Leffler (Läffler), släktBand 22 (1977-1979), sida 423.

Biografi

Leffler, släkt, härstammande från Georg L i Breslau, som var far till kopparslagaren Tobias L (1641—1702) i Västerås. Sonsöner till den senare var tenngjutaren Melchior L (1720—91) i Visby o dennes bror guldsmedsåldermannen Johan L (1723—1800) i Falun. Dessas äldre bror handlanden Christian L (1718—90) i Västerås var far till Olof Christian L (1754—1825), som blev magister i Uppsala 1779, lektor i Västerås 1789, kh i Folkärna, Kopp, 1797, prost så, kontraktsprost 1817 o teol dr 1818. Han placerades i tredje förslagsrummet vid återbesättandet av biskopsämbetet i Västerås 1811 o var rdgm 1812—23. Hans bror Eric Daniel L (1761—1807) blev magister i Uppsala 1785 o docent 1788 samt fick 1794 SA:s stora pris för sitt äreminne över Jakob De la Gardie. Senare blev han adjunkt 1796, kh i Romfartuna, Vm, 1798 (tilltr 1800) o prost 1800.

Christian, Melchior o Johan L:s äldre bror överinspektören vid stora sjötullen i Gbg Anders L (1716—69) var far till handlanden i samma stad Johan Håkan L (1745—1813), som i äktenskap med en systerdtr till Abraham Abrahamsson Hülphers (bd 19) blev stamfar för alla släktens senare medlemmar. Hans yngste son, John L (1789—1853), var en tid verksam som grosshandlare i Malacka o Singapore o skaffade prof C P Thunberg tiger- o buffelskinn från Java. En annan son, agenten Gustaf L (1786—1858) i Gbg, var far till Carl Johan (John) Laurentz L (1825—1908). Denne ledde 1857 de första försöken i Sverige med bessemermetoden vid P Klemans (bd 21) bruk Dormsjö i Garpenberg, Kopp, o vid G F Göranssons (bd 17) masugn Edsken i Torsåker (nu Hofors), Gävl. Under sina senare år var han verksam i Sheffield i England som agent för sv järn. Från honom härstammar en engelsk släktgren.

Gustaf o John L:s äldre bror målaren o tecknaren Niclas L (1775—1828) i Gbg var far till genre- o porträttmålaren där Niclas Robert L (1811—53). Från en bror till denne härstammar en nordamerikansk släktgren. Niclas, Gustaf o John L:s bror skriftställaren o boktryckaren med dr Sven Peter L (L 1) var far till provinsialläkaren med dr John Alfred L (1828—1901) i Uppsala. Son till denne var Karl Peter Martin L (1863—1922), som efter fil kand i Uppsala 1887 var musikanmälare i Upsala Nya Tidning 1890—99, medarbetare i Sundsvalls Tidning från 1899, medlem av Västernorrlands Allehandas redaktion i Härnösand 1906—19 o därefter intendent vid folkmusikavdelningen i Föreningen för norrländsk hembygdsforskning i Härnösand. Han blev mest känd som folkmusikupptecknare o publicerade bl a Folkmusiken i Norrland, 1:2—5 (1922—24).

Niclas, Sven Peter, Gustaf o John L:s bror segelsömmaren Eric Magnus L (1779—1854) i Gbg var rdgm 1817—35. Han var far till Sven Abraham L (1821—86), som blev magister i Uppsala 1848, föreståndare för Gbgs hantverksskola 1853 o rektor för folkskollärarseminariet där 1864. Dennes bror segelsömmaren Magnus Fredrik L (1815—91) var ledamot av Gbgs borgerskaps äldste 1848—60 o av dess stadsfullmäktige 1868—72. Dotter till honom var Amanda Magdalena Benedikta L (1851— 1927). Amanda L var verksam inom KFUK o nykterhetsrörelsen, medarbetade i Gbgs Handels- o Sjöfartstidning 1887—1921 o skrev även ett par mindre novellsamlingar.

Magnus Fredrik o Sven Abraham L:s äldste bror, John Olof (Olle) L (1813—84), blev magister 1842, kollega i Klara lägre elementarläroverk i Sthlm 1852 (extra från 1844) o rektor vid Katarina lägre elementarläroverk där 1861 samt var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1865—67 o rdgm i AK 1867—70. På grund av sjukdom var han tjänstledig från 1870 o pensionerades 1875. Han var far till prof:erna Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-L (L 3) o Leopold Fredrik (Frits) Alexander Läffler (L 4), författarinnan Anne Charlotte Gustava L (L 5) o Artur Lorenz Olof Abraham L (1854—1938). Artur L utexaminerades 1874 från Teknologiska institutet (fr 1877 KTH), var 1879—83 verksam i USA o blev verkmästare vid Hällefors styckebruk i Mellösa, Söd, 1883. Han var överingenjör o styrelseledamot i Malmö–Trelleborgs järnvägs ab 1890—99 samt VD för tre industrier i Alby, Borgsjö, Vnl, 1898—1901, för ab Héroults elektriska stål 1902—08 o för Umeå vattenfallsab 1897—1917.

