Martin Lidstam, Foto Arne Wahlberg

K Martin Lidstam

Född:1899-02-08 – Blacksta församling, Södermanlands län
Död:1972-01-18 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Dirigent, Körledare


Band 22 (1977-1979), sida 730.

Meriter

Lidstam, Karl Martin, f 8 febr 1899 i Blacksta, Söd, d 18 jan 1972 i Sthlm, Matt. Föräldrar: skomakarmästaren Henning Pettersson o Selma Runström. Handelsstudier, sång- o musikstudier för G Lindstedt, D Ahlberg o S Lizell i Sthlm, dirigent för Tabernaklets kör i Sthlm 24—55, för Baptisternas i Sthlm sångarförb 29—54, försäljn: chef hos ab Jamaica-Bananer 30—66, dirigent för KFUM-kören i Sthlm 35—65, för KFUM:s sångarförb 42—67 o för Sv baptisternas sångarförb 47—59, förste förbundsdirigent i Sthlms sångarförb 49—51. — Litt et art 56, AssMA61, LMA 71.

G 8 maj 27 i Sthlm, Joh, m Berta Kristina Abija Wohlte, f 14 jan 97 i Västra Skedvi, Vm, dtr till rättaren Karl Erik Pettersson o Kristina Charlotta Friberg.

Biografi

Martin L, i sin dagliga gärning tjänsteman i ab Jamaica-Bananer, var under en lång följd av år en av Sveriges mest kända o uppskattade körledare. I hans födelseort var fadern ledare för den lokala baptistförsamlingens kör o i fädernehemmet hade grunden lagts både för hans musikaliska intresse, för hans äkta kristna fromhet o för hans livslånga engagemang i frikyrkligt församlingsliv. L:s medfödda musikalitet utvecklades under flera goda lärares ledning, främst under Sven Lizell, som var en av Sveriges mest framstående körledare under 20-talet, både vad gäller blandade körer o manskörer. Hans handledning o undervisning torde i hög grad ha bidragit till att L blev en förgrundsinan i sv körliv.

I mer än 30 år ledde L Tabernaklets kör i Sthlm, likaså länge Baptisternas kör, Sv baptisternas sångarförbund o KFUM:s sångarförbund. Under ett antal år var han också vid sidan av Sven Lilja en högt uppskattad allsångsledare. Lilja (s 783) ledde den profana allsången, L den kristliga, båda i första hand på Skansen, båda med en utomordentlig framgång.

Sin väsentliga musikaliska gärning utförde L dock som dirigent o konstnärlig ledare av KFUM-kören i Sthlm. Under L:s ledartid var denna manskör en elitkör — en av de främsta i Sverige — o fick även genom sångarfärder i Europa o Amerika högt internationellt anseende. L:s entusiasm o konstnärliga ambition inspirerade sångarna, som också genom honom fick delta i en särskilt för manskörsången välbehövlig repertoarförnyelse.

I flera avseenden var Hugo Alfvén säkert en förebild för L. I likhet med Alfvén var han violinist. Rent slagtekniskt — om man får använda detta ord om en dirigent utan taktpinne — hade han lärt mycket av Alfvén. L:s eleganta o uttrycksfulla handrörelser påminde om Alfvéns. På KFUM-körens repertoar tog han ofta upp de nya verk av internationell karaktär, som OD under Alfvén lanserat, gjorde det med stor konstnärlig framgång o bidrog därmed lyckosamt till att sådana nya verk fick en vidare spridning o uppskattning bland publik o andra körer.

Författare

Sven WilsonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: G Hilleström, MAM 1771— 1971 (1971); J Norrby, M L död (DN 20 jan 1972); Sohlman; Väd 1971.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Martin Lidstam, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11353, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Wilson), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11353
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Martin Lidstam, urn:sbl:11353, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Wilson), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se