Thorgny O B N Krok

Född:1834-03-30 – Uddevalla församling, Västra Götalands län
Död:1921-05-17 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Botanist, Folkskollärare


Band 21 (1975-1977), sida 587.

Meriter

Krok, Thorgny Ossian Bolivar Napoleon, f 30 mars 1834 i Uddevalla, d 17 maj 1921 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: advokaten Johan Peter K o Carolina Elisabet Uttermarck. Inskr vid UU 1 dec 52, extra lärare vid Maria lärov i Sthlm ht 61—ht 63, kollega där 28 juli 63, extra lärare vid h lärarinneseminariet ht 65—ht 74, led av matematisk-naturvetensk kommissionen april 69—okt 71, extra lär vid Sthlms folkskollärarseminarium 74—76, adjunkt vid Sthlms södra latinlärov 79—99, eo lektor där 85—86.

G 3 juli 67 i Uddevalla m Amalia (Amy) Gottfrida Hallberg, f 16 okt 46 där, d 26 juni 15 i Sthlm, Gustav Vasa, dtr till handl Peter H o Anna Catharina Krok.

Biografi

Thorgny K:s håg för växtsystematik väcktes under gymnasieåren i Gbg av hans lärare botanisten C J Lindeberg. I Uppsala togs han väl omhand av J E Areschoug o Elias Fries, fängslades helt av botaniken o fick ingen tid över för ordnade studier i de många andra ämnen som krävdes för examen. Enligt egen utsago saknade han förmåga att inskränka sig till de "nödvändiga läxor" som fordrades för betyg. Han stannade 15 terminer vid univ o drog sig fram som amanuens vid Botaniska trädgården, lärare vid Ultuna lantbruksinstitut o kollegiegivare i botanik. Han blev ansedd som överliggare o till den grad överhopad med förebråelser o goda råd av vänner o gynnare, att han 1861 för en tid bröt alla förbindelser med Uppsala, sedan han lyckats få ett vikariat vid Maria femklassiga läroverk i Sthlm.

Man försökte förmå honom att återvända till univ — Areschoug ställde tom i utsikt att kalla honom till ograduerad docent — men K fann sig väl tillrätta i Sthlm o fick efter tre terminer dispens för ordinarie tjänst. I sin ansökan åberopade han bl a sitt då i manus färdiga första större vetenskapliga arbete Anteckningar till en monografi öfver växtfamiljen Valerianeae, som senare trycktes i VAH. 63 blev K ord kollega i naturlära, engelska, historia o geografi vid Maria skola, o då denna 79 uppgick i det nybildade Södra latinläroverket — längre fram Södermalms h a läroverk — blev han adjunkt o fick hand även om gymnasisternas undervisning i botanik. Bedömningarna av hans mångåriga lärargärning har skiftat. Den unge gänglige K med vackra röda polisonger var omtyckt o spred trivsel o läslust. Från hans senare tjänsteår förmedlar elever o kolleger bilden av en svår herbariegranskare, en sträng o knarrig man med väldiga knävelborrar, skarpa drag o isgrå ögon.

69 blev K ledamot av en kommission, som hade i uppdrag att granska läroböcker i matematik o naturvetenskap. Kunnig o ytterligt samvetsgrann nagelfor han floror o botaniska läroböcker o fann många fel. Resultatet blev ett av delvis småaktiga o diskutabla anmärkningar fyllt protokoll, som med tvekan undertecknades av medbedömaren Carl Hartman o som skaffade K bittra ovänner bland läroboksförfattarna.

Som botanist var K framförallt systematiker o florist o ägnade sig huvudsakligen åt kärlväxterna. Han lämnade bidrag till 11 uppl av Hartmans flora. Efter Hartmans död fick han i uppdrag av arvingarna att ge ut en 12 uppl, av vilken endast häfte 1 blev tryckt 89. 6 år tidigare hade han i kompanjonskap med specialisten på mångformiga växtsläkten rektor S Almquist utarbetat Svensk flora för skolor 1. Fanerogamer, som snart kom att användas som lärobok i samtliga läroverk. Den trycktes under K:s livstid i 15 uppl o såldes i mer än 100 000 ex. En senare utgiven del 2, som behandlade kryptogamerna, kom under samma tid ut i 4 uppl. Florans stora framgång berodde på dess pedagogiska uppläggning, lämpliga format o låga pris. Stor vikt fästes vid växternas sv namn. I tron att sådana på alger o mossor skulle öka intresset för dessa i skolorna snålt behandlade växtgrupper, bemödade sig K att förse dem med mer eller mindre lyckade namn, ofta översättningslån från danska.

