Kjellberg, släkterBand 21 (1975-1977), sida 197.

Biografi

Kjellberg, släkt, härstammande från inspektören Anders K (1735—1811) i Borgebol, Värmskog, Värml, som enligt obestyrkt uppgift (Larssonska släktverket) var född i Källby, Skar. Han var far till provinsialläkaren i Uddevalla med dr Sven Kellberg (1784—1863). Dennes äldre bror kontraktsprosten Anders K (1781—1844) i Tösse, Älvsb, var far till Gustafva Elisabet (Betty) K (1821—1914). Betty K var en tid husföreståndarinna hos landshövdingparet Adolf o Agnes Hamilton i Uppsala men var även verksam som översättare, grundade 1879 tidskriften Läsning för hemmet o skrev under pseudonymen "en tacksam vän" en biografi över Pontus Wikner (1888; 3 tillök uppl 1912 med suppl 1913). Brev till henne från denne finns i UUB liksom ms av honom, som tillhört henne.

Anders K:s o Sven Kellbergs äldre bror kommissionslantmätaren Nils K (1776— 1833) på Sveanäs i Alster, Värml, var far till Adolf K (1828—84), som disputerade på Studier i läran om lymphkärlens ursprung (1861) o blev med dr 1862, adjunkt i pediatrik vid Kl 1861 (tilltr 1864), eo prof i samma ämne 1879 o prof 1882, varjämte han blev överläkare vid Allmänna barnhuset 1883. Hans viktigaste avhandling var Om den parenkymatösa nefritens förekomst i den späda barnaåldern såsom komplikation till andra sjukdomar (Nord med arkiv, 1: 3: 16, 1869). Hans dotter Zelma Lovisa K (1866—1941) är känd genom sina donationer bl a av sin mors silversamling till NordM o av mer än 230 000 kr till Sv läkaresällskapet för fonden "Prof o prof:skan Adolf K:s minne" till understöd åt behövande sv läkare samt deras änkor o barn. Adolf K:s bror prof Nils Gustaf K (K 1) var far till ingenjör Nils K (1859—1921), som 1888—89 studerade basiska martinverk på kontinenten o 1897 anlade Sthlms stålgjuteri vid Vårtan, som han drev 1897—1901. Han blev byrådirektör vid Patent- o registreringsverket 1915. Hans bror prof Anders Lennart K (K 2) var far till docenten Ernst Gustaf Ulrik K (K 3) o till pianisten o pianopedagogen Fritjof K (f 1901). Deras bror eo hospitalsläkaren Nils Anders Adolf K (1895—1927) i Uppsala var g m sedermera rektorn för Elementarläroverket för flickor i Uppsala Ragni K, f Ernberg (f 1901).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Larssonska släktverket, Kristinehamns läroverks handskriftssaml.

H Bergstrand, Sv läkaresällsk 150 år (1958), s 121; L Bygden, Sv anonym- o pseudonymlexikon (1974); O Croneborg, Några minnen från studenttiden (Hågk o livsintr, 18, 2 uppl, 1937), s 100 f, 106; Ekstrand; T Gårdlund, Industrialismens samhälle (1942); H Hamilton, Hågkomster (1928); Karlstads hm, 4 (1970), s 261, 5 (1973); KI:s hist (1910), 2, 3, s 321—25, 360; d:o 1910—60, 1:2 (1960); S Kristiansson, Uddevalla stads hist, 3 (1956); D Lange, Pontus Wikner som vitter förf (1946); S Lei-jonhufvud, Sophie Adlersparre, 2 (1923), s 268; S[igur]d L[ové]n, Adolf K (Ny ill tidn 1884); Lundstedt; Miljongåvor i all tysthet (DN 25 april 1942); H Nyblom, Föräldra-minnen (1949); O Th Sandahl, Adolf K (Svea 1885); SLH 1:2,4,5, 2:1 (1823—73); SMoK; SPG; SvTeknF. — NE H[ammar-stedt], Redogörelse för NordM:s utveckling o förvaltning år 1912 (bil till Fataburen 1913), s 22 f; [G] Up[mar]k, Professorskan Thérése K:s silfversamling (Fataburen 1913).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjellberg, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11517
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjellberg, släkter, urn:sbl:11517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se