Josephson, släktBand 20 (1973-1975), sida 417.

Biografi

Josephson, släkt, härstammande från läraren i mosaiska församlingens skola i Prenzlau i norra Brandenburg Joseph Elias Peiser (1708—57), som kommit från den lilla staden Peisern (Pyzdry), sydost om Posen (Poznan) i Polen, o vars förfäder enligt en stamtavla (övers hos Elliot, s 10) varit rabbiner i Berlin, Gnesen o Obornik. Hans son skyddsjuden Elias Peiser (1732—1811) i Prenzlau var far till Abraham f (1770— 1825), som flyttade till Sverige 1795 o blev ekonomikamrerare vid Krigsakademin på Karlberg. Från honom härstammar släkten Elliot (bd 13).

Abraham J:s fars halvbror handlanden David J (1750—1838) hade flyttat till Sverige redan 1780. Hans äldste son blev farfars far till Unesco-rådgivaren tekn lic Bengt J (f 1914, d 2005). Två kusiner till denne har antagit namnet Jägfors.

En annan son till David J, grosshandlaren Salomon J (1784—1834) i Sthlm, var far till teaterdirektören Ludvig Oscar J (J 3). Dennes äldste bror, grosshandlaren Ferdinand Semy J (1814—61) i Sthlm, var far till målaren Ernst Abraham J (J 4). En annan bror, musikhandlaren, sedermera hotellägaren i Sthlm Eduard Ephraim J (1825—82), var far till Carl David J (1858—1939). Denne blev med dr 1887 o docent i obstetrik o gynekologi vid KI 1891 samt var 1909—23 prof i dessa ämnen vid UU. Förutom en mängd uppsatser i facktidskrifter skrev han flera läroböcker o populärmedicinska arbeten. Han var även intresserad av egyptologi o översatte A Weigalls Farao Achnaton (1923) o dens, Kleopatra (1924). Sonson till C D J är docenten i kirurgi vid KI Staffan J (f 1930).

Semy, Eduard o Ludvig J:s bror tonsättaren prof Jacob Axel J (J 1) var far till Aksel Gustaf Salomon J (1860—1929). Aksel J innehade antikvariat i Uppsala 1885—93 men for därefter till USA, där han 1896—1923 var föreståndare för katalogiseringen vid The John Crerar Library i Chicago. Han publicerade flera bibliografiska arbeten, bl a Avhandlingar o program utg vid sv o finska akademier o skolor under åren 1855—90, 1—2 (1891—97). Hans halvbror Ludvig Olof Sebastian J (1870— 1934) blev fil dr 1896 o var docent i mekanik vid UU 1896—98, rektor vid H a l i Växjö 1906—10 o vid Högre lärarinneseminariet i Sthlm 1910—14 samt lektor där från 1910 till sin död. Olof J skrev en rad läroböcker, särskilt i geometri. Han var far till docenten i kemi vid StH, sedermera byråchefen i överstyrelsen för yrkesutbildning Karl J (f 1900, d 1986[1]).

Semy, Jacob, Eduard o Ludvig J:s bror grosshandlaren o innehavaren av textilfirman Bendix, Josephson & Co Wilhelm Joel J (J 2) var far till grosshandlaren John Salomon J (J 6). Son till den sistnämnde är grosshandlaren Wilhelm J (f 1901, d 1978[2]).

Semy, Jacob, Eduard, Wilhelm o Ludvig J:s bror delägaren i firma H Schücks Enka grosshandlaren August Abraham J (1822— 67) var far till arkitekten Erik Semmy J (J 5). Sonson till Erik J är VD i ab Sv maskinverken Hans J (f 1927). Erik J:s äldre bror grosshandlaren Hjalmar Salomon J (1860—1928) grundade textilfirman H S Josephson i Sthlm. Han var far till f d överläkaren vid S:t Eriks sjukhus klinisk-kemiska laboratorium prof Bertil J (f 1902, d 1978[3]) o till docenten i litt:vet vid UU Lennart J (f 1908, d 1987). Hjalmar o Erik J:s bror bokhandlaren Victor Mauritz J (1861—98) i Sthlm var far till prof Ragnar J (J 7). Ragnar J:s äldre bror VD i ab Sandbergs bokhandel Gunnar August J (1889—1972) hade viktiga förtroendeposter inom flera olika bok-handlarsammanslutningar. Han var ordf o föreståndare för Mosaiska församlingen i Sthlm o gjorde sig känd inom flyktingverksamheten under andra världskriget. Gunnar J var far till docenten i latinska språket o litteraturen vid UU Åke Victor J (1919— 58), VD i ab Sandbergs bokhandel Carl Olof J (f 1921, d 2002[4]) o chefen för Dram teatern Erland J (f 1923, d 2012[5]).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Elgenstiernas saml, KB.

E Blomberg, Ernst J (1951), särsk s 13 ff o 695; I A Bonnier o A Håneli, Ant:ar om sv bokhandlare intill år 1935, 2 (1935); T Bonnier, Längesen (1972); E Bowin, C D J (Sv läkartidningen 1939); H Elliot, Kring en judisk invandrare o hans familj (1965); Gamla judiska gravplatser i Sthlm (1927); H Gcijrot o P Räf, Lärarmatr 1934 (1934); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); John J, Några ant:ar (1927); KI:s hist 1910—60, 1—4 (1960); J Olow, C D J död (SvD 11 maj 1939); O Rabenius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); A Schück, H Schücks Enka & Co ab (1947), s 16—19; SKL; SLH 3:1, 3, 4:2 (1886—1932); SMoK; SPG; Sv läkare (1959); G Svensson, Gunnar J död (SvD 12 jan 1972); Sv förfdex 1941—50 (1953); dito 1951—55 (1959); dito 1956—60 (1963); dito 1961—65 (1968); Sv släktkal 1965; T Söderberg, Ett hundraårigt grosshandelshus. Bendix, Josephson & Co AB 1857—1957 (1956); B Tarschys, Gunnar J död (DN 12 jan 1972); UUM ht 1936 (1937); dito 1937 —50 (1953); H Valentin, Judarnas hist 1 Sverige (1924); dens, Judarna i Sverige (1964); A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955), särsk s 228—32; B Widell m fl, Olof J (V. Fevrell, K högre lärarinneseminariet in memoriam, 1943, s 77—80); A Önnerfors, Åke J död (SvD 8 juni 1958). — Dir Einar J:s släkttavla över släkten J (1963).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2014-08-18
2. Dödsår tillagt2014-08-18
3. Dödsår tillagt2014-08-18
4. Dödsår tillagt2014-08-18
5. Dödsår tillagt2014-08-18

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Josephson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12213, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12213
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Josephson, släkt, urn:sbl:12213, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se