Niclas, Sven Peter, Eric Magnus, Gustaf o John L:s äldste bror, Anders L (1773—1855), grundade 1798 i Gbg tillsammans med fadern Johan Håkan L handels-, mäkleri- o skeppsklarerarefirman L & son. Anders L, som 1826 måste avstå sin egendom till sina kreditorer, var farmors far till den ryktbare tyske generalen Erich Ludendorff o far till Johan (Janny) Albrecht L (1801—70). Denne hade stor framgång som privatbankir i Gbg o efterlämnade vid sin död en behållning på nära 600 000 kr. Han var far till nationalekonomen Dr phil Johan Anders L (L 2), som var farfar till fd VD i Sthlms handelskammare Olof L (f 1904) o farbror till Johan (Janne) Karl Fridolf L (1882—1955), överläkare vid Söderby sjukhus 1932—47. Från 1845 var Johan Albrecht kompanjon i firman J A o Aug L med sin bror Lars August L (1816—87), som, sedan bolaget med brodern upplösts, 1857 associerade sig med O Melin i firma August L & Co. August L kom att huvudsakligen inrikta sin verksamhet på sjöfarten, blev 1870 VD i det av bl a honom grundade Ångfartygsab Thule o var bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkringsab Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, 1870 till Förnyade ångbåfartygsab Sv Lloyd samt 1872 till Sjöförsäkringsab Ocean o Sveriges ångfartygs assuransförening. Sedan han 1882 dragit sig tillbaka, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & son av hans son Anders Peter L (1846—92) o svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var dess VD. Johan Albrecht o Lars August L:s bror Anders L (1808—80) grundade i slutet av 1820-talet i Gbg en affär för kolonialvaror o färgämnen, drev 1841—56 en mindre tobaksfabrik där o grundade 1855 Mariebergs bresiljefabrik o benmjölskvarn i Mölndal.

Hans affär i Gbg övertogs 1847 av N P Ekström o Gustaf Leopold L (1824—95), en son till Anders L d ä:s samt Niclas, Sven Peter, Eric Magnus, Gustaf o John L:s bror stadsmäklaren Carl L (1781—1828) i Gbg. Firman fick därefter namnet Ekström & L o utvecklades till ett stort handelsföretag, som senare leddes av Gustaf Leopold L:s söner Claes Edvard L (1865—1927) o Gustaf Leonard L (1886—1928). På initiativ av den förres svärson Emil Clemedtson omdanades den 1938 till ab Eol som inköpscentral för speceri- o lanthandeln i västra o södra Sverige. Claes Edvard o Gustaf Leonard L:s äldre bror Carl Leopold Nicolaus L (1854—1926) gifte in sig i släkten Delbanco (bd 11) o blev 1882 delägare i oljeslagerifirman M E Delbanco i Mölndal, av vilken han blev ensam innehavare 1896. Den expanderade under Carl L:s ledning starkt. Han var 1910—23 styrelseordf i Gbgs sparbank. Under trycket av kristidens svårigheter bildades genom fusion av M E Delbanco samt G Sommelius & co:s oljeslageri i Nacka o Trollhätte oljeslageri 1916 Sv oljeslageri ab med hans son Hakon L (1887—1972) som VD till 1928. Denne blev 1929 vice VD i Gamlestadens fabrikers ab o var VD där 1935—54. han var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1921—22 o 1924—26, ordf i Gbgs handelskammare 1949—60 o styrelseordf i Jonsereds fabrikers ab 1950—57, Försäkringsab Svea-Nornan 1954—56 o Gamlestadens fabrikers ab 1954—62. Son till honom är fd VD i Investment ab Asken (fd Gamlestadens fabrikers ab) o civilingenjör Jan L (f 1914, d 2004).

En kusin till Carl Leopold Nicolaus, Claes o Gustaf Leonard L var far till prof Johan (Janne) Albert L (L 6) o till Justus Edvin L (1875—1950). Edvin L blev 1909 svärson till styrelseordf i Kinnaströms väfveriab Johannes Erikson (bd 14, s 389), anställdes där 1910 o blev 1912 VD för detta ab o 1933 ordf i Sv textilfabrikantföreningen samt 1945 i Västergötlands o norra Hallands handelskammare, där han sedan 1931 varit ordf i arbetsutskottet. Han var 1918—42 ledamot av Älvsborgs läns landsting, vars förvaltningsutskott han tillhörde 1931—42, o han var rdgm i AK 1921—24, 1927—36 o 1938—40 samt i FK 1937 (högern). En bror till Janne o Edvin L var far till revisorn Sven-Håkan L (f 1905, d 1982), en annan till fd redaktören i ICA-förlaget civilingenjör Lisa L-Högberg (f 1911, d 2008).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Xeroxkopia av ms om de gbgska affärsmännen L, SBL; A Hulphers genealogier, vol 3, p 120, Västerås stadsbibi (mikrofilm KB); Frits Läffler, Släkten L från Breslau (1925); Sv släktkal, 14 (1950; tr 1949); örnberg, 2 (1886; tr 1885).

