Lars Levgren

Född:1744-10-24 – Sparlösa församling, Skaraborgs län
Död:1824-10-09 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Grosshandlare


Band 22 (1977-1979), sida 652.

Meriter

1 Levgren, Lars, f 24 okt 1744 i Sparlösa, Skar, d 9 okt 1824 i Gbg, Domk. Föräldrar: rusthållaren Anders Ersson o Maria Larsdtr. Burskap som handl i Gbg 21 maj 84, grosshandl där från 84.

G 12 aug 87 i Gbg, Domk, m Margareta Kristina Embring, f 23 jan 56 där, trol ibid, d 27 nov 43 där, ibid, dtr till stadsjusteraren Georg E o Sofia Lohm.

Biografi

Sedan L vid unga år lämnat Sparlösa fick han sin handelsutbildning hos köpmannen Olof Hasselroth i Gbg, vars handelshus huvudsakligen ägnade sig åt import av kaffe, tobak, färgämnen, kryddor o andra kolonialvaror, som upphandlades i de stora europeiska entrepothamnarna. Efter att L vunnit burskap som handlande 1784 fortsatte han att driva en, i synnerhet efter Hasselroths död, mycket inkomstbringande handel med i stort sett samma slags varor. Detta sortiment blev särskilt efterfrågat i den omfattande nederlagsrörelse som Gbg kom att bli knutpunkt för några år under Napoleons kontinentalblockad. De tidigare goda handelsförbindelserna i London, Hamburg o Amsterdam kom då L till gagn. 1810 var han en förmögen man.

11 upptogs sonen Anders Georg (L 2) i firman, o verksamheten kunde utvidgas, särskilt ifråga om tobakshandeln, trots de efter fredsslutet åtstramade konjunkturerna. Tack vare synnerligen god likviditet klarade Lars Levgren & son handelskrisen 15—18, vilken bringade åtskilliga större handelshus i konkurs, o kunde tom göra betydande vinster genom billiga uppköp av osålda tobakslager. Tre år senare förekommer både L o sonen Anders Georg bland de fem högst taxerade i Gbg.

L gjorde väl skäl för beteckningen "rike L". Vid sin död ägde han en förmögenhet, som visserligen inte uppgick till miljonbelopp men som i Gbg tidigare endast överträffats av de enorma rikedomar som Niklas Sahlgren, John Hall o Martin Holterman efterlämnat. I motsats till dessa, som skapat sina förmögenheter på ostindiehandel o export av Sveriges traditionella stapelvaror, järn o trä, gjorde L sig särskilt bemärkt genom sin förmåga att ackumulera stora o bestående vinster av import- o nederlagshandel. L hade öppen blick för den efterfrågan som skapades av 1800-talets mer differentierade konsumtionsmönster o den växande industriella produktion som byggde på importerade råvaror såsom tobaksblad för tobakshanteringen o färgämnen för textilindustrin.

Med undantag av de av familjen bebodda fastigheterna o mindre aktieposter i Trollhätte kanalbolag, Göta kanalbolag o Sjuntorps textilfabrik bestod förmögenheten till största delen av handelshusets tillgångar i varulager o fordringar. Av kvarlåtenskapen donerade L 2 % till Gbgs fattigförsörjningsinrättning.

Sedan 99 innehade L, förutom stadens fd tegelbruksäng, den senare s k L:ska ängen, landeriet Katrinelund nära intill staden, där sonen efter L:s död fortsatte de påbörjade ombyggnadsarbetena o bl a anlade en engelsk park i tidens stil. I denna utformning förblev Stora Katrinelund i familjens ägo intill 1904, då det köptes av Gbgs stad.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Gbgs stads taxeringslängder o tolagsräkenskaper, GLA; Släktanteckn:ar hos fru Birgitta Sjölund, f Dymling, Malmö.

H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); G Axel-Nilsson, Stora Katrinelund (1949).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Levgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11296, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11296
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Levgren, urn:sbl:11296, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se