Kjellberg, släkterBand 21 (1975-1977), sida 191.

Biografi

Kjellberg, släkt, härstammande från den enligt uppgift (Örnberg) i Finland födde tullnären Daniel Springfeldt (d 1743) i Kristinehamn, vars änka gifte om sig med glasmästaren Eric K (1705—73) i samma stad, vilken 1745 inflyttat från Örebro. Hennes son i första giftet glasmästaren Johan K (1737—91) i Kristinehamn upptog styvfaderns namn. Hans son glasmästaren Daniel K (f 1764 el 1765; d 1806) i samma stad var i äktenskap med en syster till prof Carl Fredrik Fallen (bd 15) far till provinsialläkaren med dr Carl Fredrik K (1802—72) i Vänersborg. En av dennes döttrar hade i äktenskap med lantbruksingenjören Axel Victor Uddman flera barn, som antog namnet K, bl a skulptrisen o konsthantverkaren Agnes Augusta Emilia Eleonora K (1869—1937), gift de Frumerie (bd 16). Hennes morbror Oscar Emil K (1844—1923) var disponent vid Kristinehamns mekaniska verkstad 1880—93, därefter konsulterande ingenjör i Sthlm o verksam som uppfinnare. Emil K var i äktenskap med en dotter till Petter Carlsson K (s 193) far till läkaren Gerda Elisabet K (se nedan). Hennes syster Astrid Mathilda K-Juel (1877—1965), g m författaren Erik Juel (bd 20), förestod målarskolor i Berlin 1915—17 o i Sthlm 1917—20 samt var därefter länge lärarinna i teckning o konsthistoria vid Franska skolan i Sthlm. Hon gjorde sig främst känd som porträttmålarinna men skrev även en roman. Deras bror ingenjör Carl Fredrik Gunnar K (1879—1953) i Sthlm, som var g m en syster till Erik Juel, var i yngre år verksam i USA, Ryssland o Danmark. Gunnar K konstruerade bl a fotogenmotorer för minutläggningsbåtar, en artilleritraktor, förgasare för tyngre brännoljor o en växellåda. Deras andre bror, vägingenjören i Hallands län major Sven Ivar Gullek K (1882—1967), som 1912—13 varit i turkisk tjänst, återtog namnet Springfeldt.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: TJ Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); P Asplund, Sven Spring-feldt in memoriam (SvD 11 maj 1967); Astrid K-Juel (SvD 4 aug 1965); S G Dahl, Lä-rovärksmatr för läsåren 1897—99 (1900); G Hasselberg, Tiden 1834—1944 (Vänersborgs hist, 2, 1944); Gerda K, Mor o kamrat (Min mor, 1950); dens, Hänt o sant (1951); dens, Mera hänt o sant (1970); Konstnärinnan Astrid K-Juel (DN 14 juli 1952); H Lagergren, Kristinehamns familjebok (1893); T P[almér], Astrid Mathilda K-Juel (SKL 3, 1957); S S[andströ]m o S A S[vensson], Agnes Augusta Emilia Eleonora de Frumerie (SKL 2, 1953); C Sjöström, Vermlands nation i Lund 1682—1907 (1908); SLH 1:4—5 o 2:1 (1835—73), 4:3 (1933), s 67; SMoK; SPG; Sv förfdex 1900—40 (1942); SvTeknF; Örnberg, 5, 12 (1889—98). — N Hagström, Lärare o studenter vid Sthlms reallärov . . . (1941), s 347.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjellberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11515, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11515
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjellberg, släkter, urn:sbl:11515, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se