K Manfred Kjellander

Född:1885-09-13 – Kvistbro församling, Örebro län
Död:1973-07-06 – Salems församling, Stockholms län (i Rönninge.)

Industriledare


Band 21 (1975-1977), sida 167.

Meriter

Kjellander, Karl Manfred, f 13 sept 1885 i Kvistbro, Ör, d 6 juli 1973 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: folkskollär Alfred K o Anna Katarina Nilsson-Trygg. Elev vid Tekn elementarskolan i Örebro 03—06, ritare vid ab Bofors-Gullspång, Karlskoga, 06—-13, konstruktör vid Kockums mek verkstads ab, Malmö, 13—-15, vid ab Bofors-Gullspång 15—18, chef för offertkontoret vid ab Bofors, avd krigsmateriel, 18—22, försäljn:-chef o kontorschef där 22—34, chef för försäljningen 34—40, dir 36—41, VD för Nydqvist & Holm ab (Nohab), Trollhättan, 41—50 (led av styr där 41—55). Led av styr bl a för ab Gbgs handelsbank 43—49, Swedish Locomotive Works Ass ab o Wargöns ab.

G 11 maj 13 i Örebro m Anna Teresia Petersson, f 7 juli 91 i Bjurtjärn, Ör (nu Värml), dtr till urmakaren Anders Wilhelm P o Sofia Gustafsdtr.

Biografi

Efter ingenjörsexamen 1906 anställdes Manfred K vid ab Bofors-Gullspång, där tillverkningen av krigsmateriel då var forcerad på grund av unionskrisen. 13 började han som konstruktör vid Kockums mekaniska verkstads ab i Malmö. Kockums hade flyttat sina stora verkstäder till hamnen o 12 fått marinförvaltningens beställning på två undervattensbåtar, Svärdfisken o Tumlaren. Dessa byggdes på licens efter italienska huvudritningar o levererades på hösten 14. Samma höst erhöll varvet beställning på pansarskeppet Gustaf V, som sjösattes 18. K återvände emellertid 15 till Bofors, där han krigstiden ut var konstruktör.

Efter fredsslutet övergick K till försäljningssidan, först som offertingenjör o efter några år som försäljningschef för krigsmateriel. Då Krupp i Essen till följd av Versaillestraktaten upphörde med krigsmaterieltillverkningen, överläts både konstruktionsritningar o inneliggande order på Bofors, som därigenom blev stor exportör på världsmarknaden. Ansvarig chef var förre SKF-direktören Sven Wingquist, o K var hans mest anlitade medhjälpare. 36 blev K direktör. Orderstocken var då 100 milj kr, men under rustningshaussen inför andra världskriget steg den till 238 milj kr.

Den höga tekniska standard o kapacitet, som Bofors uppnått genom sin stora vapenexport, kom Sverige till godo efter krigsutbrottet, då landet dessutom fick överta flera beställda leveransklara partier. Den snabba sv upprustningen krävde, att Bofors även utnyttjade dotterföretagens kapacitet. 36 hade Bofors övertagit Nydqvist & Holm ab i Trollhättan, där K 41 placerades som VD för att uppnå enhetlig drift inom koncernen. Nohabs verkstadsområde omfattade c:a 143 000 m2 med 46 000 m2 byggnader, varav lokomotivmonteringshallen var 232 m lång o en av Europas största. K förnyade maskinparken o moderniserade anläggningarna för c:a 6 milj kr. Inom kort utgjordes 80 % av Nohabs tillverkning av kanonlavetter m m åt Bofors.

Under krigsåren, då bristen på kvalificerad arbetskraft o material var stor, höll han ej endast produktionen i gång utan var framsynt nog att samtidigt planera för fredsdrift. Vid krigsslutet kom en order från Holland på 50 ånglok, o verkstaden var då redo att med c:a 2 000 arbetare även tillverka denna sin gamla specialitet jämte el-lok, vattenturbiner m m. Programmet utökades 48 bl a med de berömda Polar-dieselmotorerna, som övertogs från ab Atlas-Diesel i Sickla. K avgick 50 med pension efter 42 tjänsteår i Bofors-koncernen men kvarstod i Nohabs styrelse.

Författare

Rune KjellanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E v Gegerfelt, Sv storföretag, 1 (1945); Handelns o industrins män (1939), s 249; Nohab 100 år, ed E Lönnberg (1947); Porträttgall från Örebro län 1933 (1934); C o E Sjögren, Sv industrien 1907 (1906); B Steckzén, Bofors. En kanonindustris hist (1946); Sv industrikal; Sveriges handelskal; S Söderberg, Saga o teknik. En bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet (1965); Tekn fören i Örebro 1875—1925 (1925); The commer-cial Who's who in Scandinavia. .. . Sweden (1950); Vem är vem inom handel o industri? 1944—45 (1944); Väv [3]. Götalandsdelen utom Skåne (1948). — Nekr över K i SvD 14 iuli 1973.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Manfred Kjellander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11513, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2022-08-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11513
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Manfred Kjellander, urn:sbl:11513, Svenskt biografiskt lexikon (art av Rune Kjellander), hämtad 2022-08-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se