Kjellberg, släkterBand 21 (1975-1977), sida 176.

Biografi

Kjellberg, släkt, härstammande från byggningsskrivaren vid Läckö slott Jöns Svensson Kielbergh (d 1733) i Berg, Otterstad, Skar, som sannolikt var son till kronobonden Sven Persson (d senast 1681) i Källstorp, Broby, Skar, o bror till kh Per Kielberg (1652— 1716) i Ekby, Skar. Jöns Kielbergh var far till kronolänsmannen i Kinnefjärding, Skar, Sven Kiellbergh (1688—1755) i Husaby, Husaby, Skar. Dennes son o efterträdare som kronolänsman, Abraham K (1725—95) i Husaby, som till sist fick titeln hovrättskommissarie, var far till grosshandlaren Aron K (1769—1826) i Gbg, av vars döttrar den ena i äktenskap med grosshandlaren Fritz Hasselblad (bd 18) var svärmor till Viktor Rydberg. Aron K:s son stadsmäklaren där Aron Samuel K (1816—95), som i början av 1850-talet en tid ägde hälften av Korndals pappersbruk i Mölndal, var far till stadsmäklaren Georg Hebden ("Laban") K (1854—1911) i Gbg. Aron Samuel K:s äldre bror, grosshandlaren Victor Abraham K (K 3), var far till grosshandlaren John Edvard K (1847—95), från 1876 till sin död styrelseledamot i Graningeverken, o till Julia Augusta K (1849—1923), g m den tyske skriftställaren o politikern Georg Heinrich von Vollmar o känd som Ellen Keys väninna; brev till henne från bl a denna finns hos kanslirådet prof Wilhelm M Carlgren.

Abraham K:s äldre bror, vice kronolänsmannen i Kinnefjärding Jonas Kiellberg (1722—60), var far till grosshandlaren Jonas K (K 1). Dennes brorson grosshandlaren Carl Fredrik K (1789—1850) tillhörde 1826—30 borgerskapets äldste i Gbg o var 1827-—31 föreståndare för Gbgs fattighus. Han tog initiativ till anläggning av trottoarer på Gbgs hamngator 1837, upprättande av småbarnsskolor 1839 o ett räddningshem för vanvårdade o vilseförda barn på Hisingen 1844, ivrade för anläggning av en bro över Göta älv till Hisingen, var en av grundarna av Gbgs privatbank (sedermera ab Gbgs bank) 1846 o köpte säteriet Rossared i Fjärås, Hall. Han var bror till grosshandlaren Jonas Anders K (K 2). Dennes son grosshandlare Jonas (John) Henrik Reinhold K (1823-—96) upptogs tillsammans med brodern grosshandlaren i Gbg Carl Ossian K (K 4) 1847 av fadern som delägare i faderns firma, som nu fick namnet J A K & söner. John K var kommunalt verksam och varmt socialt intresserad. Han ärvde efter K 2 säteriet Storeberg i Tådene, Skar, som ägdes av ättlingar till honom ända till 1934, o herrgården Frieisberg i Friel, Skar, som ännu tillhör en av hans ättlingar. Ett stort antal brev till o från John K finns i Storebergsarkivet. Kusin till den nuvarande ägaren av Frieisberg är sångerskan Margareta K (f 1916), g m kaptenen Carl Lundqvist.

