Aron Jonason

Född:1838-11-29 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1914-12-20 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län

Fotograf, Journalist


Band 20 (1973-1975), sida 371.

Meriter

Jonason, Aron, f 29 nov 1838 i Gbg, Mos, d 20 dec 1914 där, Domk. Föräldrar: urfabrikören Ludvig Liebman Moses J o Merla Philipson. Elev vid Chalmersska slöjdskolan, avgångsex därifrån 57, medarb i Gbgs-posten dec 59—sept 96, drev fotografiateljé i Gbg 64—67 o 79—12, medarb i Morgonposten okt 96—07, i Gbgs morgonpost från 07. — Hovfotograf 87, Lik et art 95.

G 25 april 79 i Gbg m Catharina (Karin) Dryselius, f 25 nov 56 i Kalmar, d 30 mars 23 i Alingsås, dtr till lantmätaren Bror Erland D o Gustava Catharina Loven.

Biografi

Efter att ha genomgått Chalmersska slöjdskolan ägnade sig J åt kontorsarbete men medarbetade samtidigt i tidskrifter, främst i Tomtebissen, redigerad av Viktor Rydberg och J:s kusin Jonas Philipson och utgiven av bokhandlaren och bokförläggaren David Bonnier. Sin konstnärliga begåvning visade J genom att vid 18 års ålder rita vinjetten till denna tidskrift. Genom Bonnier, som även utgav Göteborgsposten, fick J 1859 anställning vid denna tidning i samband med att den blev daglig. I GP:s tjänst kvarstod han till 1896. Då tidningen detta år bytte ägare, övergick han till den av dess dittillsvarande redaktion grundade tidningen Morgonposten, från 1907 kallad Gbgs morgonpost. Han tillhörde tidningarnas styrelser 1897—1910.

Som dagstidningsjournalist ägnade sig J åt de lokalbetonade nyheterna, som han behandlade i form av kåserier. Han uttryckte sig på ett oförargligt skämtsamt sätt och blev med tiden den främste företrädaren för den sk gbgsvitsen. Till Axel Engdahls uppskattade revyer lämnade J bidrag även i bunden form. Som festtalare framträdde han ofta, framför allt i ordenssällskapet Göta Par Bricole.

J kom tidigt att intressera sig för fotografikonsten. Tillsammans med en äldre syster for han 1864 till Khvn, där båda lärde sig fotografera hos den kända fotografifirman Budtz Müller. Därefter begav sig J till Tyskland för att komplettera sina kunskaper och öppnade efter återkomsten till Gbg en fotoateljé med systern som medhjälpare. Då hon tre år senare gifte sig, fick J svårt att hitta någon duglig ersättare. Han blev därför tvungen att lägga ner fotografiverksamheten, som först 1879 återupptogs. J företog regelbundet studieresor till utlandet för att tillgodogöra sig nya metoder inom fotografin. Han spred sedan kännedom om dessa i fotopressen, framför allt i det då ledande organet Fotografisk tidskrift.

Då kung Oscar II på sommaren 1887 skulle besöka Marstrand och passerade Gbg på chefsfartyget Drott, beställdes J ombord för att ta ett gruppfotografi. Han var mycket snabb med leveransen, och då fotografiet blev lyckat, utnämndes han till hovfotograf. Vänskapen mellan kungen och J bestod intill den förres död 1907. Varje år då kungen vistades i Marstrand förlade J sin verksamhet dit, där han hade en filialateljé. Reportagen från dessa årligen återkommande sommarbesök samlade han i fotoalbum. De bästa fotografierna utgav J i bokform. Hans bilder illustrerar bokverk som Kungliga säsonger i Marstrand av M Lehman (1931), Från gamle kungens tid av A Levvenhaupt (1939) och Människor i sommarstad av C Krantz (1945). J utgav även boken Göteborgsluft, huvudsakligen innehållande tal hållna vid högtidliga tillfällen och i ordenssällskap. Kung Oscar, som i hög grad uppskattade J både som fotograf, festarrangör, talare, vitsmakare och skribent, tilldelade honom 1895 medaljen Litteris et artibus och utnämnde honom 1907 till riddare av Vasaorden. J kallades på sin 75-årsdag 1913 till hedersledamot i yrkessammanslutningen Sv fotografernas förbund, och Fotografiska föreningen tilldelade honom sin högsta utmärkelse, Adelsköldska medaljen.

Författare

Harald AlthinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

arkiv i GUB. Brev från J i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En karavan-färd. Några reseminnen, upptecknade af A. J-n. Göteborg 1899. 111 s. [Sign.] — En visa för dagen tillägnad vännen [E Haglund], [Omsl.] Göteborg 1902. (7) s. [Undert: A. J-n.] — Göteborgsluft. Rim och reson. Sthlm 1906. 212 s, 1 portr. — Drottminnen från Marstrand (1887—1907) upptecknade. Sthlm 1908. 4:o. 79 s. — Kort och godt. Några albumblad med gubbar och täxt. Göteborg 1912. Tv-8:o. (20) s. — Bidrag i Fotografisk tidskrift, årg 1—3, 1888—1890, 5, 1892, 7, 1894, 12—15, 1899—1902, 17, 1904, Sthlm, [1901—04:] 4:o.

Utgivit: Tjufpojken. Muntrationskalender på vers och prosa för ungkarlar. Årg 9, 1859. Göteborg 1858. 78 s. — Stjerngossen. Illustrerad julmuntrationstidning. Ärg [1]—6. Göteborg 1862—68. Fol & 8:o. [1.] 1862. (4) s. 2. 1863. (4) s. 3. 1864. (4) s. 4. 1865. (4) s. 5. 1866. (4) s. 6: Stjerngossen. Illustrerad muntrationskalender för 1869.

1868. 32 s. — Minnesalbum från hundutställningen i Göteborg. Göteborg 1901. 53 s.

översatt och bearbetat: [A Lefranc,] "För tidigt". Lustspel i en akt. Bearbetning [av T Gassmans tyska övers] med originalkupletter af Don't know. Sthlm 1861. 36 s. (Bibliotek för teatervänner. No 19; pseud.) 2. uppl.

1869. 37 s. 3. uppl 1900. 4. uppl 1915. 40 s. — [E Jacobson,] Lady Beefsteak. Bagatell i en akt med kupletter af A. J-n. Sthlm 1862. 36 s. [Sign.] — Mot beräkning. Lustspel med sång i en akt. Bearb [av F Jansens danska övers av franskt original] af A. J-n. Sthlm 1871. 26 s. (Ibid, 123; sign.) 3. [2.] uppl Sthlm (tr Karlshamn) 1900. 3. uppl Sthlm 1914. — [E Jacobson,] Revolutionen i "drif-bänken". Skämt med sång och dans i en akt. Bearb af A. J-n. Sthlm 1872. 31 s. (Svenska teatern, 198; sign.)

Källor och litteratur

Källor o litt: G Bodman, Chalmers tekn inst 1829—1929 (1929); Fotografisk tidskr 1908; Fotografisk tidskr :s årsbok 1890 o 1894/95; C R A Fredberg, A J o Gbgsvitsen (1915); PK:s porträttmatr (1901); SMoK; Sv fotografen 1913, 1914 o 1915.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aron Jonason, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12193, Svenskt biografiskt lexikon (art av Harald Althin), hämtad 2023-06-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12193
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aron Jonason, urn:sbl:12193, Svenskt biografiskt lexikon (art av Harald Althin), hämtad 2023-06-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se