N F Helge Koch, von

Född:1870-01-25 – Svea Livgardes församling, Stockholms län
Död:1924-03-11 – Danderyds församling, Stockholms län

Matematiker


Band 21 (1975-1977), sida 431.

Meriter

3 von Koch, Nils Fabian Helge, f 25 jan 1870 i Sthlm, Livg till häst, d 11 mars 1924 i Danderyd, Sth. Föräldrar: författaren överstelöjtnanten Richert Vogt v K o frih Agathe Henriette Wrede. Mogenhetsex vid h reallärov i Sthlm vt 87, inskr vid StH ht 87, inskr vid UU ht 88, FK där 29 jan 89, FL 30 jan 92, disp 25 maj 92, FD 31 maj 92, doc i matematik vid StH 26 maj 92, tf prof i flera perioder 93—99 o 04—05, prof i ren matematik vid KTH 27 okt 05, vid StH i samma ämne från 13 juli 11. — LVA 10, LVS 22.

G 23 sept 93 i Sthlm, Hedv El, m Signe Sofia Charlotta Neijber, f 29 okt 69 där, Klara, d 14 juli 51 i Danderyd, dtr till stadsmäklaren Magnus Julius N o Augusta Henriette Moll.

Biografi

Helge v K gjorde betydande insatser på flera områden av matematiken. Den främsta är hans arbeten inom teorin för ett system av oändligt många linjära ekvationer, o studiet av de matriser som framkommer ur sådana ekvationssystem. Av särskilt intresse är avhandlingen Sur les déterminants infinis et les équations différentielles linéaires (Acta Mathematica 1892—93).

Studiet av oändligt många ekvationer med oändligt många obekanta är betydligt äldre; Fourier hade t ex på ett ur matematisk synpunkt mycket otillfredställande sätt använt oändligt många ekvationer i sin banbrytande Théorie analytique de la chaleur 1807. En stringent studie av sådana system börjar först 84—85 genom Poincaré. Härtill kommer arbeten av bl a Fuchs, Picard o Mittag-Leffler, som var K:s lärare. På det här nämnda området lämnade K fundamentala bidrag med sammanlagt ett 20-tal avhandlingar. Härigenom fick dessutom Fredholm (bd 16) nyckeln till lösningen av sin berömda integralekvation.

Också på flera andra matematiska fält var K verksam. Han publicerade en rad uppsatser inom analytisk talteori, där det gällde den svåra frågan om primtalens för» delning, t ex i Sur la distribution des nombres premiers (Acta Math 01 o 10, med titeln Contribution à la théorie des nombres premiers). — K utvidgade också resultat, som nåtts av Mittag-Leffler i dennes kända "stjärnteorem" för fortsättningen av analytiska funktioner, t ex i Sur le prolongement analytique d'une série de Taylor (Acta Math 03).

Författare

Tord HallSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från K i KB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Table des travaux ma-thématiques de Helge von Koch (Acta mathematica, Bd 45, Djursholm (tr Upps) 1925, 4:o, s 345—348).

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 13 juli 1911, nr 3, RA.

T Althin, KTH 1912—62 (1970); Dictio-nary of Scientific Biography, 7 (1973); Sv TeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
N F Helge Koch, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11688, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Hall), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11688
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
N F Helge Koch, von, urn:sbl:11688, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Hall), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se