign 43, NM) efter Cochins gravyr av C Vanloos målning. Till samma grupp kan räknas en Madonna med barnet (Eichhornska saml, NM) o Perseus och Andromeda (Wicanderska saml, NM).

L:s förnämsta arbete är ett stort album med 65 miniatyrer på papper o pergament av kungligheter efter original på Gripsholm, vilket C G Tessin överlämnade som julgåva till Lovisa Ulrika 47. Samlingen (i KB) är bunden i röd marokäng med titelblad komponerat av G Taraval o vignetter av J E Rehn. Bland L:s bevarade verk märks flera regentporträttlängder, varav en av de mest intressanta finns i Institut Tessins samlingar. Genom dessa k beställningar kom L i ropet o fick många uppdrag av liknande art. Sålunda kopierade han Karl XII efter D v Krafft (Drottningholm), Fredrik I efter M Meytens d y, Adolf Fredrik (Institut Tessin), Lovisa Ulrika efter L Pasch d ä, Gustav III som barn efter Scheffel o G G Tessin i riksrådsdräkt efter G Lundberg. Nämnas kan också ett intressant porträtt (privat ägo) av Linné, som tydligen legat till grund för kopparsticket i dennes Philosophia Botanica 51.

Under senare delen av L:s liv blev kopieringsarbete i smått efter andra konstnärer hans huvudsakliga sysselsättning. I förhållande till sin begåvning vann L en ingalunda föraktlig framgång. Konstnärligt sett är han osjälvständig o arbetar efter sina föregångares maner. Hans miniatyrer är omsorgsfullt utförda, väl tecknade med rena färger o stofferna väl återgivna, vilket förlänar hans små bilder en älskvärd o tidstypisk, naiv charm.

Författare

Gunnar W LundbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Kvitto på utförda miniatyrer för G G Tessin, sept 1745, Åkerö arkiv, vol 7, KB; bouppteckn efter L 1 april 1756, SSA; dossiéer med anteckn:ar o foton i Institut Tessins konstnärsarkiv, Paris. Art i SDS 11 mars 1928; K Asplund, kat:förord till Utställn av äldre sv porträttminiatyrer, Fören De gamlas dag (1915); dens, Den sv porträttminiatyrens hist (Konsthist sällsk:s publ 1916); dens, Hjalmar Wicanders miniatyrsaml (1920); dens, Miniatyrmåleri under 1700-talet (A Gauffin, Sv sjuttonhundratalskonst, SAK:s publ 31, 1923); C M Carlander, Miniatyrmålare i Sverige (i897); C Eichhorn, N L (NF 15, 1911); E Lemberger, Die Bildnis-Miniatur in Skandinavien, 1 (1912); S E Noreen, N L (SKL 3, 1957); nekr i Sthlms Veckoblad mars 1756; [A Sjöblom,] Nationalmusei miniatyrsaml (1929); Sv konst från 1700-talet, utställn i Khvn (1921); Sv akvareller 1750—1925, utställn FrKA (1925). — Uppgifter om L även i speciallitt om L 2, se denne.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Niclas Lafrensen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10826, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar W Lundberg), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10826
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Niclas Lafrensen, urn:sbl:10826, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar W Lundberg), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se