Reimer N Johansson

Född:1893-11-17 – Norrby församling, Västmanlands län
Död:1967-02-04 – Sala stadsförsamling, Västmanlands län

Lantbrukare, Kommunalpolitiker, Landshövding


Band 20 (1973-1975), sida 309.

Meriter

Johansson, Reimer Napoleon, f 17 nov 1893 i Norrby, Vm, d 4 febr 1967 i Sala. Föräldrar: lantbrukaren Karl August J o Ellen Matilda Eriksson. Lantbrukare i Norrbäck, Norrby, elev vid Tärna folkhögsk 11—12, vid lantmannask där 14—15, ordf i kommunalnämnden i Norrby 29—41, led av organi-sationskomm för den lantbrukskemiska kontrollverksamheten 30 juni 38—30 maj 39, ordf i egnahemsnämnden i Västmanlands län 40—42, i Mjölkcentralen i Sthlm 40— 42, i Sveriges lantbruksförbund 41, v ordf i Statens livsmedelskommission o led för dess produktionsavd 41—44, led av jordbruks-komm maj 42—aug 45, ordf i Sv mejeriernas riksfören 42—43, landsh i Hallands län 1 okt 43—59, ordf i mejeriutredn nov 43— nov 44, ordf i hushålln: sällskapens förb 48 —59. — LLA 50.

G 1) 7 juli 16 i Norrby m Elsa Maria Eriksson, f 5 maj 94 där, d 29 juli 44 i Halmstad, dtr till lantbrukaren Karl August E o Johanna Matilda Johansson; 2) 6 jan 46 i Gårdsby, Kron, m FD Karin Emilia Breimer, f 7 juli 03 i Gbg, Domk, dtr till civ:ing Jonas Michael B o Eugenie Rapp-Lübecker, samt tidigare g Danver.

Biografi

Efter slutad folkskola började Reimer J att arbeta på släktgården i Norrbäck för att efter folkhögskola och lantmannaskola svara för skötseln av denna. Efter faderns död 1930 övertog han gården, som sedan mitten av 1500-talet varit i släktens ägo. Redan dessförinnan hade han som sitt första offentliga uppdrag valts till vattenrättsnämndeman och några och tjugo år gammal under första världskriget utsågs till ordf i socknens livsmedelsnämnd. Hans praktiska läggning och förmåga att jämka stridande viljor förde honom snart till ordförandeposten i ortens mejeriförening. Därmed knöts han tidigt till ett verksamhetsfält, där han som ordf i Sv mejeriernas riksförening och senare i Sveriges lantbruksförbund kom att göra riksomfattande insatser. Under kriget kallades han till posten som vice ordf i livsmedelskommissionen, där hans allmänna vidsyn och förmåga att finna realistiskt genomförbara lösningar var ovärderliga tillgångar. Under hans ledning genomfördes den för folkförsörjningen mycket vitala 3-procentiga mj ölkstandardiseringen.

J blev 1943 landshövding i Hallands län och avslutade därmed en i sitt slag unik karriär som han gjort utan stöd av vanliga politiska meriter. Med honom fick detta jordbrukslän för första gången på landshövdingestolen en man med praktisk anknytning till jordbruket. J ägde en sällsynt förmåga att kunna överblicka länets utvecklingsmöjligheter på skilda områden och personligen sätta sig in i de många problem, som krävde sin lösning. Han blev med sitt goda humör, sitt trygga väsen och sin rättframma humor allmänt omtyckt av sina läns-bor, som med användandet av en äkta provinsialism betecknade honom som "gohällig". Få länschefer har nått en sådan kontakt som han med skilda befolkningslager. Som chef för länsstyrelsen såg han i ett gott samarbete den naturliga förutsättningen för arbetsglädje och trivsel. Byråkratism var honom helt främmande och han var särskilt mån att hos sina medarbetare inskärpa vikten av objektivitet. Dessa å sin sida lärde sig uppskatta honom för hans intuitiva förmåga att finna lösningar på de mest invecklade problem.

J:s ljusa lynne och livsbejakande optimism i förening med hans stora generositet gav honom vänner inom alla läger. I residenset på Halmstads slott möttes alla av stor gästfrihet — länsbor, regeringsledamöter och kunglighet.

Författare

Eric HäggeSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Art i DN 14 nov 1959; H Petersson, Hövding bland jordgubbar [R J] (Perspektiv 1960). — Nekr:er i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Reimer N Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12163, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Hägge), hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12163
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Reimer N Johansson, urn:sbl:12163, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eric Hägge), hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se