Thorsten O Laurin

Född:1875-04-03 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1954-01-21 – Oscars församling, Stockholms län

Konstsamlare, Förläggare


Band 22 (1977-1979), sida 394.

Meriter

2 Laurin, Thorsten Olof, bror till L 1, f 3 april 1875 i Sthlm, Nik, d 21 jan 1954 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU ht 93, jur-fil ex där 30 april 94, JK där 14 sept 00, anställd vid ab P A Norstedt & Söner 04, suppleantdir där 10—24, dir o led av styr samt chef för förlagsavd där från 24, led av styr för SAK 08, initiativtagare till bildandet av fören Nationalmusei vänner 11, sekr o led av styr där från 11, ordf i Fören för grafisk konst 14— 49, led av styr för Liljevalchs konsthall 20— 46, för Zornsamlingarna 43. — HedLFrKA 27, Iqml 12 :e storl 36, NM:s Apollomedalj postumt 61.

G 1) 28 sept 01 i Portsmouth, New Hampshire, USA, m Elizabeth (Bessie) Emery, f 7 juni 76 i Cambridge, Mass, USA, d 5 nov 16 i Sthlm, Osc, dtr till stadsmäklaren Manning E o Maria Ladd; 2) 6 dec 21 i Vänersborg m Kerstin Anna Elisabeth Husberg, f 23 dec 91 i Sthlm, Klara, f 27 april 69 i Täby, Sth, dtr till landsh Karl Sigfrid H (bd 19) o Angelina (Anna) Josephina Georgina Forsberg.

Biografi

Under studietiden i Uppsala samlade Thorsten L kamrater i sin bostad för högläsning av norsk o dansk litteratur, o sin här grundlagda nordiska inställning fördjupade han senare genom bekantskap med ledande kulturpersoner i grannländerna. Han anställdes 1904r i ab P A Norstedt & Söner, där familjen hade stora ekonomiska intressen. 10 blev han chef för avdelningen för konst o skönlitteratur o 24 direktör o styrelseledamot samt chef för förlagsavdelningen. Genom sin tjänst tvingades han läsa oerhört mycket skönlitteratur o en av hans många vänner bland de sv författarna, Frans G Bengtsson, påstod (1945) att L "läst allt och alltjämt kommer ihåg allt". Den skönlitterära avdelningen utvecklades starkt under L:s ledning i nära samverkan med brodern Carl, o 24 hade verk av inte mindre än nio litterära nobelpristagare i översättning utgivits av P A Norstedt & Söner. Helst läste L emellertid konsthistoria, o det var till stor del hans förtjänst att åtskilliga konstböcker trots dålig lönsamhet utgavs av förlaget.

L:s intresse för konst väcktes tidigt o redan som femtonåring besökte han i sällskap med sin äldre bror Carl museer i Tyskland o Holland. Han blev med tiden väl förtrogen med de stora konstmuseernas samlingar, o han ägde enligt N Palmgren "ett bildminne, som hörde till det mirakulösa. På stående eller gående fot kunde han med ord tala om en tavla i British museum, en skulptur i Louvren eller en etsning i Münchens grafiska kabinett så, att man verkligen såg den."

Redan som sjuttonåring gjorde L sitt första konstförvärv, en etsning av Manet, o 95 köpte han sin första oljemålning, Midsommarsol av Karl Nordström. Samlingen växte snabbt o för att kunna utställa den i en fungerande hemmiljö uppdrog L åt Ragnar Östberg att bygga villa Ekame på Djurgården, färdig 06. Sina inköp gjorde L med stark känsla för den konstnärliga kvaliteten o med en viss förkärlek för det mindre formatet. När Ragnar Hoppe 36 katalogiserade L:s samlingar av måleri o skulptur, uppgick antalet konstverk till 465. Huvudvikten i den sv samlingen låg på arbeten av Konstnärsförbundet närstående konstnärer, kompletterade med äldre 1800-talskonst o senare verk av symbolister o expressionister. Carl Larsson var representerad med 21 arbeten, däribland den stora målningen De mina (92) o porträtt av L o hans familj. Av Zorn fanns 9 arbeten, bland dem I bryggeriet (91) o Coquelin Cadet (89), ett av konstnärens yppersta verk. Av skulptörerna var Carl Milles representerad med 29 nummer, följd av Carl Eldh med 12 o Christian Eriksson med 7. Alla de nämnda konstnärerna räknade L som sina nära vänner, o Carl Larsson har i sin bok Jag vittnat om hur betydelsefull o stimulerande vänskapen med L varit för honom. — Även den norska o danska 1800- o 1900-talskonsten var väl företrädd med verk som Wilhelm Hammershøis En solstråle, Christian Krohgs August Strindberg o Erik Werenskiolds Minder (91). Av fransk 1800-talskonst fanns några väl valda verk av bl a Renoir o Degas.

