Lars Petersson

Död:mellan 1244/53

Lagman


Band 22 (1977-1979), sida 270.

Meriter

Lars Petersson, d mellan 1244 o 1253. Föräldrar: Peter Larsson o. möjligen konung Erik Knutssons dtr Katarina. Lagman i Östergötland senast 44 eller 45.

G 44 eller 45 m Benedicta Sunesdtr (Folkungaätten), d tidigast 61, senast 53 omgift med sedermera riksrådet o östgötalagmannen Svantepolk Knutsson, dtr till Folke jarls son Sune (bd 16, s 261) o konung Sverker d y:s dtr Helena (bd 18).

Biografi

L:s vapen o hans fars namn är kända genom ett odaterat brev, ställt till invånarna i Västra hd i Njudung, genom vilket han o hans bror "Phi" (Filip) bekräftade sin far P:s o dennes far L:s (endast initialer utsatta) donation av Lundby (tydligen i Vrigstad, Jönk) till Nydala kloster. L:s far har identifierats med den "dominus" Peter Larsson, som jämte ärkebiskopen, tre biskopar o fyra världsliga stormän av Folkungaätten förekommer i ett brev vid konung Johan Sverkerssons (bd 20) kröning 19. Brodern Filip har identifierats med den Filip Petersson som avrättades 1251 tillsammans med konung Knut långes son Filip (bd 16).

Enligt en annalnotis bortrövade L 44 eller 45 en syster till drottningen. I en tidigast i en dansk uppteckning från 1500-talet känd visa omtalas, att en "junker" Lars ur ett kloster rövade en konung Birgers syster Benedicta. Den på 40-talet med stöd av Birger jarl regerande sv konungen hette emellertid Erik Eriksson, o dennes drottning Katarina (bd 20) hade en syster, som hette Benedicta. Visan anses därför åsyfta L:s brudrov. Andra brudrovsvisor anses gälla Benedictas mor o en av hennes döttrar med Svantepolk Knutsson.

Visan uppger, att äktenskapet upplöstes genom L:s död, enligt dess äldre version åtta år efter bröllopet, enligt dess yngre version fem år efter detta. Redan 47 var en annan person lagman i Östergötland. Då L kan ha måst lämna lagmansämbetet på grund av sitt brudrov, kan han dock ej anses vara säkert död förrän 53, då Benedicta var omgift.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A Ahlström, Klosterrowisor-na (Saml 1933); S Axelson, Folkvisorna om junker Lars klosterrov, Vreta klosterrov o Folke Algotssons brudrov (HT 1957); S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 222 f; S Carlsson, Folkungarna —¦ en släktkonfederation (PHT 1953); DS 1 (1829); S Ek, Annales Sigtu-nenses o våra historiska brudrovsvisor (Saml 1930); dens, Studier till den sv folkvisans hist (GHÅ 37, 1931); B E Hildebrand, Sv sigil-ler från medeltiden, 1—2 (1862—67); K H Karlsson, Folkunga-ätten (SAT 1, 1879—88), s 219; C M Kjellberg, Erik den heliges ättlingar (HT 1888), s 371; dens, Erik den heliges ättlingar o kronpretendenter bland dem (HT 1923), s 367 ff; O Klockhoff, Folkvisorna om "brudrov" inom Folkungaätten (Saml 1929); Lags o doms; K-E Löfqvist, Om rid-darväsen o frälse i nordisk medeltid (1935), s 71; G Paulsson, Annales Suecici medii aevi (1974); A S[chiic]k, Lars Pedersson (SMoK 4, 1948); H Schiick, Våra äldsta historiska folkvisor (HT 1891), s 291 ff.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Petersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11021, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11021
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Petersson, urn:sbl:11021, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se