Kleen, af Kleen, släkterBand 21 (1975-1977), sida 244.

Biografi

Kleen (af K), släkt, härstammande från klockaren Henrik K (d 1740) i (Kalls-) Nöbbelöv, Malm. Hans son kvartermästaren Jöns K (1728—1801) i Husie, Malm, deltog i pommerska kriget. Han var far till kvartermästaren Anders K (1758—1809) i Annelöv, Malm, som blev tillfångatagen vid "Viborgska gatloppet" 1790. Dennes son kvartermästaren Johan Berndt K (1784—1834) i Annelöv var i äktenskap med en faster till prof Martin Weibull farmors far till författaren Johan Emil K (K 4).

Johan Berndt K:s bror sedermera generallöjtnant Johan (enl fdb Jöns) K (K 1) adlades 1858 enl RF § 37 med namnet af K. Dennes son major Johan Gustaf K (1839—85) var 1878—81 den förste ordinarie chefen för generalstabens nybildade krigshistoriska avdelning o tog framför allt genom sin uppsats Anteckningar om sv KrA (KrVA:s tidskr 1880) initiativ till förvärv för KrA:s räkning av enskilda arkiv o överflyttning dit av arkivalier från andra offentliga samlingar. Gustaf K:s bror ministre plénipotentiaire Fredrik Herman Richard K (K 2) var far till Nils Richardsson K (1872—1965), som blev civilingenjör vid KTH 1894 o agronom vid Ultuna lantbruksinstitut 1896. Han brukade från 1897 godset Valinge i Stigtomta, Söd, som testamenterats till honom o hans syskon av deras morfar hovmarskalken Nils Adolf Wattrang. Han blev snart ensam ägare till detta o gjorde det till en mönstergård. Mest känd blev han genom sina i praktisk drift omsatta teorier o erfarenheter inom betesskötseln, o han publicerade även skrifter inom detta område. 1917 blev han ledamot av fodermedels- o produktionskommittéerna. Han blev LLA 1910 o HedLLA 1937. K fick Södermanlands läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1923 o LA:s stora guldmedalj 1928 samt blev agronomie hedersdr 1949. Hans syster konstnärinnan Tyra K (1874—1951) är representerad i NM med teckningar o litografier o med litografier även i KB. Hon blev även känd genom sina rikt illustrerade skildringar från Bali o Java. Gustaf o Richard K:s bror med dr Emil Andreas Gabriel K (K 3) var far till författarinnan Else K (K 5) o överste Carl William (Willy) K (K 6). Gustaf, Richard o Emil K:s äldste bror, kapten Casper Erland Nils Viktor K (1837—75), var farfar till ambassadören Erland K (f 1911).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Riksens ständers kammarkontors huvudbok för Malmöhus län 1740: längd över inhyses i Kalls—Nöbbelöv, RA; Arméns pensionskassas meritband 20 1/2, KrA; Biografica, RHA; Lunds domkap:s arkiv F II e:18, LLA.

T J Arne, Svenskarna o österlandet (1952); B Broomé, KrA o de privata arkiven (PHT 1958); A Karpeles, A note on Tyra de K (United Asia, 3: 6, 1951); G L[ilja], Tyra K (SKL 3, 1957) o där anf litt; O Lindberg, Landsstaten i Malm o Krist 1719—1917 (1919), s 223, 309; Matr över styrmedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinst 1848—1932 (1932); N Sjöberg, Valinge (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Södermanland, 1908); E Sjögren, Nils R:son K in memoriam (SvD 3 juli 1965); G Sjöström, Skånska nationen före afdelningarnes tid (1897); dens, d:o 1833—89 (1904); SMoK; [B O Stackelberg,] Johan Gustaf K (KrVAH 1886, s 123—126); Sv förfdex 1900—40, 1(1942); d:o 1941—50 (1953); SvTeknF; T Uggla o V Ljungfors, Sv släkter (1908), s 69; G G Weibull, Släkten Weibull (1911), s 41. — B Broomé, Krigshist avd:s förhist o verksamhet t o m 1917 (Aktuellt o historiskt 1973), s 179; Generalstaben 1873—1923 (1923); SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kleen, af Kleen, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11563, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11563
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kleen, af Kleen, släkter, urn:sbl:11563, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se