Sven Lampa

Född:1839-11-17 – Torsö församling (R-län), Skaraborgs län (på Skeberga)
Död:1914-12-02 – Lidingö församling, Stockholms län

Entomolog


Band 22 (1977-1979), sida 222.

Meriter

Lampa, Sven, f 17 nov 1839 på Skeberga, Torso, Skar, d 2 dec 1914 i Lidingö. Föräldrar: godsäg Seth L o Anna Christina Roseli. Studier vid Mariestads skola 50—56, bokhållare på Hallandsberg, Trästena, Skar, elev vid Julpa lantbruksskola, Romfartuna, Vm, 60, förste lär o v förest där 61—64, drev egendomen Igelsta, Tillberga, Vm, 64—68, resor i Sverige för insaml av naturalier 68— 78, biträde o konservator vid Naturhist riks-mus:s entomolog avd 79—97, led av styr för Entomolog fören i Sthlm från dec 85, entomolog vid LA 87—97, statens instruktör för meddel av upplysn:ar ang för lantbruket skadliga insekter 18 febr 90—96, föreståndare o prof vid Statens entomolog anstalt 29 jan 97—09, red o utg av Entomolog tidskr 91—01. — VA:s Linnémedalj i guld 97, LLA 06.

G 1) 17 nov 64 i Sthlm, Ty, m Agnes Amelie Söderström, f 19 maj 42 där, ibid, d 23 maj 93 i Paris (enl db för Ad Fredr, Sthlm), dtr till hattfabrikören Peter S o Margareta Elisabeth Grönstedt; 2) 28 april 95 i Sthlm, Jak, m Jenny Helena Maria Ekström, f 6 juni 61 i Ljung, Ög, t 28 april 09 i Sthlm, Engelbr, dtr till organisten o klockaren Nils Johan E o Christina Aurora Charlotta Sjöholm.

Biografi

L:s skolgång i Mariestad avbröts av en ögonsjukdom. Han avlade aldrig studentexamen o bedrev heller inga akademiska studier. Hans naturintresse visade sig redan i skolåldern, då han började sitt insamlingsarbete. Han ägnade sig sedan åt praktiskt arbete o blev lärare vid Julpa lantbruksskola. Under 1860-talet drev han några år sin svärfars egendom Igelsta i Tillberga men beslöt sig sedan för att helt ägna sig åt naturstudier, särskilt åt insamling av fåglar o insekter.

78 flyttade L till Sthlm o fick mycket snart anställning som preparator vid Riksmuseets entomologiska avdelning. Från 87 hade han dessutom uppdraget att för LA:s räkning undersöka skadeinsekter på jordbruket o företog i den egenskapen resor över hela landet. På initiativ av Entomologiska föreningen i Sthlm inrättades 97 Statens entomologiska anstalt för den praktiska entomologins behov, o en särskild byggnad uppfördes för ändamålet vid Norra Brunnsviken. L blev kallad till prof o föreståndare för anstalten, en befattning som han innehade till sin pensionering. 07 ändrades institutets namn till Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet (senare Statens växtskyddsanstalt). Under sin tid som chef utförde han ett synnerligen intensivt arbete, både i fält o genom publiceringsverksamhet. Han blev grundaren av modärn tillämpad entomologi i Sverige.

L intresserade sig till en början främst för fjärilar o utgav bl a en Förteckning över Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera (85). Men undan för undan kom hans skrifter naturligt nog att behandla huvudsakligen ekonomiskt viktiga skadedjur tillhörande många olika insektordningar. Nästan alla dessa uppsatser trycktes i Entomologisk tidskrift (86—10) under rubriken Uppsatser i praktisk entomologi (ofta med teckningar av L). Hans stora erfarenhet av jordbruk gav honom möjlighet att skilja rent teoretiska hugskott från praktiskt användbara metoder i bekämpningen av skadedjur.

Då Entomologiska föreningen i Sthlm bildades 79, var L en av stiftarna, tillhörde styrelsen från 85 till sin död o var i ett tiotal år redaktör för Entomologisk tidskrift. L var en försynt man med en god portion humor o saknade alldeles prestigebegär. Men han kunde vara ganska bestämd i sin inställning mot osaklig argumentering.

Författare

Carl H LindrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s tjänstearkiv i Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet arkiv, RA. Det innehåller blä dagböcker, diarier, antecknar om div skadeinsekter (Ö I: 1—2), konc 1897 (B I: 1) samt brev till L 1887—96 (ö I: 3) o 1897—1909 (E I: 1—19). — Brev från L i LSB (till C H Nerén o H Nordenström), LUB (till Simon Bengtsson o CG Thomson), UUB o VA (bl a c:a 40 till C Au-rivillius).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se C Aurivillius, Utgivna skrifter (Entomologisk tidskrift, årg 36, 1915, Sthlm (trUpps), s 273—281).

Källor och litteratur

Källor o litt: Fullm:er o instruktioner, Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet arkiv (vol F I: 2), RA.

C Aurivillius, SL f (Entomolog tidskr 1915); SKL; B Tunblad, SL (SMoK, 4, 1948); örnberg, 10 (1894), s 327.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Lampa, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10970, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl H Lindroth), hämtad 2022-10-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10970
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Lampa, urn:sbl:10970, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl H Lindroth), hämtad 2022-10-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se