Erik O Jonson

Född:1889-02-09 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län
Död:1958-02-11 – Oscars församling, Stockholms län

Skriftställare, Filosof, Teaterproducent, Teaterrecensent


Band 20 (1973-1975), sida 373.

Meriter

Jonson, Erik Oskar, f 9 febr 1889 i Sthlm, Hedv El, d 11 febr 1958 där, Osc. Föräldrar: bageriidkaren Oskar Alexander Jonsson o Anna Maria Douhan. Mogenhetsex vid Sthlms samgymn 8 dec 08, inskr vid UU 2 febr 09, FK 14 sept 18, FL 31 jan 20, ordf i Uppsala studentkår 1 okt 21—30 sept 22, i Sveriges förenade studentkårer 19 mars 21—31 dec 22, disp vid UU 23 maj 24, FD 31 maj 24, doc i praktisk filosofi 10 juni 24—45.

G 21 sept 22 i Sthlm, G Vasa, m Anna Doris Dahlin, f 3 sept 90 i Sundsvall, dtr till handl Johan D o Johanna Kristina Lundberg.

Biografi

Efter mogenhetsexamen vid Sthlms samgymnasium studerade Erik J filosofi i Uppsala. I sin doktorsavhandling behandlade han Kants värdeteoretiska ståndpunkt och sökte klarlägga de psykologiska anledningarna till denne filosofs säregna utformning av sitt etiska system. Han uppskattades av sin lärare Axel Hägerström, blev docent i praktisk filosofi och upprätthöll under kortare perioder professuren i ämnet. När lärostolen i praktisk filosofi vid Hägerströms avgång drogs in, blev harmen stor hos bl a J, som tycks ha ansett sig som sin lärares självskrivne efterträdare. Han lämnade Uppsala men dock inte filosofin. I böcker och tidskriftsartiklar fördjupade han sig i moralfilosofiska analyser, som utmärkes av klart språk och elegant satsbyggnad. Han ville leda i bevis att de moraliska handlingsreglerna längst tillbaka var klokhetsregler fotade på en fornåldrig världsbild. När vetenskapen ändrade denna, orsakade traditionens makt, att de alltjämt följdes och fick en mystisk motivering, som de filosofiska systematikerna inte lyckats förklara, eftersom de oftast saknade nöjaktiga historiska kunskaper. För den moderna filosofin, som han fann vara i grund och botten subjektivistisk, hade han inte mycket till övers.

Under uppsalaåren var J engagerad i kårpolitik och sällskapsliv. Han blev kårordf och var under namnet Erik den Oerhörde en energisk stormästare i Juvenalorden. Han satte upp teaterpjäser, regisserade spex och ledde turnéer. Under 1930-talet deltog han i en tävling om utformningen av Malmö stadsteater, recenserade teater i ett par sthlmstidningar, och när Gösta Ekman drev Konserthusteatern anlitades han som dekorationsmålare. J var en framstående kännare och en flitig skildrare av Sthlms skärgård, speciellt områdena mellan Furusund, Svenska Björn och Sandhamn. Under en följd av år var han ansvarig utgivare av tidskrifter för sjösport. Kortare perioder redigerade han mera kortlivade publikationer som Futurum och medarbetade i många t ex Sven Stolpes Fronten, konsumentkooperationens Vi, Havsörnen och Byggmästaren. Hans ingående kännedom om skärgården kom väl till pass, när han ihärdigt och framgångsrikt samlade material om de ryska härjningarna 1719.

J var kraftigt byggd, en god historieberättare och en gärna hörd talare med malmfull stämma.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1924—34 se UUM 1936, Uppsala 1937, s 175. — Skärgårdshav. Sthlm 1939. 4:o. 248 s. — O, gamla klang och jubeltid. En uppsalarapsodi. Sthlm 1940. 4:o. 263 s. — Sjöfågelfångst med nät (Boken om Ornö, Sthlm 1945, s 108—115). — Seglarklubben 1877—1952. En minnesskrift utg vid 7-5-årsjubileet. Sthlm 1952. 103 s. — Sju livsfrågor. Sthlm 1952. 64 s. (Debattserien.) — Tänkbart och otänkbart. En kurs om kulturfrågor i historisk-kunskapsteoretisk belysning. [Sthlm] 1953. 32 s. [Studiehandledning till föreg.] — Vad är sanning? Sthlm 1953. 203 s. — Vad är rätt och orätt?' Sthlm 1953. 128 s. — Leva i skärgård. Sthlm 1954. 214 s. — Utflykt till Vaxholm 1819 (SSEA 1955, Sthlm, s 91—108). — Det ryska hotet mot Stockholm 1719 (ibid, 1956, s 109— 153). — Värdegåtan 1—3 (Fönstret, årg 35, 1958, Sthlm, 4:o, s 32, 62, 83). — Bidrag i bl a: Fronten, årg 1—2, 1932—1933, Sthlm, 4:o; Segel och motor, årg 1—9, 1935—1939, [N F,] 1946, Sthlm, 4:o (i red-komm 1935, nr 1—9, huvudred 1935, nr 10 — 1939, 1946); Futurum. Tidskrift för reklamkonst och reklamkunskap, årg 4, 1939, Sthlm, 4:o (huvudred); Till rors. Kungl. svenska segel sällskapets medlemsblad, årg 6—11, 1940— 1945, Sthlm, 4:o (i red-komm 1941—43, huvudred 1944—45); Neptun, årg 1, 1947 —1948, Sthlm, 4:o (huvudred).

Redigerat: Strandblomster. En bukett överräckt till Sven Salén med anledning av hans sextioårsdag den 7 november 1950. Sthlm 1950. 4:o. 157 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Ergo 1924, nr 2; E Malm, Uppsala i mitt hjärta (1955); Mitt Uppsala (1965); H Sohlenius, nekr över J (S-T 12 febr 1958); S Stolpe, I dödens skugga (1962); Till rors 1958, nr 4; UUM ht 1936 (1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik O Jonson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12194, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-04-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12194
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik O Jonson, urn:sbl:12194, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-04-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se