Ett annat samlingsområde var den grafiska konsten. L:s sv samling omfattade bl a praktiskt taget hela Zorns, Carl Larssons, Fridells o Sallbergs produktion. Den utländska grafiken uppskattades till ett par tusen nummer o hade tyngdpunkten förlagd till 1800- o 1900-talen. Grafiksamlingen var redan 10 så betydande att Sveriges allmänna konstförening då ordnade en utställning av denna i urval. 37 skänkte L omkr 1 000 av sina utländska blad till NM, o senare ökades antalet med nya gåvor. L:s samling av handteckningar o akvareller var även betydande o utställdes 45 i NM. L ägde också en samling av konsthantverk, o vid inredningen av Ekame anlitade han Carl Wilhelmson o Christian Eriksson samt senare Carl Malmsten. Samlingarna kompletterades av ett mångsidigt konstbibliotek samt med tidskrifts- o tidningsartiklar över vad som skrivits om sv konst i Sverige o utlandet (nu i NM).

Tidigt engagerade sig L i brodern Carls konstbildande verksamhet o biträdde bl a denne vid bildandet av föreningen för skolornas prydande med konst 97. Själv bedrev han propaganda om sv konst bland förläggare o konstskriftställare i Europa o USA. Han fungerade här som "en svensk utrikesminister för de sköna konsterna" (K Asplund). Han understödde också på olika sätt utställningar av sv konst; så var han en av organisatörerna för en utställning i London 24.

En konstvän som L kom naturligt nog att anlitas i skilda konstsammanslutningar. Sin främsta insats gjorde han dock 11, när han tillsammans med dåv kronprinsen bildade föreningen Nationalmusei vänner, som kommit att spela en mycket betydelsefull roll som donator till museet. Främst för sina insatser här erhöll han vid föreningens 25-års-jubileum Iqml samt postumt 61 NM:s då nyinstiftade Apollomedalj.

I sina minnesord i FrKA framhöll S Karling att "L var en konnässör i gammal mening med traditioner i vårt land sedan Carl Gustaf Tessins dagar. Med sin älskvärdhet, sin kringsyn, sin klokhet och sin smak var han en förnäm representant för en kulturkrets, som satt djupa spår i huvudstadens andliga liv .. .".

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från L i KB, RA, UUB, Zorngården (till A Zorn) o på Waldemarsudde (till prins Eugen).

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Carl Larsson inför utlandet (Idun, årg 26, 1913, Sthlm, fol, s 345).

Källor och litteratur

Källor o litt: K Asplund, T L:s konstsaml (OoB 1928); dens, T L död (SvD 23 jan 1954); F G Bengtsson, Folk som sjöng o andra essayer (1955); Y Berg, T L o Ekarne (DN 25 mars 1945); T Hedberg, Konst o litt (1939); R Hoppe, Kat över T L:s saml av måleri o skulptur (1936); S Karling, In me-moriam, T L (Meddel från FrKA 1954); C Larsson, Jag (1931); C G Laurin, P A Norstedt & Söner. Jubileumsskr. 1823—1923 (1923); dens, Minnen, 1—4 (1929—32); E Montén, Hemma hos T L (idun 1925, nr 16); G Nordensvan, SAK 1832—1932 (1932); N Palmgren, Om en konstvän (AB 24 jan 1954); R Svanström, T L (Norstedts Nyheter, årg 44, 1954, nr 1); dens, P A Norstedt & Söner 150 år (Grafiskt forum 1973, h 11); T L:s saml av målning, skulptur samt ett urval av grafik, ed R Hoppe (SAK, 1927); T L:s saml. Akvareller o teckn:ar (NM:s ut-ställn:kat:er, nr 109, 1945); E Wettergren, T L hyllas (GHT 3 april 1925).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thorsten O Laurin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11095, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11095
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thorsten O Laurin, urn:sbl:11095, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se