Kol

Död:senast 1172/73

Kung


Band 21 (1975-1977), sida 467.

Meriter

Kol, d senast 1172 eller 1173. Far: konung Sverker d ä:s son Jon jarl (bd 20). Konung av Sverige eller del därav från tidigast 67.

Biografi

K, vars namn uppges tidigare ha burits av konung Sverkers farfar, nämnes med kungatitel i västgötalagens från 1200-talets mitt härrörande kungakrönika, i vilken han liksom konung Burislev (bd 6) uppges ha dödats av konung Knut Eriksson (s 384) efter konung Karl Sverkerssons (bd 20) fall 67. I motsats till Burislev förekommer han även i en rad medeltida kungalängder (Bolin, s 163). Enligt en i 1500-talsavskrift känd medeltida genealogi var K liksom konung Burislev o en i övrigt okänd Ubbe "fortis" (den starke eller tappre) son till Karl Sverkerssons bror "Johannes dux", på Island kallad Jon jarl. Burislev har identifierats med en i konung Valdemars jordebok nämnd son till konung Sverker med detta namn, men detta kan vara en annan person (Ahnlund 1948, s 318). Den i litteraturen ofta förekommande uppgiften, att K var son till Sverker, saknar stöd i källmaterialet o är uteslutande en namnkombination (Suhm; Munch).

Med uppgifterna om kampen mellan Knut Eriksson o Karl Sverkerssons brorsöner har sammanställts påvebrev från 71 eller 72. Av dessa är ett adresserat till ärkebiskopen i Uppsala o hans suffraganer samt jarlen Guttorm (bd 17) utan att någon konung namnes. Ett annat är adresserat till svearnas o götarnas konung "K" (endast begynnelsebokstaven utsatt), vilket föranlett diskussion, om det är K eller Knut Eriksson som åsyftas.

En kungalängd från 1300-talet, känd i handskrift från 1400-talet, uppger, att K föll i Bjälbo, ög, där Burislev enligt Messenius skall ha dödats 69.

K nämnes även i en 1500-talsexcerpt ur en uppteckning om donationer till Vreta kloster, enligt vilken två attungar i "Lunda vid Forss" donerats till detta kloster för hans själ. Ett fragment av en 1500-talsavskrift av samma uppteckning uppger emellertid i stället, att donationen av två attungar i "Lundby vid Fårs" — troligen Lundby i Eskilstuna-Fors — gjorts för konung Karls själ.

Att K, såsom hävdats (Schück), skulle vara identisk med en "Coli de Sco" eller "Kolo de Sco", som förekommer i ett brev från Karl Sverkerssons tid o ett från Knut Erikssons, förefaller osannolikt, särskilt som denne i båda breven nämnes utan titel.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Vreta klosters äldsta donatorer (HT 1945), s 321, 329, 332, 337, 339, 341, 344 f, 347; dens, Till frågan om den äldsta Erikskulten i Sverige (HT 1948), s 301, 303, 316 ff; N Beckman, Ur vår äldsta bok (1912), s 36, 41; S Bolin, Om Nordens äldsta historieforskning (1931), s 163, 167, 179—83, 191; E Carlsson, Erikskultens uppkomst. Påven Alexander III:s brev till svearnas o göternas konung K (Saga o sed 1938), s 117 ff, 123, 125 f, 128; H Gilling-stam, Ett nytt bidrag till kunskapen om Vreta klosters äldsta historia (HT 1948); I Lind-quist, Västgötalagens litterära bilagor (Skr utg av VSL, 26, 1941), s 43; J Messenius, Scondia illustrata, 2 (1700), s 8, 12 (1703), s 106; P A Munch, Det norske Folks Historie, 3 (1857), s 28 f; A Schiick, Från Viby till Bjälbo (Fornv 1951); dens, Till den "Erikska ättens" historia (HT 1953), s 35, 39; A Sta-de, Påvebrevet till "konung K" (KÅ 1938), s 143 f, 148 f, 151 f; A M Strinnholm, Sv folkets hist, 4—5 (1852—54); P F Suhm, Historie af Danmark, 7 (1800); G T Westin, Historieskrivaren Olaus Petri (1946), s 10, 273, 503, 505; K B Westman, Den sv kyrkans utveckling från S:t Bernhards tidevarv till In-nocentius III:s (1915), s 145, 156, 162, 167. ¦— C Weibull, Nutida sv historiker (sc 1943), s 167.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kol, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11708
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kol, urn:sbl:11708, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se