Melchior L: B Bruzelli, Tenngjutare i Sverige under kontrolltiden 1754—1912 (1967).

Johan L: Sv silversmide 1520—1850, 4 (1963).

Olof Christian L: Västerås hm, 3 (1846).

Eric Daniel L: B Liljekrantz, Benjamin Höijer (1912), s 74, 198 ff; SBL. N F, 6 (1865—68); H Schuck, SA:s hist, 2 (1936); Västerås hm, 3 (1846).

Johan Håkan L: C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 2 (1902); Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); SjGbg, s 575.

John L: Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952).

Carl Johan Laurentz L: A Attman, Adertonhundratalet (Fagerstabrukens hist, 2, 1958), s 276 f; G Bodman, Chalmers tekn inst. M 1829—1929 (1929); P Carlberg, Bessemermetodens genombrott vid Edsken o Högbo (MHoF 22, 1962), s 30 f, 52 f, 61, 68, 78 f, 89, 100, 125 f; G Indebetou, Bergshögskolans elever under dess första 100-årsperiod (1919).

Niclas o Niclas Robert L: SKL.

John Alfred L: SLH 3: 1, 3, 4: 3 (1886—1933); SPG.

Karl Peter Martin L: T Bucht, K P L (Arkiv för norrländsk hembygdsforskn 1923); Sohlman, 4 (1977); SPG; M Tegen, Musiklivet i Sthlm 1890—1910 (1955).

Eric Magnus L: P G Andreen, Politik o finansväsen från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut, 1 (1958); S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner 1700—1865 (1949); H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); Millqvist; G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809—46 (1960); SBL, N F, 6 (1865—68). Sven Abraham L: S G Dahl, Läroverks-M för år 1885 (1886); SjGbg, s 389 f.

Magnus Fredrik L: Bodman, a a; M Fahl, Biogr M (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); [F Schéel,] Sveriges ångfartygs assuransfören 1872—1922 (1923), s 22, 27 f, 32, 188.

Amanda Magdalena Benedikta L: J Bergman, Den sv nykterhetsrörelsens hist (3 uppl, 1913); W Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); S Leijonhufvud o S Brithelli, Kvinnan inom sv litteraturen intill år 1893 (1893); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); Sv förfdex 1900—40 (1942).

John Olof L: Dahl, a a; V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm :s femtioårsjubileum, 1913); SPG.

Artur Lorenz Olof Abraham L: SMoK; SPG; SvTeknF. Anders L (1773— 1855): BachCl; Fredberg, a a; K L[öfströ]m, Vasaättlingen Ludendorff (SvD 21 dec 1937); [O] N [ordenskjö] ld, Ur Gbgs släktkrönika. General Erich Ludendorffs farmorssläkt är L (Morgontidn:en 2 maj 1935); [dens,] "Jag är stolt över min sv härstamning" sa Ludendorff . . ., av Sic (Gbgsposten 22 dec 1937).

Johan Albrecht L: A Attman, Gbg 1863—1913 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1, 1963); BachCl; Fredberg, a a; M Lagerberg, Gbgare, 2 (1914), s 27 (bild vid s 16); SBL, N F, 6 (1865—68).

Johan Karl Fridolf L: S Berg, Janne L 60 år (SvD 8 juli 1942); E Jonsson, Janne L död (SvD 13 dec 1955); SLH 4:3 (1933).

Lars August L: Attman, a a 1963; BachCl; Fredberg, a a; [Schéel,] a a, s 15, 27, 56, 89, 177 f, 188. Anders Peter L: BachCl; Fredberg, a a; [Schéel,] a a, s 31, 62, 189.

Anders L (1808—80): A Ahlström, M öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); Attman, a a 1963; G Bodman, Gbgs äldre industri (1923); dens, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); Fredberg, a a, 1 (1897); Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); A Möndell, Från det gamla Mölndal (1935), s 20.

Gustaf Leopold L: Attman, a a 1963; Fredberg, a a, 1. Claes Edvard L: Fredberg, a a, 1.

Gustaf Leonard L: BachCl; Fredberg, a a, 1. Ab Eol: Attman, Gbg 1913—62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:2, 1963).

Carl Leopold Nicolaus L: Attman, a a 1963, 1—2; BachCl; Fredberg, a a, 1.

Hakon L: Attman, a a 1963, 1—2; Fahl, a a; K P[etersson], Hakon L död (GHT 2 aug 1972); SMoK; SvTeknF.

Justus Edvin L: BachCl; Edvin L död (SvD 26 sept 1950); SMoK; [I Westfeldt,] Sven Eriksons ättkar (1945), s 45.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leffler (Läffler), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11120, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11120
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leffler (Läffler), släkt, urn:sbl:11120, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se