J G Hjalmar Kinberg

Född:1820-05-13 – Grönby församling, Skåne län
Död:1908-08-29 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Läkare, Zoolog, Veterinär


Band 21 (1975-1977), sida 148.

Meriter

1 Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar, f 13 maj 1820 i Grönby, Malm, d 29 aug 1908 i Sthlm, Matt. Föräldrar: kontraktprosten Johan Henrik K o Margareta Lovisa Schlyter. Genomgick Malmö skola, inskr vid LU 7 febr 38, filol kand 40, FK 4 juni 44, prom fil mag 22 juni 44, allt vid LU, studerade anatomi, fysiologi o kemi där o i Sthlm 44— 48, MK vid LU 6 juni 48, ML där 5 dec 49, disp där 8 dec 49, kir mag vid Kl 29 april 50, avlade ämbetsprovet 6 maj 50, underläk vid danska armén i Slesvig 24 juli—24 okt 50, MD vid LU 13 sept 50, stipendiat vid K M:ts flotta 12 maj 51—29 juni 52, uppbörds-läk o zoolog på korvetten Eugenie vid dess världsomsegling 25 juli 51—53, bataljonsläk vid flottans station i Karlskrona 29 juni 52—20 sept 53, tf prosektor o anatomie adjunkt vid Kl 22 sept 53, fattigläk i Kungsholms förs, Sthlm, 1 nov 53, tf andre prof vid Veterinärinrättn (från 67 Veterinärinst) där maj—dec 54, tf adjunkt där 29 jan 55, tf lär i zoologi vid Skogsinst 22 sept 55, tf prof vid Veterinärinrättn 28 nov 56, prof 6 aug 59—26 okt 86, dessutom förest där 21 okt 59—62 o 72—86. — VHAA:s GM 71.

G 1) 10 juni 54 i Halmstad m Helena Gustafva Ulrika Stockenberg, f 16 mars 31 där, d 23 dec 58 i Sthlm, Hedv El, dtr till lanträntmästaren kammarrättsrådet Daniel Ferdinand S o Christina Schönherr; 2) 28 dec 59 på Vängsjöberg, Gottröra, Sth, m Mariana Karolina Aurora Hammarskjöld, f 12 juli 43 i Sigtuna, d 19 jan 17 i Sthlm, Osc, dtr till lantbrukaren Per Arvid Hilarion H o Ulrika Forssberg.

Biografi

Efter 6 år vid den filosofiska fakulteten i Lund med zoologi som huvudämne fortsatte Hjalmar K studierna vid den medicinska. Missnöjd med en av professorerna fullgjorde han en stor del av sin läkarutbildning vid Kl i Sthlm men disputerade för med drsgraden i Lund på en avhandling, som byggde på en ytterligt noggrann anatomisk o osteologisk undersökning av ett dvärgmyskdjur. Under sin utbildningstid hade K haft vikariat som militärläkare o tjänstgjorde 1850 under 3 mån som frivillig fältläkare vid danska armén i Slesvig. 51 blev han förordnad på den eftertraktade tjänsten som uppbördsläkare på fregatten Eugenie o fick av VA i uppdrag att göra zoologiska samlingar under fartygets världsomsegling 51— 53. Han bragte samman en aktningsvärd kollektion av framförallt lägre havsdjur o fåglar o blev efter hemkomsten anmodad att biträda vid den vetenskapliga bearbetningen av expeditionens resultat. Han skrev en serie kortfattade meddelanden om ringmaskarna i Öfversigt af VA:s förhandkar 55—67 o förberedde en utförligare framställning men tycks ha tröttnat efter första häftet.

Efter världsomseglingen hade K förordnats till prosektor o adjunkt vid Kl men lämnade denna tjänst, när han ett par år senare med mångsidig undervisningsskyldighet blev prof vid Veterinärinrättningen. Han blev läroverkets föreståndare, o efter att under resor ha studerat hur veterinärundervisningen ordnats i andra länder kom han att bli en drivande kraft bakom inrättningens flyttning från Grevgatan till Karlavägen o dess förvandling till Veterinärinstitutet med ökade resurser o moderniserade läroplaner. Han hörde till Sv veterinärläkareföreningens stiftare o redigerade 61—63 o 75—82 Tidskrift för veterinärer ... o landthushållare (två serier), där han redogjorde för egna veterinärmedicinska undersökningar o refererade o översatte andras. K var nitisk som lärare, men i sin entusiasm överskattade han ofta sina elevers kunskapsnivå, vilket kom att ge hans undervisning en väl ensidigt vetenskaplig prägel.

Som zoologistuderande i Lund hade K till lärare haft C J Sundevall o Sven Nilsson. Han samarbetade många år med Sundevall vid författande av texten till Sv foglarne o fortsatte utgivningen efter dennes död. 72 publicerade de två tillsammans Försök till fogelklassens naturenliga uppdelning. I Sven Nilssons spår följde K, när han grep sig an med den historiska zoologin, som tidvis tycks ha varit hans huvudintresse. I öfversigt af VA:s förhandliar redogjorde han med en viss omständlighet för skelettdelar av djur funna i samband med grundgrävningar i Sthlm. 71 inlämnade han till VHAA arbetet Arkäologisk zoologi som belönades med akademins guldmedalj o som han 76—78 delvis publicerade i Tidskrift för veterinärer. Vid arkeologkongressen i Sthlm 74 höll han ett uppmärksammat föredrag Sur Ies animaux domestiques pendant les temps préhistoriques, o senare skrev han om Eddans naturhistoria o Talmuds husdjur. Ytterst detaljerade mätningar o en mångfald tabellariska uppställningar utmärker hans zoologiska arbeten.

K deltog i stiftandet av flera ekonomiska företag bl a Kronobergs mejerier o livförsäkringsab Thule. Han var känd som ivrig boksamlare o hans böcker fyllde tidvis en stor del av familjens bostad. Han ägde en studentikos humor, var sällskaplig, gladlynt o gästfri.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s ms o excerpter till Arkäologisk zoologi i VHAA. Brev från K i KB, LUB o VA (till C J Sundevall).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se N T Frykholm, Svensk biografisk veterinär-matrikel . . ., 2. uppl Vänersborg (tr Gbg) 1927, s 194 f.

Källor och litteratur

Källor o litt: N J Andersson, En verldsom-segling skildrad i bref, 1—3 (1853—54); Carlander, 4:1—2 (1904); N T Frykholm, Sv biogr veterinär-matr ... (2 uppl 1927); B Schöldström, Svenskarne under dannebrogen 1848—1850 (1903); SLH 3:1 (1886), 3:3 (1901), 4:3 (1933). — Nekr:er över K i AB, SvD o Vårt land 31 aug 1908 o i Sv veteri-närtidskr 1908.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J G Hjalmar Kinberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11490, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-11-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11490
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J G Hjalmar Kinberg, urn:sbl:11490, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-11-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se