Sven E E Lilja

Född:1887-02-26 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1951-01-07 – Katarina församling, Stockholms län

Skådespelare, Kördirigent, Musiklärare


Band 22 (1977-1979), sida 783.

Meriter

Lilja, Sven Ernst Emanuel, f 26 febr 1887 i Uppsala, d 7 jan 1951 i Sthlm, Kat. Föräldrar: järnvägstjänstemannen Erik Gustaf L o Kristina Matilda Frunk. Elev vid musikkonservatoriet i Sthlm sept 12—vt 17 (specialbetyg i pianostämning 29 maj 15, ex för behörighet till musiklär.tjänst vid allm lärov 30 maj 16), skådespelare hos Ivan Hedqvist 16—17, hos Wilhelm Högstedt 17 —18, vid Stora teatern i Gbg 18—19, sång- o musiklär vid Sundsvalls hal 19—20, lär i sång o instrumentalmusik vid Sthlms folkskolor från 21, dirigent för Sthlms arbetare-sångfören från 22, för Matteuspojkarnas sångkör från 25, för Sofia ungdomskör från 37, kantor i Sofia kyrka från 27, andre förbundsdirigent för Sthlms sångarförb 35—49.

G 7 april 09 i Uppsala m Judith Wilhelmina Eklund, f 6 april 86 i Västerlövsta, Vm, dtr till hemmansäg Anders Johan E o Anna Katarina Kumlin.

Biografi

Genom Hugo Alfvéns förmedling fick Sven L en elevplats vid musikkonservatoriet. Efter några år som skådespelare o musiklärare blev han kantor i Sthlm.

Det var som allsångsledare L blev känd för en bredare allmänhet. Den allsångsrörelse som han ledde i landsorten o i radio o under turnéer i Danmark, Finland o Norge men framför allt vid sångaftnarna på Skansen hade närmast inspirerats av liknande rörelser i USA o England. Vid den av Skansen anordnade "Sångens dag" 26 maj 1935 leddes allsången för första gången av L. Under de följande åren kom allsångsaftnarna på Skansen att bli en stående institution. Det var L:s stora insats, att han genom sin geist hade förmågan att verkligen få sina stora åhörarskaror med sig. Han var skämtsam, instruerade lätt o lekande o förlorade aldrig tålamodet. Med L som ledare för allsången kunde Skansen 38 notera publikrekord på upptill 16 000 deltagare per kväll. Även om intresset mattades vid slutet.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven E E Lilja, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11391, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11391
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven E E Lilja, urn:sbl:11391, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se