Erland Lagerlöf

Född:1854-11-07 – Kristinehamns församling, Värmlands län
Död:1913-05-23 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Filosof, Översättare, Lärare


Band 22 (1977-1979), sida 152.

Meriter

3 Lagerlöf, Erland, f 7 nov 1854 i Kristinehamn, d 23 maj 1913 i Lund. Föräldrar: regementsläkaren Magnus L o Hedvig Elisabet Margareta Clarholm. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 7 juni 73, inskr vid UU 15 sept 73, vid LU 4 okt 75, FK 14 sept 78, eo lär vid Lunds katedralskola 19 nov 84—vt 86, 87—88 o 92—93, lär vid fullst lärov för flickor i Lund 86—87, FL 30 maj 91, disp 25 maj 92, FD 31 maj 92, docent i teoretisk filosofi vid LU 27 juni 92—ht 97, eo lär vid h a l i Malmö 93—99, lektor i svenska o filosofi vid h a l i Västerås 22 mars 99. Översättare. — Ogift.

Biografi

Då Erland L:s far i femtioårsåldern blev sjuk o fick ta avsked från sin tjänst, måste L, som hade många syskon, låna medel till studierna. Hans ekonomiska svårigheter lättade dock, när han på nyåret 1879 mottog ett erbjudande att undervisa två söner till bokförläggare Jakob Gleerup samt Einar Billing, den blivande biskopen, o fick god tid för egna studier. Han bodde i det gleerupska hemmet o åtnjöt fritt vivre samt en liten lön. Under denna tid blev han hemligt förlovad med en ung anförvant till familjen. Hon dog emellertid efter en tid i lungsot. En dagbok från åren 79—80 vittnar på ett gripande sätt om deras spröda lycka i skuggan av hennes tilltagande sjukdom. Den vittnar också om bådas varma kristna tro. L hade samman med en bror som gymnasist upplevt en religiös väckelse.

Efter ytterligare en tid som lärare hos familjen Gleerup fick L under många år som vik adjunkt eller extralärare föra en ständig kamp mot trånga ekonomiska villkor, en tid också mot sjukdom som medförde bestående partiell dövhet. Men denna tid inrymde också en betydande litterär verksamhet. 84 utkom hans översättning av Theokritos Idyller, prisbelönt av SA, o under 90-talet utkom den akademiska avhandlingen, ett häfte egna dikter o en översättning av Juvenalis Satirer som fick hedersomnämnande av SA. Om hans egen diktning säger Algot Werin: "Någon poet med produktiv fantasi och egen gestaltningsförmåga var E L inte. Hans dikter är verk av en fint bildad amatör ... utan den poetiska kraft och fyndighet som utmärker översättningarna." Werin erkänner dock, att en del dikter helt igenom bär prägeln av upplevelse o erfarenhet.

De många åren som vikarie o extralärare hade ändå det ljusa med sig, att L fick ägna sig åt ett arbete som han älskade, lärarens, även om han mest fick undervisa i småklasserna o långt ifrån alltid i sina egna ämnen. "Han sattes att undervisa oss buspojkar i femman i historia o geografi. Vi begrep först senare att vi suttit vid ett genis fötter. Men han tog oss helt fångna. Han agerade, nej, han levde historia ...", skriver H S Nyberg (52). L hade vid sekelskiftet tillträtt ett lektorat i Västerås, men tiden där blev inte lycklig. Hans hälsa vacklade i olika avseenden, men framför allt var det hans svaghet för sprit som nu bröt ut i alkoholism av allvarlig art. Han kunde inte sköta sin tjänst o blev på nyåret 05 intagen på en privat alkoholistanstalt utanför Uppsala. Här tog han itu med översättningen av Odysséen, som blev färdig 08. Han befann sig då i Grisslehamn, dit han 06 flyttat efter ett år på anstalten. Alkoholismen var nu inte längre något problem. Han var dock sjukledig från sin tjänst o kom aldrig tillbaka till Västerås. Sin vikarie fick han själv avlöna, o han levde under mycket knappa ekonomiska villkor. Ludvig Nordström har i sin uppsats Den okända hjälteskaran på ett utomordentligt sätt tecknat en bild av L under denna tid o av den karga miljö som han levde o arbetade i. Odysséen fick emellertid det mest oförbehållsamma erkännande o belönades med Letterstedtska priset. Iliaden stod nu i tur.