K:s storverk, Bibliotheca botanica suecana, enligt den amerikanske bibliografen J H Barnhart den bästa nationella botaniska bibliografi som någonsin skrivits, kom ut först efter hans död. Han började arbetet under sina tidiga uppsalaår. När han pensionerades, ansåg han det i det närmaste tryckfärdigt, men under resten av livet fullständigade han sitt manuskript. Det gällde att förteckna alla skrifter med anknytning till sv botanik — ingenting förtecknades som inte K haft i sin hand — o att skaffa fram biografiska data om deras författare. I sitt testamente uppdrog K åt sin lärarkollega F R Aulin o prof G Lindman att ytterligare korrigera manuskriptet o ombesörja tryckningen. När Aulin dog, övertogs hans uppgift av fd adjunkten Karl Johansson, o 25 trycktes verket.

K hörde till stiftarna av Sthlms naturvetenskapliga sällskap o Sthlms botaniska sällskap. Han levde sparsamt, o tack vare floran, som enl hans egen utsago var "en riktig liten guldgruva", kunde han frikostigt hjälpa släktingar o vänner. Sitt herbarium, sin botaniska boksamling o sin sprättkäpp av korkek skänkte han till Riksmuseum. Enligt hans testamente fick VA 30 000 kr, vars ränta skulle stödja botaniska forskningsresor, o Södermalms o Uddevalla läroverk blev ihågkomna med stipendiefonder.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till K från flertalet samtida sv botanister o ms bl a till Bibliotheca botanica suecana i VA. Brev från K i LUB (till F W G Areschoug o S S Murbeck), NordM, UUB (till E o Th Fries, W Arnell o C Hartman o VA (bl a till N J Andersson, A Nathorst o V Wittrock).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1857—1919 se Th. O. B. N. Krok, Bibliotheca botanica Suecana . . . Upps .. . 1925, s 357—359. Jfr F R Aulin, Utgivna skrifter (Svensk botanisk tidskrift, bd 16, 1922, Upps, s 313 f). — Svensk flora för skolor. 1. Fanerogamer. 17. uppl översedd o utg av E Almquist Sthlm 1921. 297 s. (Tills med S Almquist.) 18.—19. uppl 1923, 1926. 20. uppl 1928. 302 s. 2. tr 1930. 21. uppl 1933. 22. uppl 1935. 386 s. 2.-3. tr 1938, 1942. 23. uppl 1945. 2.-5. tr 1948, 1950, 1952, 1955. 24. uppl 1956. IV, 403 s, 96 pl-bl. [Variantuppl av denna o följ uppl utan pl.] 2.-5. tr 1956, 1957, 1958, 1959. 25. uppl 1960. 2.-3. tr 1962, 1974. — Biblio-theca botanica Suecana ab antiquissimis tem-poribus ad finem anni MGMXVIII. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider tom 1918. Utg efter författarens död [av F R Aulin o GAM Lindman]. Upps ... 1925. 4:o. XVI, 799 s. — Svensk flora för skolor. 2. Kryptogamer (utom ormbunksväxter). 5. uppl utg av E Almquist. Sthlm 1932. VIII, 360 s. (Tills med S Almquist.) 6. uppl 1947. VII, 376 s. 7. uppl 1962. VIII, 390 s. 2. tr 1969. — Svensk skolflora. Fanerogamer och ormbunksväxter. Utg av E Almquist. Sthlm 1957. VI, 183 s, 96 pl-bl. (Tills m S Almquist.) 2. uppl 1961. VI, 185 s, 96 pl-bl.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 28 juli 1863, nr 12; Undervisn:kommissionen 1869. Matematik o naturvetensk, RA.

L G Andersson, Prästgårdsminnen från Vagnhärad o Brännkyrka (1957); Art:ar i SvD 18 sept 1910 o 29 mars 1914; F R Aulin, In memoriam Th O B N K (Sv botanisk tidskr 1922); J H Barnhart, Biographical notes upon botanists, vol 2 (1965); F de Brun, Minnen från Maria skola o Södra latin (1930); S Fries, Sv växtnamn i riksspråk o dialekt (Acta universitas Umensis, 5, 1975); H J Jansson, Några minnen från gamla Maria skola på 1870-talet (Hågk o livsintr, 5, 1924); Krok; N Lundqvist, Minnen 1904— 1941 (ASU 67, 1943); nekr i Bohusläningen 21 maj 1921; H Swensson, Utkast till en människa (1949).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thorgny O B N Krok, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11780, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11780
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thorgny O B N Krok, urn:sbl:11780, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2024-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se