Lars J S Lawski

Född:1886-11-15 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1959-04-13 – Oscars församling, Stockholms län

Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Konstsamlare


Band 22 (1977-1979), sida 405.

Meriter

2 Lawski, Lars Johan Stanislaw, bror till L 1, f 15 nov 1886 i Norrköping, d 13 april 1959 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid ha li Norrköping 19 maj 05, ord elev vid KTH 12 sept 06, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggnadskonst 30 april 10, reservofficersex 08, underlöjtn i fortifikationens reserv 31 dec 08, löjtn 31 dec 15 o kapten där 31 dec 24, bitr ing vid ö väg- o vattenbyggnadsdistr 10—12, konstruktör vid vattenfallsstyns byggnadsbyrå 1 mars 12—13 o 15—18, undering vid Trollhätte kanals ombyggnad 13—15, löjtn i väg- o vattenbyggnadskåren (WK) 19 dec 16, byråing o föreståndare för kanalbyggnadsavd i vattenfallsstyns byggnadsbyrå 17—27, tf byrådir vid vattenfallsstyns byggnadstekn byrå 28—51, arbetschef där 30—35, arbetschef för Oxdjupets fördjupning 29—30, för Motala kraftverks andra utbyggnad 30—31, för Fårösunds fördjupning 30—34, sekr i Mälarregleringsför-en 35—51, major i VVK 8 mars 40. — Ogift.

Biografi

Lars L började sin tekniska bana inom vattenbyggnadsområdet, som vid denna tid var under stark utveckling i Sverige på både kanal- o kraftverkssidan. Han blev snart en av de ledande teknikerna på kanalområdet, både när det gällde farledsutvidgningar, kanalombyggnader o konstruktioner för rörliga broar. I den 1928 bildade Föreningen för inre vattenvägar (F.I.V.) blev han en aktiv medlem, föredragshållare o flitig debattör. Vid de internationella sjöfartskongresserna var han ett flertal gånger den sv delegationens sekreterare o medverkade som rapportör inom sektionen för den inre sjöfarten. L har publicerat ett stort antal uppsatser inom sitt fackområde. Av dessa må särskilt nämnas Nya konstruktioner vid rörliga broar (26) samt Södertälje kanal efter 1819 och dess ombyggnad 1916—1924 (24).

L var försvarsvän o fullgjorde även efter sitt inträde i VVK, vars officerare före 37 inte hade någon fredstjänstgöringsskyldighet, den militära fredstjänstgöring han som tidigare reservofficer vid fortifikationen åtagit sig. Han deltog även i de frivilliga kurser o övningar som chefen för den 36 nyorganiserade VVK ordnade 37—39 inför krigshotet. 40—43 tjänstgjorde han åtskilliga månader dels som vägbataljonchef dels som ingenjörofficer vid försvarsområdesstaben.

L var livligt intresserad av antikvarisk forskning, särskilt den forntida topografin, o hade hopbragt en mycket vacker samling konstföremål, främst gamla vapen men även miniatyrer o grafik. Genom testamente överlämnade han vid sin bortgång sin förmögenhet o sina samlingar till VHAA. Förmögenheten skulle användas som bidrag till konservering av i första hand sv historiska byggnader såsom Borgholms slott o Almarestäkets slottsruin.

Författare

Torsten R ÅströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Vattenmätningsförsök i rörledningar medelst i ledningar införda pi-totrör. Sthlm 1919. Fol. 9 s. [Tills med E Lundström o G Haglund; sep ur TT s å.] — Inlandskanalernas uppgifter och förutsättningar inom trafikväsendet (Hyllningsskrift tillägnad F. Vilh. Hansen . . ., Sthlm 1923, 4:o, s 295—317). — Södertälje kanal efter 1819 och dess ombyggnad 1916—1924 (Södertälje kanal. Historik och beskrivning . . ., Sthlm (tr Upps) 1924, 4:o, s 89—134; särtr med komplettering så, 24 s). — Nya konstruktioner vid rörliga broar (Kungl. väg-och vattenbyggnadskåren 1851 22/12 1926. Festskrift med anledning av dess sjuttiofem-åriga tillvaro, Sthlm 1926, 4:o, s 413—449). — Köpings djuphamn. Utredning. Köping 1926. 4:o. 8 s, 1 pl. — Fördjupning av Södertälje kanal och Mälarens farleder (Svenska stadsförbundets tidskrift, årg 44, 1952, Sthlm, 4:o, s 117—124). — Art i TT, årg 49—50, 1919—1920, 53, 1923, 55, 1925, 57, 1927, Sthlm, 4:o, Väg- och vattenbyggnadskonst och allm avd.

Källor och litteratur

Källor o litt: Art:ar i DN 6 maj o i SvD 8 maj 1959; K väg- o vattenbyggnadskåren 1851—1937, ed R Smedberg (1937); SvTeknF; VHAAH 1959. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars J S Lawski, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11099, Svenskt biografiskt lexikon (art av Torsten R Åström), hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11099
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars J S Lawski, urn:sbl:11099, Svenskt biografiskt lexikon (art av Torsten R Åström), hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se