Conrad (Curt) Christoff Königsmarck

Född:1634-03-24 – Tyskland (i Hannover)
Död:1673-10-31 – Tyskland (vid Bonn)

Krigare


Band 21 (1975-1977), sida 781.

Meriter

2 Königsmarck, Conrad (Curt) Christoff, son till K 1, f 24 mars 1634 i Hannover, d 31 okt 1673 vid Bonn. Inskr vid univ i Leiden trol febr 50, i Strasbourg, Tübingen o Leipzig 51, utrikes resor 51—54, major vid Fabian Fersens reg 54, chef för ett rytterireg i Bremen 8 febr 55, överste för ett sammanslaget rytterireg aug 60— 16 sept 61, överkommendant i Bremen o Verden 24 sept 62, generalmajor av infanteriet 23 febr 64, vice guvernör över Bremen o Verden 17 sept 64, rikstygmästare 21 jan 73, generallöjtn av infanteriet i holländsk tjänst 73.

G 27 nov 57 i Frederiksodde, Danmark, m frih Maria Christina Wrangel, f 28 aug 37, d 17 sept 91 i Sthlm, dtr till riksrådet o fältmarskalken Herman W o Amalia Magdalena av Nassau.

Biografi

Efter sedvanlig universitetsutbildning o peregrinationsresa blev K 20 år gammal major. Inför Karl X Gustavs krig med Polen åtog han sig nyåret 55 att värva ett regemente ryttare i Bremen. Värvningen understöddes av fadern, o i juni drog K som nybliven överste med sitt regemente ut i kriget. Efter förlustrika strider, där han f ö gjorde sig skyldig till svåra övergrepp (benådades till livet men dömdes till landsförvisning, RR 30 nov 55), värvade han följande år nytt krigsfolk i Bremen.

K deltog i fälttåget mot Danmark o i marschen över Bält. Under striden vid Iversnes på Fyn sjönk en del av hans regemente genom isen o drunknade. I nov 59 blev K tillfångatagen av danskarna på Fyn men utlöste sig ur fångenskapen följande år. K blev 62 chef för ett nyuppsatt fotregemente i Bremen o utnämndes 64 till generalmajor o vice guvernör över Bremen o Verden. Sommaren 69 deltog han i venetianarnas försvar av Candia på Kreta. Han gjorde på hemvägen uppehåll bl a i Rom o framför allt i Venedig, där han högtidligen avtackades för sina tjänster.

Mellan K o riksmarsken C G Wrangel rådde sedan länge ett spänt förhållande, som 70—71 ledde till öppen konflikt. Denna rörde en av Wrangel upphävd fänriksutnämning vid K:s regemente o kom att behandlas vid ej mindre än sju riksrådssammanträden. Konflikten har setts som förklaring till att K uppträdde utmanande färggrant klädd vid Wrangels sons begravning i Riddarholmskyrkan i dec 70. I jan 73 erhöll K befattningen som rikstygmästare men gick s å i holländsk tjänst o stupade som holländsk general vid Bonn.

K:s hustru, den vackra Maria Christina Wrangel, bodde efter makens död i Hamburg, där hennes hem blev en samlingsplats för sv diplomater o köpmän. Hösten 75 försträckte hon medel till sv kronan för krigsrustningar. Hon flyttade sedan till Sverige, där hon drabbades hårt av reduktionen.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Rester av K:s privatarkiv i Rydboholms-saml (E 7751—53 o 7835—38; främst rörande stärbhuset), RA. Skriv:er från K till K M:t i Bremensia, vol 12 o 55, o i Skriv:er till konungen, RA. Brev från K. bl a till C G Wrangel i Skoklostersaml (E 8190 o 8396; 42 st, 1657—73) o M G De la Gardie (12 st, 1663—71).

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, personalier i Rydboholmssaml, E 8098, RA.

K-R Böhme, Bremisch-verdische Staatsfi-nanzen 1645—1676 (1967); J L Carlbom, Tre dagars slaget vid Warschau (1906), s 12 f, 80; dens, Karl X Gustav från Weichseln till Bält 1657. Tåget öfver Bält o freden i Ro-skilde 1658 (1910); B Steckzén, Krigskollegii hist, 1 (1930); G Tessin, Die deutschen Regi-menter der Krone Schweden, 1—2 (Köln 1965—67); N Wimarson, Sveriges krig i Tyskland 1675—1679, 3 (1912); G Witt-rock, Valda bref till M G de la Gardie från fränder o vänner 1656—78 (HT 1913), s 305; dens, Karl XI :s förmyndares finanspolitik . . . 1668—72 (1917), särsk s 47 ff o 77.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Conrad (Curt) Christoff Königsmarck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11941, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2023-03-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11941
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Conrad (Curt) Christoff Königsmarck, urn:sbl:11941, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2023-03-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se