Sommaren 10 flyttade L till Lund, sin ungdoms stad. En ögonvittnesskildring från april 11 (Erik Norling i Vi 29 maj 48) ger en riktig bild av L som en stillsam o tillbakadragen lärd. Även om de ekonomiska svårigheterna vid denna tid i någon mån lättat, bestod de in i det sista.

Strax före jul 12 kom Iliaden ut. Verket var fullbordat. Det är svårt att avvisa tanken att det mesta i L:s liv, hans begåvning, fostran och studier, hans kamp med svårigheter av olika slag, hans sjukdom o misslyckande, tillsammans kommit att skapa förutsättningen för hans livs storverk, översättningen av Odysséen o Iliaden. Genom att engagera honom helt löste detta honom ur sjukdomens grepp o gav honom åter den kraft som behövdes för att genomföra det.

Författare

Karl LagerlöfSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från o till samt handhar om o av L i L:ska släktarkivet, Karlstads stadsbibi. Brev från L i KB (bl a till A Engström o M Lagerberg) o LUB (till J Paulsson).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om dialogen Sofisten. Akad afh. Lund 1892. 158 s. — Golumbus. Qväde ämnadt för tonsättning .. . Föredraget vid Göta Coldinu T-ru grad den 12 oktober 1892 . . . Gbg 1892. (4) s. — Vid försvarsförbundets fosterländska fest i Lund den 30 nov. 1892. Lund 1892. (4) s. [Sign.] — Dikter. Lund (tr Malmö) 1895. 152 s. — Vid afskedet. Lund 1895. (4) s. [Undcrt.]

Översatt: Theokritos, Idyller, Lund (tr Sthlm) 1884, VIII, 216 s, omtr i Världslitteraturen, [bd 5,] Sthlm 1929, s 89—238; D J Juvenalis, Satirer (Redogörelse för allmänna läroverken i Malmö och Trelleborg ... 1893/ 94, Malmö 1894, 4:o, s I—LXIV, även sep, Lund 1896, 262 s, omtr i Världslitteraturen, [bd 8,] Sthlm 1929, s 479—506); Homeros' Odyssée, Sthlm 1908, VIII, 301 s, 2. uppl Lund (tr Malmö) 1929, VIII, 302 s, 3. uppl 1948, 408 s, [utdrag:] Nausikaa-episoden, [Sthlm, tr] Lund 1953, 81 s, 8 pl-bl; Home-ros' Iliad, d 1/2, Lund (tr Sthlm) 1912, 425, V s, [ny uppl] Lund (tr Malmö) 1946, 524 s, [utdrag ur denna jämte föreg:] Iliaden och Odysséen . . . utg jämte inledningar och förklaringar av E Pontén. Hfors 1922, 112 s (Skrifter utg av Modersmålslärarnes förening [:21] ), [2. tr] Lund 1936, 139 s, ny tr 1938, 4.-8. tr 1938, 1942, 1944, 1946, 1949, 9. tr Lund (tr Malmö) 1950, 137 s, 10.—11. tr 1952, 1954.

Källor och litteratur

Källor o litt: Kanslersämb:s arkiv, Lund: Avgjorda ärenden 1892, ED:s konseljakter 6 okt 1899, nr 13, RA.

E Kölgren, M öfver rikets allm lärov o seminarier (1905); N T Nilsson, E L (Malmö Ii a 1, ed S Schartau, 1929); E Norling, art i Vi 29 maj 1948; H S Nyberg, Evig student (S-T aug 1952); A Werin, G Bendz o L Nordström, E L, Homerosöversättaren (1958).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erland Lagerlöf, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10916, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Lagerlöf), hämtad 2021-07-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10916
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erland Lagerlöf, urn:sbl:10916, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Lagerlöf), hämtad 2021-07-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se