K 4 var svärfar till disponenten William Gibson (bd 17, s 113) o far till Ernst Anders K (1856—1935). Ernst K, som arrenderade Björkborn vid Karlskoga av ab Bofors-Gullspång 1881—94 o Valåsen vid Karlskoga av staten från 1913 till sin död, grundade 1915 Stiftelsen för Sverige o kristen tro, till vilken han i skilda poster donerade sammanlagt 400 000 kr. Bröder till honom var konsul Carl August K (K 5), bankdirektör (K 6) o prof Knut Erik Ossian K (K 7). K 5 var far till Margaret Eliza K (1881—1951), känd som författaren Harry Martinsons "goda fé", o till japanske konsuln i Gbg Carl-Ossian K (1875—1950). Dennes son generalkonsul Carl C:son K (f 1915) har skrivit släktens historia. Carl-Ossian K:s bror William Gibson K (1878—1950) utexaminerades 1899 som agronom från Alnarp o var länge lantbrukare men blev 1912 direktör för Gustaf Melins ab i Gbg o 1923 delägare i speditionsfirman Wilson & co där, av vilken han blev ensam innehavare 1930. William K var 1936—42 finsk konsul i Gbg o tog under andra världskriget initiativ till insamlingar o barnhem för flyktingbarnen i Sverige. Med sin firma organiserade han transport med snabbgående motortorpedbåtar av bl a flygplanskullager till England under kriget, vilket belönades med den för utlänningar sällsynta Empireorden. 1947—49 var K finsk generalkonsul i Gbg. Han var far till Carl Sven-Roland K (1905—66). Sven-Roland K blev med dr 1942, docent i röntgendiagnostik vid Kl 1944, överläkare vid dess barnkliniska röntgenavdelning 1951 o prof i röntgendiagnostik i Gbg 1958. Han ägnade stort intresse åt de tekniska aspekterna på utrustningen vid en modern röntgenavdelning o konstruerade nya apparater i samarbete med tekniker. K 6 var far till fd VD vid AB Nyköpings automobilfabrik bergsingenjör Carl K (f 1901) o bitr skolöverläkaren med lic Knut Jonas K (1907—60). K 7 var far till VD i sjöförsäkringsab Gauthiod fd generalkonsul Gunnar K (f 1896) o fd direktören för Sv turisttrafikförbundet fil lic Georg K:son K (f 1899).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1 (1918); J A Almquist, Graningeverken (1909), s 177 f, 188, 230 f; T Althin, Papyrus 1895—1945 (1945), s 56, 62; S Andersson, Alnarps matr (1935); A Att-man, Gbg 1863—1913 resp 1913—62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1—2, 1963); BachCl; d:o 1769—1969 (1969); G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 1829—1929 (1929); S Brisman, Ab Gbgs bank 1848— 1923 (1923), s 8 f; G Dahlquist, En ädlings tanke. Stiftelsen För Sverige o Kristen Tro 1915—40 (1941); Th Ekelund, Brukspatron Ernst Anders K (Karlstads stifts julbok 24, 1935); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); H Frö-ding, Gbgs donatorer, 3 (1916), s 108—18; dens, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); Handl:ar rör donationer i Gbg, 3, 5 (1902—16); I Holm, Harry Martinson (1960); KI:s hist 1910—60, 2—4 (1960); Carl C:son K, Släkten K (1969); Ernst A K, Evighetsfläktar under jordevandringen (Hågk o livsintr [1], 1921); Ragnar R:son K, Jonas Anders K:s gren av gbgssläkten K (1939); M Lagerberg, Gbgare, 2 (1914), s 43 f, 73 f; G Lagerström o H Erickson, Fullmäktige i Jern-kontoret 1747—1947 (1947); K Lindblom, Sven Roland K 50 år (SvD 2 juni 1955); L Luthander, Västergötland, 1 (Slott o herresäten i Sverige, 1968), s 91—94, 2 (d:o, d:o), s 50 ff, 54 ff; [E Långström,] Matr över Gbgs handelsinst:s elever, 2 (1951); P v Möller, Halländska herregårdar (1871), s 55 f; G Rodhe, Knut K in memoriam (SvD 11 aug 1960); C Sjöström, Alnarps M 1862—1912 (1912); Skara hm; Sv läkare (1959); Sv släktkal 1962 (1962); SvTeknF; L Ulvenstam, Harry Martinson (1950), s 26; William G K död (DN 15 jan 1950); U Wittrock, Ellen Keys väg från kristendom till livstro (1953); Örnberg, 2 (1886; tr 1885).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjellberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11514, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11514
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjellberg, släkter, urn:sbl:11514, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se